Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.: 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 9811/603/27-10-2022 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο πίνακας  διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των στοιχείων των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και  τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.

Επί του προσωρινού πίνακα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π.: 660/7/29195/27-09-2022 σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πεδίο Δ’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Δημοφιλή!!  Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων:  Δευτέρα 31/10/2022 έως  Παρασκευή 04/11/2022.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή πρωτοτύπως υπογεγραμμένες αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος)

Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ . 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του  Υπευθύνου Τ.Π.Ε. της Κεντρικής Ομάδας Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης- Νέα Φάση»

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Ενστάσεις που υποβάλλονται με e-mail, fax ή ιδιοχείρως δεν  γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται.

Δημοφιλή!!  Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας πλέον ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20€ και το παράβολο να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του. (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠ 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης)

Οι ενστάσεις  κατά του προσωρινού θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες και μόνο κατά των προαπαιτούμενων, τυπικών και κοινωνικών κριτηρίων.  Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων,  με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, o οποίoς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δημοφιλή!!  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Κενές Θέσεις Εκπαιδευτικών στα ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (2024)

 

ΕΔΩ

Google Play Store badge EN.svg E-WALL
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω
[email protected]

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Σύντομα θα ολοκληρώσω και το δεύτερο μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Η αφοσίωσή μου στην ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση είναι προφανής, και επιδιώκω να συνδυάσω αυτήν την εμπειρία με την οργανωτική και διοικητική μου κατάρτιση για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Tα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω