Εγχειρίδιο για τη Διεξαγωγή Βιωματικών Εργαστηρίων στο Σχολείο «Σεβασμός της Διαφορετικότητας και Πρόληψη της Βίας»

Την επιμέλεια του εγχειριδίου είχε η Σχολική Ψυχολόγος Διαλεχτή Χατζούδη, ΜΑ, Συντονίστρια του Τμήματος Ψυχολογίας του “Hope For Children” CRC

Περισσότερα

ΑΣΕΠ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ  αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση Για την ένσταση απαιτείται

Περισσότερα