Τρίμηνες Συμβάσεις Αναπληρωτών

ΣΑΚΕΑ: Τρίμηνες Συμβάσεις Αναπληρωτών

 

 Από:

Σύλλογο Αναπληρωτών Καθηγητών

Ειδικής Αγωγής

Email: [email protected]

Τηλ: 6970458298

Ταχ. Δ/νση: Ανθίμου Γαζή 171Δ

Τ.Κ. – Πόλη: 38221 – Βόλος

 

Προς:

κα. Κεραμέως Νίκη

κα. Μακρή Ζέττα

κο. Κόπτση Αλέξανδρο

κα. Αθανασοπούλου Βενέττα-Ευσταθία

 

Θέμα:. Τρίμηνες Συμβάσεις Αναπληρωτών.

28/01/2022

Αρ.Πρωτ.179

 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σθεναρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, με όλες τις αναταραχές που αυτή προκάλεσε στην καθημερινότητα όλων μας. Συνάμα, συναισθανόμαστε πως οι ειδικές συνθήκες απαιτούν, με τη δέουσα προσοχή, αξιοσημείωτη διαχείριση. Ωστόσο, είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την κατάχρηση που προκαλείται ενίοτε, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο θεσμό των Τρίμηνων Συμβάσεων των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, που θεσμοθετήθηκε βάσει του Νόμου 4821,  (άρθρο 111), εξαιτίας της πανδημίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί, πως είμαστε ενάντια του εν λόγω θεσμού και φυσικά κατά της διατήρησης και εκμετάλλευσής του, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η συγκεκριμένη τακτική προσλήψεων έχει  πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, και μετά τις προσλήψεις με τρίμηνη σύμβαση εργασίας, κατά τις ημερομηνίες 26/11/2021, 12/1/2022 και 17/1/2022, παρατηρήθηκε ότι οι συνάδελφοι δεν καλύπτουν μόνο κενά προερχόμενα βάση της πρόσκλησης που εκδόθηκε , αλλά και λειτουργικά κενά, τα οποία είχαν δηλωθεί από τις εκάστοτε διευθύνσεις, από την αρχή της σχολικής χρονιάς και παρέμειναν κενά μέχρι τώρα. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προσλήψεων που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, τόσο των τρίμηνων αναπληρωτών covid, όσο και των αναπληρωτών σε κανονική φάση πρόσληψης, γίνεται αντιληπτό πως ο αριθμός των προσλήψεων των αναπληρωτών covid,  είναι σημαντικά υψηλός (αφού δεν υπάρχουν και άδειες ευπαθών ομάδων), έναντι των προσλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί με κανονικές φάσεις κατά τη διάρκεια των μηνών Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.

Ταυτόχρονα, βάσει της προδημοσιευμένης μοριοδότησης των εκπαιδευτικών τρίμηνης σύμβασης,  παρατηρείται σχεδόν διπλάσια μοριοδότηση από αυτή των  αναπληρωτών που προσλαμβάνονται σε κανονική φάση, γεγονός που δημιουργεί κατάφορες αδικίες, οδηγώντας παράλληλα στην πλήρη καταστρατήγηση του πίνακα, της εκάστοτε ειδικότητας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από το Α.Σ.Ε.Π. Σε περιπτώσεις μάλιστα που η τρίμηνη σύμβαση επεκτείνεται πέραν του προκαθορισμένου χρονικού ορίου των τριών μηνών, η αδικία γιγαντώνεται.

 

Ως εκ τούτου, με βάση τα προαναφερθέντα, προκύπτουν σημαντικά ζητήματα, όπως τα κάτωθι:

 • Τοποθέτηση αναπληρωτών με τρίμηνη σύμβαση σε λειτουργικά κενά, δεν προβλέπεται από το αντίστοιχο ΦΕΚ, έτσι όπως έχει συσταθεί και δημοσιοποιηθεί μέχρι και σήμερα.
 • Καταστρατήγηση του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών που έχει συσταθεί από το Α.Σ.Ε.Π., με ταυτόχρονη, σχεδόν διπλή μοριοδότηση των τριμήνων αναπληρωτών covid.
 • Με την τοποθέτηση αναπληρωτών με τρίμηνη σύμβαση covid δημιουργείται ζήτημα αναφορικά με τις τους ήδη προσληφθέντες αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, οι οποίοι βάσει της σειράς κατάταξής τους, προηγούνται στην κάλυψη των κενών(θα γινόντουσαν πλήρους), εντός του νομού που έχουν τοποθετηθεί.
 • Η τοποθέτηση αναπληρωτών με τρίμηνη σύμβαση covid στο διαδικτυακό σχολείο δημιουργεί αντίστοιχα ζητήματα, καθώς η πρόσληψή τους δεν προορίζονταν βάσει του προαναφερθέντος ΦΕΚ στην κάλυψη των διαδικτυακών τάξεων καθώς τα συγκεκριμένα κενά θα μπορούσαν να δηλωθούν ως λειτουργικά.
 • Η τοποθέτηση αναπληρωτών με τρίμηνη σύμβαση σε λειτουργικά κενά δημιουργεί πρόβλημα και για τους ίδιους, διότι στερούνται μιας μεγαλύτερης, σε χρόνο, σύμβασης.
 • Με την επιστροφή των νοσούντων εκπαιδευτικών λόγω covid στα διδακτικά τους καθήκοντα, έπειτα της πενθήμερης άδειας, τι κενό έχει προβλεφθεί πώς θα καλύπτουν οι αναπληρωτές με τρίμηνη σύμβαση;
 • Οι συνάδελφοι που είναι τοποθετημένοι σε διαδικτυακό σχολείο δεν συμπληρώνουν πολλές φορές διδακτικό ωράριο με αποτέλεσμα να τους ζητάνε να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά.

 

Κατά συνέπεια,  ζητάμε:

 • Πλήρης και διαυγή ενημέρωση των κενών, αναφορικά με την κάλυψη και πρόσληψη των αναπληρωτών Covid, προκειμένου να καταστεί σαφής η τοποθέτηση των αναπληρωτών με τρίμηνη σύμβαση και μόνον σε κενά covid.

 • Εκ νέου «απόδοση» όλων των λειτουργικών κενών από τις ΔΔΕ, ώστε οι αναπληρωτές με τρίμηνη σύμβαση να καλύπτουν ανάγκες λόγω covid.

 • Την άμεση πρόσληψη μέσω κανονικής φάσης και ειδικής πρόσκλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 • Άμεση τροποποίηση της σύμβασης σε όσους καλύπτουν λειτουργικά κενά, ώστε η μοριοδότηση να παραμένει ίδια.

 • Καμία τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά συναδέλφων που προσλήφθηκαν για διαδικτυακό σχολείο (τηλεκπαίδευση)

Εάν είχε υιοθετηθεί η πρόταση μας, να προσληφθούν μετά το άνοιγμα των σχολείων, επιπλέον εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την κατάταξη τους στον πίνακα (αναλογικά με το εκπαιδευτικό δυναμικό της κάθε Διεύθυνσης και των λειτουργικών κενών που υπήρχαν) ως προσωπικό ασφάλειας, θα κάλυπταν οι συνάδελφοι αυτοί τα κενά που θα προέκυπταν από τους νοσούντες και έπειτα θα τοποθετούνταν σε λειτουργικά κενά, χωρίς να έχει καταστατηγηθεί ο πίνακας όπως συνέβη τώρα με τις τρίμηνες συμβάσεις.

Παρακαλούμε να πράξετε όλα τα απαραίτητα ώστε να διορθωθούν οι αδικίες οι οποίες παρατηρούνται.

 

Με εκτίμηση,

για τo Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Ε.Α.

 

 

ο Πρόεδρος                                                                    η Γεν. Γραμματέας

   Σταματάκος Γεώργιος                                                       Γαϊτάνη Μαρία

 

Κύλιση προς τα επάνω