ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Επηρεάζει το μεσοπρόθεσμο 23-26 τις προσλήψεις αναπληρωτών;

Πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες αναφέρονται σε μείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,6 δις για το 2023. Συγκεκριμένα το ψαλίδι για το υπουργείο παιδείας αγγίζει τα 180 εκατομμύρια.

Σε ποιο βαθμό όμως αυτή η μείωση δαπανών θα επηρεάσει τις προσλήψεις αναπληρωτών;

Η συντριπτική πλειοψηφία των προσλήψεων αναπληρωτών πραγματοποιείται μέσω διάφορων έργων του ΕΣΠΑ που για την περίοδο 2021-2027 αναμένεται αυξημένο κατά 20-25%.

Υπό αυτό το πρίσμα δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα με τους πόρους για την πρόσληψη αναπληρωτών.

Από πού λοιπόν θα εξοικονομηθούν τα 180 εκατομμύρια; Από λειτουργικά έξοδα , προγράμματα, αλλά και δράσεις του υπουργείου παιδείας.

Ταυτόχρονα το υπουργείο παιδείας έχει εξασφαλίσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από το ταμείο ανάκαμψης που αναμένετε να διατεθεί σε καινοτόμες δράσεις.

Κύλιση προς τα επάνω