Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)

Η Γ΄ Φάση της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906 εκκινεί

Περισσότερα

Επιμόρφωση διαφοροποιημένης διδασκαλίας 25.000 εκπαιδευτικών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)   απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (Γενική

Περισσότερα