Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ειδική εκπαίδευση!!

  Πολλά μέσα της νέας τεχνολογίας χρησιμοποιούνται επιτυχώς στην εκπαίδευση  παιδιών με  μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στο

Περισσότερα