ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εγγραφή στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών – Διαμόρφωση χώρου – Εξοπλισμός Διαδικασία Εγγραφής 1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας αποστέλλει μέχρι

Περισσότερα