παλιννοστούντων

Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Εκπαίδευση αλλοδαπών – παλιννοστούντων & παιδιών προσφύγων

Επιμορφωτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». Πρόκειται για υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από ζητήματα γλώσσας-διγλωσσίας, διδακτικής μεθοδολογίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 

Διαρθρώνεται σε 4 ενότητες:

1. Επιμορφωτικό υλικό ΕΠΠΑΣ

2. Θεωρητικά κείμενα (ενότητες: Γλώσσα/Λογοτεχνία, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Διδακτική μεθοδολογία, Ταυτότητα/ετερότητα, Γνωστικά αντικείμενα)

3 . Διδακτικές εφαρμογές (Γλώσσα/Λογοτεχνία, Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες. Διαπολιτισμικές αναφορές σε σχολικά εγχειρίδια, Φυσικές επιστήμες) και

4. Χρήσιμες Συνδέσεις & Υποστηρικτικό Υλικό

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/epimorfotiko-yliko

Εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος για την Εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας της Θράκης.

Περιλαμβάνει σχολικά βιβλία και υλικά κατάλληλα για αλλόγλωσσους μαθητές για την πρωτοβάθμια (για τα μαθήματα γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής) και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (για τα μαθήματα γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, γεωγραφίας), υποστηρικτικά εκπαιδευτικά υλικά, λεξικά, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς.

http://www.museduc.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1

ΚΕΔΑ (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής):

Εκπαιδευτικό υλικό που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο» . Εκτός από τις βασικές σειρές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα Τμήματα Υποδοχής, περιλαμβάνει συμπληρωματικό υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας, υλικό για την υποστήριξη της γλωσσικής μάθησης εκτός διδακτικού πλαισίου, υλικό υποστήριξης της μάθησης στα μαθήματα του Α.Π., υλικό για τη διαθεματική διδασκαλία διαπολιτισμικού προσανατολισμού, καθώς και υλικό για ανοικτή διδασκαλία επικοινωνιακού-βιωματικού προσανατολισμού. Το υλικό καλύπτει τις βαθμίδες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου.

http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html

Επιμορφωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Περιλαμβάνει 34 μικρά βιβλία χωρισμένα σε 3 θεματικές ενότητες: 1. Διδακτική Μεθοδολογία, 2. Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και 3. Ταυτότητες και Ετερότητες. Έχουν γραφτεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με στόχο να απαντήσουν σε ερωτήματα που τίθενται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια .

www.kleidiakaiantikleidia.net

Εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και διδακτικού αντικειμένου (γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά κτλ.).

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html?L=0

Εκπαιδευτικό Υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε: 1)  τον Οδηγό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος και 2) Εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες που εισηγούνται άλλοι εκπαιδευτικοί.

https://mefesi.pi.ac.cy/index.php/ekpedeutiko-yliko

Ιστολόγιο εκπαιδευτικών με ταινίες, βίντεο, οπτικο-ακουστικό υλικό, σχέδια μαθημάτων και οδηγούς, θεατρικές και βιωματικές δραστηριότητες, λογοτεχνία, κείμενα, απόψεις κ.ά.

Προτείνεται για την προσέγγιση θεμάτων διακρίσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ρατσισμού, φασισμού, σχολικής βίας, σεβασμού της διαφορετικότητας κ.α .

http://noracismschools.blogspot.gr

 Πολύδρομο

Ομάδα για την διγλωσσία, τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Περιλαμβάνει ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό.

http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/

Εκπαιδευτικό Υλικό του Υπουργείου Παιδείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, αλλά και των παιδιών προσφύγων.

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

Πλούσιο υλικό, εγκεκριμένο από το Ι.Ε.Π., δομημένο σε διάφορες κατηγορίες (ανά βαθμίδα, ανά τάξη, ανά μάθημα κ.α.) . Συνήθως για παιδιά-πρόσφυγες Α, Β, Γ Δημοτικού προτείνεται το “ΓΕΙΑ ΣΑΣ”.

http://iep.edu.gr/diapolitismiki/

Ηλεκτρονικό πολυλεξικό σε 5 γλώσσες “Μαθαίνω Ελληνικά”:

 Ανάπτυξη υλικού: ΜΕΤΑδραση – Πολύ χρήσιμο on line εργαλείο σε 5 γλώσσες (αλβανικά, αραβικά, γεωργιανά, ρώσικα, ουρντού – παντζαμπί) της Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑδραση για όσους αρχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά, αλλά και για όσους έχουν βασικές γνώσεις στην ελληνική γλώσσα και χρειάζονται υποστήριξη για να βελτιώσουν κυρίως το λεξιλόγιό τους. Περιέχει βασικό λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας, πίνακες γραμματικής και επτά θεματικές ενότητες που καλύπτουν την επικοινωνία σε διάφορες καθημερινές περιστάσεις, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο κ.α.

http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm

Μικρό Λεξικό Βασικής Επικοινωνίας σε 6 γλώσσες (Mini Lexikon): 
Έκδοση: Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα – Μ.Κ.Ο.: Μετάδραση

Ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών με άτομα που μιλούν Ελληνικά ή Αγγλικά . Προορίζεται για την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών, καθώς και πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης, τα τρόφιμα, την υγεία και την προστασία. Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για τις γυναίκες και τα ασυνόδευτα παιδιά. Για να καθίσταται ικανή η αμφίδρομη αλληλεπίδραση, όλα τα λήμματα έχουν αποδοθεί φωνητικά στα Αραβικά, Φαρσί, Σορανί, Κιρμαντζί, Ουρντού, Γαλλικά και Ελληνικά και είναι διαθέσιμα και στα Αγγλικά. Ηλεκτρονικές εκδόσεις του Mικρού Λεξικού είναι επίσης διαθέσιμες online για λήψη και εκτύπωση σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Το Mini Lexicon είναι επίσης διαθέσιμο και σε εφαρμογή για κινητά.

http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/

Βιβλίο: Το βαλιτσάκι, ελληνικά για παιδιά που μετακινούνται:

Συγγραφέας: Γιώργος Σιμόπουλος – Μεταφράσεις στα αραβικά, φαρσί και αγγλικά: ΜΕΤΑδραση –  http://www.metadrasi.org – Εικονογράφηση: Γεωργία Γυφτάκη – Εξώφυλλο: Έφη Θεοδωροπούλου – Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ένα χρήσιμο βιβλίο που έγινε ειδικά για παιδιά-πρόσφυγες από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Terre des hommes και καλύπτει τις γλώσσες Αραβικά, Φαρσί και Αγγλικά . Μπορείτε να το κατεβάσετε.

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28044

Βιβλίο: Τα πρώτα μου ελληνικά 

Επιμέλεια: Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού

Μετάφραση στα Αραβικά: Κατερίνα Ελ-Ράχεμπ, Αλ Φαντέλ Γασσάν

Ειδικά για αραβόφωνους. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. Ευγενική χορηγία του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» με στόχο να διευκολύνει την πρώτη επαφή των αραβόφωνων προσφύγων με την ελληνική γλώσσα. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική αλφάβητο, λέξεις του βασικού λεξιλογίου και εκφράσεις, μέχρι να εκπονηθούν ειδικά εγχειρίδια και βοηθήματα που θα αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους για επικοινωνία στα Ελληνικά .

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2017/2017Athina_ta_prwta_mou_ellinika.pdf

Βιβλίο: ΓΕΦΥΡΕΣ, Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων 

Ανάπτυξη υλικού: Γιώργος Σιμόπουλος – Α Έκδοση: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε . – Μεταφράσεις: ΜΕΤΑδραση – Από την Εισαγωγή: Οι «Γέφυρες» είναι ένα εργαλείο δίγλωσσης υποστήριξης για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με μικρή ή καμία εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να σας βοηθήσει να καλύψετε τις βασικές σας ανάγκες επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής σας στην Ελλάδα: να μπορείτε να καταλαβαίνετε απλές εκφράσεις και οδηγίες, να παρουσιάζετε τον εαυτό σας, να εκφράζετε ερωτήματα, προβλήματα και αιτήματά σας για θέματα μετακίνησης, διατροφής, καθημερινών αγορών, υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας, διαμονής, να διαβάζετε και να κατανοείτε απλά κείμενα, να συμπληρώνετε βασικές φόρμες, όπως μια υπεύθυνη δήλωση. Περιλαμβάνει χρήσιμες καθημερινές εκφράσεις μεταφρασμένες στη γλώσσα σας, εικονογραφημένο λεξιλόγιο και απλές δραστηριότητες εξάσκησης. Συνοδεύεται από ηλεκτρονικό λεξικό (Ηλεκτρονικό πολυλεξικό σε 5 γλώσσες “Μαθαίνω Ελληνικά”) με αναζήτηση λέξεων και μετάφρασή τους από τα ελληνικά προς τη γλώσσα σας και αντίστροφα

http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/GEFYRES.pdf

Βιβλίο: ΓΕΦΥΡΕΣ, Λεξικό ελληνικά –αραβικά & αραβικά –ελληνικά: Ανάπτυξη υλικού: Γιώργος Σιμόπουλος & ΜΕΤΑδραση

http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/Lexico_ellinika_aravika.pdf

ΕΝΤΑΞΕΙ – Οδηγός Πολύγλωσσης Υποστήριξης 

 Ανάπτυξη υλικού: Γιώργος Σιμόπουλος

Οι μεταφράσεις των κειμένων πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα Μεταφραστών της ΜΕΤΑδρασης Το «Εντάξει» είναι ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά και φαρσί και με μικρό ή μηδενικό βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα . Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην κάλυψη των βασικών αναγκών επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και στα πρώτα βήματα στο ελληνικό σχολείο. Περιλαμβάνει χρήσιμες καθημερινές εκφράσεις μεταφρασμένες σε αραβικά και φαρσί, εικονογραφημένο λεξιλόγιο, έναν σύντομο οδηγό γραμματικής και απλές δραστηριότητες εξάσκησης. Συνοδεύεται από ηχητικά αρχεία στην ελληνική γλώσσα για οπτικοακουστική εξάσκηση. Υπάρχει φόρμα για παραγγελία.

http://metadrasi.org/campaigns/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%b3%ce%bb%cf%89%cf%83%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82/

Μικρός οδηγός για την αραβική γλώσσα Μusefir

 Ανάπτυξη: Πολύδρομο, Ομάδα για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία

Μικρός οδηγός 5 σελίδων για εκπαιδευτικούς που θέλουν να εξοικειωθούν με τα βασικά της αραβικής γλώσσας

http://www.polydromo.gr/pdf/odigos_mousefir.pdf

Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 

Ανάπτυξη: Πολύδρομο, Ομάδα για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία . Από την εισαγωγή: “Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αναφέρεται στην παιδική διγλωσσία, δηλαδή στην ικανότητα κατανόησης ή/και χρήσης δυο ή περισσοτέρων γλωσσών από τα παιδιά, όταν αυτά μεγαλώνουν με διαφορετικές γλώσσες στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή με διαφορετική γλώσσα στο σπίτι και στο σχολείο. Αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη: α) το “θεωρητικό” όπου παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί για τη διγλωσσία με γλώσσα προσιτή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία αλλά και οι λόγοι που την χαρακτηρίζουν κοινωνικό αγαθό β) το “διαδραστικό” όπου τα παιδιά σχεδιάζουν το δικό τους βιβλίο για τη διγλωσσία με ζωγραφιές, γράμματα και λέξεις από όποια γλώσσα επιλέγουν ή ανακαλύπτουν στο περιβάλλον τους, γ) το “αραβικό” όπου δυο παιδιά μας προσκαλούν να γνωρίσουμε την γλώσσα και τον πολιτισμό του Λιβάνου, χώρας καταγωγής τους.”

http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/my-first-book-on-bilingualism

http://www.polydromo.gr/pdf/hellenic-arabic/Childrens_book_in_3_languages.pdf

Βιβλίο: ΜΑΖΙ: Πολύγλωσσος οδηγός για την εκπαίδευση στην Ελλάδα»

 Ανάπτυξη υλικού: Γιώργος Σιμόπουλος (INE ΓΣΕΕ) – Μεταφράσεις και Επιμέλεια: ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

http://metadrasi.org/wp-content/uploads/2017/05/MAZI_for_print.pdf

Το «Μαζί» βασίστηκε σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών – Δράση 7 – Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας». Αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις δράσεις εκπαιδευτικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών και δικαιούχους διεθνούς προστασίας που μιλούν κυρίως αραβικά και φαρσί ή που διαθέτουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Παρέχει, με τη μορφή «Συχνών Ερωτήσεων», βασικές και κατανοητές πληροφορίες σε σχέση με τις δομές, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και βασικό λεξιλόγιο.

http://metadrasi.org/wp-content/uploads/2017/05/MAZI_for_print.pdf

Πηγή :30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

 

Η γονική άδεια προστατεύει την ψυχική υγεία των μητέρων

Πλατφόρμα blod για να παρακολουθήσεις δωρεάν 6.000 διαλέξεις διακεκριμένων Ελλήνων

Νέα διαδικτυακή απάτη – Καμπανάκι από CSI Institute GR

 

https://e-wall.net/2022/03/04/12986/

 

Πηγή    ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ

Κύλιση προς τα επάνω