Προϋποθέσεις λειτουργίας Ιδιωτικών ΙΕΚ, Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Κολεγίων

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση

Περισσότερα