ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 1ΕΑ/2022 – ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022

Πίνακες ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Καταγγελίες για λάθη στους προσωρινούς πίνακες σε ημερομηνίες, μοριοδότηση…κ.α Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του

Περισσότερα