Εργαστήρια δεξιοτήτων Α2

011 0 E-WALL

E-WALL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα κείμενα, έντυπα, πρακτικά, σχέδια δράσης, υλικό συναδέλφων κ.α

                   ⇓

images 12 E-WALL

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ανά θεματική ενότητα, μια βάση μαθημάτων.

Ελπίζουμε να σας βοηθήσουν!!

Εάν συνάδελφοι θέλουν να προσφέρουν υλικό για να το ανεβάσουμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Θεματική ενότητα:  Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Η ενότητα δομείται σε επτά υπο-ενότητες. 

Η Ομάδα ως Ψυχο-εκπαιδευτική και Παιδαγωγική μονάδα: Χώρος και τρόπος ανάπτυξης των Νέων Δεξιοτήτων 21+. 

Η ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Μάθησης και Τεχνολογίας μέσα από προγράμματα του Θεματικού Άξονα «Ζω καλύτερα – ΕΥ ΖΗΝ» .

Θεατρική Αγωγή και Δεξιότητες Μάθησης.

Ορατή Σκέψη – Καλλιέργεια Δεξιοτήτων του Νου μέσα από Ρουτίνες Σκέψης και Αναστοχασμό

Δεξιότητες Ζωής στον θεματικό άξονα: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην.

Παιδαγωγική & Διδακτική μεθοδολογία προαγωγής των Δεξιοτήτων Ζωής: Το παράδειγμα της Περιεκτικής Σεξουαλικής Αγωγής

Θεματική Ενότητα: Φροντίζω το Περιβάλλον

Στη θεματική ενότητα «Φροντίζω το Περιβάλλον» παρουσιάζονται βασικές μεθοδολογικές αρχές καλλιέργειας δεξιοτήτων με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης βασικών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Παρουσιάζονται μεθοδολογικές προτάσεις και διδακτικές στρατηγικές μελέτης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Σκοπός της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να μελετήσουν προτάσεις ανάπτυξης μεθοδολογίας καλλιέργειας δεξιοτήτων μέσα από την προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Μάθηση βάσει Έργου, Δεξιότητες Μάθησης (4Cs), ικανότητας δράσης, Αειφορία, σχεδιαστική σκέψη, Γεωπολιτισμική κληρονομιά, Κλιματική αλλαγή, ανακύκλωση

 Η διερευνητική μάθηση ως μεθολογία ανάπτυξης των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης, προσομοίωσης και μοντελισμού στο Δημοτικό Σχολείο

Η μέθοδος επίλυσης προβλήματος ως μεθοδολογία ανάπτυξης των δεξιοτήτων μάθησης (4Cs) στο Δημοτικό – Το μοντέλο της ικανότητας δράσης ως μεθοδολογία ανάπτυξης των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα (4Cs) και πολιτειότητας στο Δημοτικό

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και νου στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Αειφορία – Αειφόρος Ανάπτυξη – Εκπαίδευση για την Αειφορία – Αειφόρο Σχολείο

Από τη βροχή στην πλημμύρα – Γεωπολιτισμική κληρονομιά

Οικολογία

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - O ΠΕΡΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φροντίζω το περιβάλλον....... για να υπάρχουμε.

Το ρολόι της καταστροφής

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

unnamed E-WALL

Κλιματική αλλαγή

unnamed E-WALL

Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου
ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

Φυσικές καταστροφές

10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 

Πολιτική προστασία

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου (Αγροτικές Δραστηριότητες)
Κύλιση προς τα επάνω