Οριστικοί Πίνακες

Οριστικοί πίνακες ειδικής αγωγής – στατιστικά στοιχεία & ενημέρωση!!

Μετά από πολλά μηνύματα που δεχθήκαμε, παρακάτω σας παραθέτουμε οτι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για οριστικούς πίνακες ειδικής αγωγής – στατιστικά στοιχεία & ενημέρωση του τι αναμένουμε!!

Στην 3ΕΑ/2022 είχαμε 5.468 απορριπτέους και περίπου 4.000 ενστάσεις.
Γίνεται αγώνας να εξεταστούν όλες και να προχωρήσουμε σε διορισμούς και στην ειδική αγωγή από τους νέους πίνακες.
Στην 2ΕΑ/2022 είχαμε 2.169 απορριπτέους στους προσωρινούς πίνακες.
Στην 1ΕΑ/2022 έχουμε οριστικούς πίνακες με 832 απορριπτέους.
Διορισμοί μπορούν να γίνουν μόνο απο τους πίνακες που αναμένουμε, οι παλιοί δεν υφίστανται πια!!

Οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών Διευθυντών/τριών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Κοινοποίηση οριστικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών/τριών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) κατόπιν εξέτασης ενστάσεων

 

Οριστικός_πίνακας_δεκτών_ΠΕΠΑΛ.xlsx

 

Οριστικός_πίνακας_Μη_δεκτών_ΠΕΠΑΛ.xlsx

 

 

Οδηγός μορίων αναπληρωτών δευτεροβάθμιας

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής & Επαγγελματικής κατεύθυνσης 22-23

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

ΦΕΚ: Νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ωρομισθίων και Συμβούλων ΣΔΕ, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών/τμημάτων, της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2022-2023

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.10021/609/25-11-2022   Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνονται:

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ:5002546, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήμα, σχολικής περιόδου 2022-2023.

Οι υποψήφιοι, μέσω του συστήματος των αυτοματοποιημένων αναθέσεων και βάσει των επιλογών που πραγματοποίησαν, θα κληθούν, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά εντός σαράντα οκτώ (48)  ωρών, στις αναθέσεις ωρών/παρουσιών που θα τους σταλούν ανά ΣΔΕ ή εκτός έδρα τμήμα.

Οι υποψήφιοι που θα αποδεχτούν την ανάθεση των διαθέσιμων ωρών/παρουσιών, οφείλουν να παρουσιαστούν στο ΣΔΕ εντός σαράντα οκτώ (48)  ωρών μετά από την απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, η μη παρουσία τους λαμβάνεται ως άρνηση και καλείται ο επόμενος του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Κύλιση προς τα επάνω