οριστική τοποθέτηση

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Πάμε να δούμε τι λέει το νομικό πλαίσιο για τον τρόπο πραγματοποίησης τους:

 • Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ανακοινώνουν πίνακες με το σύνολο των διαθέσιμων οργανικών κενών ανά ειδικότητα. Οι νεοδιόριστοι, όσοι έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και όσοι ζητούν βελτίωση θέσης, κατατάσσονται σε κοινό πίνακα κατάταξης με βάση τα μόρια τους.
 • Για να έχει δικαίωμα δήλωσης σχολείων κάποιος, θα πρέπει να έχει καταθέσει αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης τον Οκτώβρη. Για τους νεοδιόριστους η νομοθεσία προβλέπει ότι καταθέτουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης “υπ ευθύνη των διευθύνσεων”, άρα εάν κάποιος εκπαιδευτικός δεν κατέθεσε αίτηση τον Οκτώβρη, ευθύνη έχει και η διεύθυνση στην περίπτωση που δεν τον ενημέρωσε.
 • Τα μόρια αυτά προκύπτουν 1)από τα έτη υπηρεσίας, 2)τις μονάδες δυσμενών συνθηκών των σχολείων που υπηρέτησαν και 3)τα κοινωνικά κριτήρια όπως ο γάμος, τα τέκνα, η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα. Όλα αυτά αθροίζονται και προκύπτουν τα μόρια μετάθεσης κάθε συναδέλφου.
 • Όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο teachers.minedu.gov.gr , όπου πρέπει να συνδεθούν όλοι οι νεοδιόριστοι με κωδικούς myschool και να ελέγξουν αν όλα τα στοιχεία υπηρετήσεών τους είναι σωστά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη, πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση εκπαίδευσής τους, ώστε να τα διορθώσει στο σύστημα. Μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω της πλατφόρμας το οποίο λαμβάνει η αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης.
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 20 επιλογές σχολικών μονάδων(είναι πρόβλεψη του νόμου) και με βάση τη θέση του στον πίνακα τοποθετείται σε κενή οργανική θέση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν πιάσει καμία από τις 20 επιλογές που έχει δηλώσει , εντός 5 ημερών έχει δικαίωμα να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση σχολικών μονάδων από αυτές που έχουν απομείνει. Η διεύθυνση εκπαίδευσης πρέπει να βγάλει λοιπόν πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά για όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν τοποθετηθεί. Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

 

γγγ E-WALL

 • Προσοχή! Κατά τη δήλωση των 20 προτιμήσεων που γίνεται ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι δηλώνουν οποιοδήποτε σχολείο της περιοχής διορισμού τους επιθυμούν και όχι μόνο αυτά στα οποία εμφανίζονται κενά. Αυτό είναι σημαντικό καθώς σε κάποιο σχολείο χωρίς κενό φαινομενικά, μπορεί κάποιος συνάδελφος να έχει καταθέσει αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ(βελτίωση) και να την πάρει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων η οποία γίνεται συγχρόνως με αυτή των οριστικών τοποθετήσεων. Επομένως θα αφήσει οργανικό κενό πίσω του το οποίο συγχρόνως γίνεται διαθέσιμο και μπορεί να το πιάσει κάποιος νεοδιόριστος κατά την ίδια διαδικασία, εάν το έχει δηλώσει. Επομένως εάν ξέρετε ότι μπορεί σε κάποιο σχολείο να προκύψουν κενά με αυτόν τον τρόπο και σας ενδιαφέρει, δηλώστε το. Ωστόσο θέλει προσοχή και δεν πρέπει να δηλώνει κανείς αφειδώς σχολεία χωρίς κενά, καθώς οι επιλογές δυστυχώς είναι μόνο 20 και στο τέλος μπορεί να μην πιάσει καμία μένοντας στη διάθεση.
 • Όσοι νεοδιόριστοι συνάδελφοι δεν “πιάσουν” κάποια οργανική, θα δηλώσουν εκ νέου σχολεία στα εναπομείναντα κενά όπως είπαμε εντός 5 ημερών, ενώ αν δεν υπάρχουν άλλα οργανικά κενά δεν υπάρχει πάλι κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, καθώς απλά παραμένουν στη διάθεση, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση.
 • Όλοι οι νεοδιόριστοι μπορούν να αιτηθούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, αμέσως μόλις τοποθετηθούν οριστικά, εφόσον δεν τους ικανοποιεί η οριστική τοποθέτησή τους. Αυτή η απόσπαση δεν επηρεάζει την τεκμηρίωση δικαιώματος μετάθεσης τους και έτσι ανεξαρτήτως εάν υπηρέτησαν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους ή όχι, δικαιούνται μετάθεση την επόμενη χρονιά.
 • Προσοχή! Αυτό ισχύει ΜΟΝΟ για τους νεοδιόριστους και αυτό επειδή η νομοθεσία αναγνωρίζει ότι λόγω του ότι οι νεοδιόριστοι κατά το 1ο έτος διορισμού τους είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, δεν τους δίνεται αμέσως το δικαίωμα να υπηρετήσουν οργανικά σε κάποιο σχολείο. Επομένως η 1η αυτή χρονιά που όλοι οι νεοδιόριστοι είναι “στη διάθεση”, μετράει ως υπηρέτηση οργανικής θέσης και τους ξεχρεώνει από την υποχρέωση να υπηρετήσουν του χρόνου στο σχολείο οριστικής τοποθέτησης.
 • Στη συνέχεια του εργασιακού βίου ωστόσο, όταν κάποιος εκπαιδευτικός παίρνει οργανική σε ένα σχολείο(μετά από μετάθεση πχ), οφείλει να την υπηρετεί ένα έτος, έτσι ώστε να τεκμηριώνει ξανά δικαίωμα εκ νέου μετάθεσης.
 • Οι οργανικές θέσεις είναι οι ιδρυμένες θέσεις με ΦΕΚ και δεν έχουν σχέση πάντα με τη λειτουργικότητα του σχολείου. Πχ αν ένα σχολείο έχει 15 οργανικές ΠΕ70, αλλά έχει 13 λειτουργικά κενά ΠΕ70, τότε 2 εκπαιδευτικοί θα κριθούν υπεράριθμοι. Καταρχήν θα ερωτηθούν όλοι εάν κάποιος επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και αν δεν υπάρξει εθελοντής θα κριθούν υπεράριθμοι οι 2 τελευταίοι οργανικά τοποθετημένοι συνάδελφοι. Στη συνέχεια οι υπεράριθμοι θα επιλέξουν κατά προτεραιότητα ένα όμορο σχολείο(σχολείο του ίδιου δήμου), σε περίπτωση που δεν υπάρχει όμορο κενό, διαλέγουν κατά προτεραιότητα μεταξύ όλων των υπόλοιπων κενών. Η λειτουργικότητα των σχολείων εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και οριστικοποιείται μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Δηλαδή κάποιος παρόλο που θα πάρει οργανική κατά τη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων το Μάη, μπορεί τον Σεπτέμβρη να κριθεί υπεράριθμος.
 • Όταν ένας εκπαιδευτικός κριθεί υπεράριθμος, ξεχρεώνει την οργανική του χωρίς να την υπηρετήσει, καθώς η μετακίνησή του από την οργανική του έγινε χωρίς δική του υπαιτιότητα.
 • Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες με απόφαση του εκάστοτε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτάσσονται των υπολοίπων στην επιλογή οργανικής θέσης. Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00; Νομοθεσία, τεκμηρίωση, γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Τέλος θυμίζουμε ότι

 • Κατά τη πρώτη διετία για τους νεοδιόριστους, δεν υπάρχει δυνατότητα απόσπασης/μετάθεσης εκτός της περιοχής διορισμού τους.
 • Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι συνάδελφοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (ειδικές κατηγορίες συγκεκριμένων προϋποθέσεων) που δύναται να αιτηθούν απόσπαση εκτός ΠΥΣΠΕ(μετά από ειδική πρόσκληση που εκδίδει το υπουργείο κάθε έτος συνήθως) και πάλι χωρίς να “ξεχρεώνουν” την υποχρεωτική διετία παραμονής στην περιοχή διορισμού τους και άρα χωρίς να τεκμηριώνουν δικαίωμα μετάθεση. Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Οδηγός για δηλώσεις Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [1.07 MB]

 

Διεύθυνση ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τμήμα Δ ́ Πληροφορικής & Ν.Τεχνολογιών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [152.40 KB]

Τα πάντα για τις Μεταθέσεις του 2023 – Τips και Απαντήσεις σε συχνά Ερωτήματα

Η διαδικασία για τις μεταθέσεις προκαλεί κάθε χρόνο πολλές ερωτήσεις και απορίες στις οποίες επιχειρούμε και φέτος να απαντήσουμε. Προσοχή, οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr.

Εισαγωγικά για τη διαδικασία των μεταθέσεων: Οι μεταθέσεις είναι μια συνάρτηση προσφοράς και ζήτησης. Το αν πάρει κάποιος μετάθεση εξαρτάται αποκλειστικά από την ύπαρξη οργανικών κενών στην περιοχή που ζητά και τα αιτήματα προς την περιοχή αυτή. Αν έχει 20 κενά η περιοχή και κάποιος είναι στους πρώτους 20 σε μόρια που τη ζητούν, τότε θα πάρει μετάθεση. Κανένας δεν μπορεί να πάρει μετάθεση με “βύσμα”, λόγω αυτής της διαδικασίας μοριοδότησης (τουλάχιστον τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια). Αν κάποιος όμως πάρει μετάθεση σε περιοχή που δεν είναι στις πρώτες επιλογές του, θα πρέπει να υπηρετήσει ένα χρόνο σε αυτήν, ώστε να ξαναδικαιούται μετάθεση στην πραγματική περιοχή συμφερόντων του. Για τους νεοδιόριστους, σε περίπτωση που το σχολείο “οριστικής” τοποθέτησης δε σας ικανοποιεί μπορείτε μετά να ζητήσετε απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ τον Ιούνιο και να αλλάξετε, ενώ την επόμενη χρονιά μπορείτε να πάρετε κανονικά μετάθεση.

 Γενικά tips!

 • Όλοι οι νεοδιόριστοι 2023 και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση, χωρίς οργανική θέση υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης, εντός της προθεσμίας και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προσοχή, εάν κάποιος νεοδιόριστος δεν κάνει αίτηση οριστικής τοποθέτησης θα τοποθετηθεί από τη διεύθυνση εκπαίδευσης σε οργανικό κενό που θα έχει απομείνει άδειο(σε ότι περίσσεψε) και δεν θα έχει έτσι δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στα κενά.
 • Στις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης ΔΕΝ αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, σε αυτή τη φάση, αυτό θα γίνει σε επόμενο χρόνο.
 • Τα δικαιολογητικά που αφορούν τη μοριοδότηση πρέπει να αποσταλούν άμεσα στα κεντρικά mail των διευθύνσεων εκπ/σης, με την υποβολή της αίτησης. Τα έγγραφα αυτά είναι: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου), Πιστοποιητικό Εντοπιότητας (τελευταίου τριμήνου), Βεβαίωση Σπουδών Τέκνων(τελευταίου τριμήνου), Βεβαίωση Εργοδότη (τελευταίου τριμήνου) & ΕΝΣΗΜΑ τελευταίας διετίας (για τη συνυπηρέτηση), Βεβαίωση επιδοτούμενης Ανεργίας/Εργασίας(συνυπηρέτηση), Επιμέλεια τέκνων εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι(Δικαστική Απόφαση)
 • Αν δεν αποσταλούν τα δικαιολογητικά που ορίζει αυστηρά η εγκύκλιος, δε θα προσμετρηθούν τα αντίστοιχα μόρια.
 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία προϋπηρεσίας τους που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα teachers.minedu.gov από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη να ζητήσουν την διόρθωσή τους με αίτημα που γίνεται κατευθείαν μέσα στην πλατφόρμα αυτή και το οποίο λαμβάνουν και επεξεργάζονται οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Σε ότι αφορά στην ημερομηνία έναρξης καταχώρισης των προϋπηρεσιών, βάσει της εγκυκλίου των μεταθέσεων, οι προϋπηρεσίες στο ηλεκτρονικό σύστημα των μεταθέσεων καταχωρούνται από την ημερομηνία ανάληψης και όχι από την ημερομηνία της Υπουργικής Απόφασης.
 • Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε μορφή pdf και όχι σε μορφή φωτογραφίας.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

1)Είμαι νεοδιόριστος του 2023. Τι αίτηση πρέπει να κάνω;

Μόνο αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Δηλαδή μόνο αίτηση, ώστε να τοποθετηθείς οργανικά σε ένα σχολείο της περιοχής, όπου έχεις διοριστεί τον περασμένο Αύγουστο.

2)Είμαι νεοδιόριστος 2023 μπορώ να ζητήσω μετάθεση σε άλλη περιοχή;

Όχι δυστυχώς, υπάρχει υποχρεωτική διετής υπηρέτηση στην περιοχή όπου διορίστηκες. Μπορείς να αιτηθείς μετάθεση του χρόνου τον Οκτώβρη.

3)Διορίστηκα στην Α Ανατ. Αττική τον Αύγουστο, μπορώ να ζητήσω να τοποθετηθώ οριστικά σε οργανική της Β Ανατολικής Αττικής μιας και είναι το ίδιο ΠΥΣΠΕ;

ΟΧΙ

4)Υπηρετώ μόνιμα στη γενική, μπορώ να ζητήσω μετάθεση σε οργανική ειδικής αγωγής.

Ναι αρκεί να έχεις μεταπτυχιακό, διδακτορικό, διδασκαλείο ειδικής αγωγής ή 5έτη προϋπηρεσία στην ειδική.

5)Πρώτα κάνω την ηλεκτρονική αίτηση και μετά στέλνω τα δικαιολογητικά(πχ οικογενειακή κατάσταση) στη διεύθυνσή μου με mail;

Ναι, στο mail πρέπει να αναφέρεις και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσής σου. Διάβασε την εγκύκλιο για την ακριβή μορφή του mail σου.

6)Πως παίρνω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εντοπιότητας;

Με ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του gov.gr Το έγγραφο το εκδίδει ο δήμος σου και θα το έχεις σχετικά άμεσα στο mail σου.

7)Στο gov.gr ζητά ημερομηνία λήξης ταυτότητας, τι βάζω; Και ποιο ΚΕΠ δηλώνω να επεξεργαστεί την αίτησή μου;

Τίποτε. Αφήστε κενό το πεδίο για λήξη ταυτότητας. Δηλώνετε όποιο ΚΕΠ θέλετε, έτσι κι αλλιώς ηλεκτρονικά θα πάρετε το έγγραφο.

8) Μπορώ να κάνω αίτηση και για μετάθεση σε θέσεις γενικής και για θέσεις γενικής αγωγής;

ΝΑΙ. Εξετάζεται πρώτα αυτή της ειδικής.

9)Αν πάρω μετάθεση και δεν μου αρέσει, μπορώ να πάρω κατευθείαν απόσπαση και να μην πάω;

Ναι, αλλά θα χρωστάς την οργανική σου που σημαίνει ότι για να ξαναπάρεις μετάθεση θα πρέπει να υπηρετήσεις κάποια στιγμή για ένα χρόνο στην οργανική που φέτος πήρες μετάθεση.

10)Θέλω να πάρω μετάθεση Θεσσαλονίκη, να δηλώσω όλη τη Β. Ελλάδα για να πάω τουλάχιστον πιο κοντά;

Εσύ αποφασίζεις, όμως σκέψου ότι αν πιάσεις πχ Θάσο θα πρέπει να πας ένα χρόνο να υπηρετήσεις εκεί για να ξαναέχεις δικαίωμα σε μετάθεση στη Θεσσαλονίκη, ενώ αν δεν το προτιμήσεις, ίσως πάρεις απόσπαση μετά στη Θεσσαλονίκη και του χρόνου στο καπάκι μετάθεση, θα έχεις ανέβει στον τόπο σου ουσιαστικά από φέτος χωρίς να χρειαστεί να κάνεις ενδιάμεσες στάσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ρίσκο για το οποίο αποφασίζεις εσύ.

11)Τι στέλνω στη διεύθυνση εκπ/σης μου σε mail, τι γράφω στον τίτλο, τι αρχείο πρέπει να είναι;

Διαβάστε την εγκύκλιο σελ.3-5.

12) Από πότε πρέπει υπολογίζεται η προϋπηρεσία που καταχωρείται στο teachers.minedu;

Οι προϋπηρεσίες στο ηλεκτρονικό σύστημα των μεταθέσεων καταχωρούνται από την ημερομηνία ανάληψης και όχι από την ημερομηνία της Υπουργικής Απόφασης.

13) Έκανα αίτηση μετάθεσης και το μετάνιωσα! Μπορώ να την ακυρώσω;

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, μέχρι 31/12/2023 και σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

14) Θέλω να κάνω αίτηση μετάθεσης για άλλη περιοχή διορισμού, αλλά σε περίπτωση που δεν την πάρω θέλω να αλλάξω και την οργανική μου εντός της περιοχής που είμαι και να πάω σε άλλο σχολείο, τι κάνω;

Θα κάνεις δύο αιτήσεις. Μία για μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και μια για Βελτίωση(μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ). Προηγείται η αίτηση μετάθεσης σε άλλη περιοχή και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί αυτή, τότε σε επόμενο χρόνο θα δηλώσεις σχολεία για να διεκδικήσεις την βελτίωση, δηλαδή την αλλαγή οργανικής εντός της περιοχής διορισμού που ήδη βρίσκεσαι. Εννοείται πως εάν πάρεις μετάθεση σε άλλη περιοχή διορισμού, τότε δεν υφίσταται πια η αίτησή σου για βελτίωση θέσης στην περιοχή που ήσουν πριν. Θα πας στη νέα περιοχή και θα δηλώσεις εκεί μετά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προτιμήσεις, ώστε να πάρεις οργανική σε σχολείο της νέας σου περιοχής.

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για τα θέματα που συζητούν οι σύλλογοι διδασκόντων αυτές τις μέρες

Ακόμη:

Μετά από ερωτήματα διευθύνσεων στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, οι νεοδιόριστοι του 2022 μπορούν να κάνουν αίτηση μετάθεσης στην Ειδική αγωγή, καθώς στην τριετή διδακτική υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και η προϋπηρεσία ως αναπληρωτές!

Σε περίπτωση που μέσα στην αίτηση μετάθεσης δεν έχουν προσμετρηθεί κάποια δικαιολογητικά, όπως γάμος, παιδιά, συνυπηρέτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα στο teachers.minedu.gov.gr Ακόμη και αν υπάρχει λάθος πρέπει να κατατεθεί η αίτηση μέσα στην προθεσμία και θα διορθωθεί από τους υπαλλήλους της εκάστοτε διεύθυνσης!
Στις ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνει μόνο τις γνωστές ασθένειες του Π.Δ. 1996, καμία αναφορά σε ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ιδίου εκπαιδευτικού ή συζύγου και παιδιών:
Το 75% αφορά μόνο σε αποσπάσεις, όχι σε μεταθέσεις. Στις μεταθέσεις ισχύει στο ακέραιο το Π.Δ. του 1996.
Τέλος, σε κάθε περίπτωση διαβάζουμε την εγκύκλιο εδώ !

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΣΠΑ 2022-23

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού μητρώου σας.

Το Online Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους, να βλέπουν τις Υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους, να αιτούνται αλλαγές στα στοιχεία Μητρώου και Υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης που τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων.

Συγκεκριμένα μπορείτε:

 • να βλέπετε τις υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής σας
 • να ζητάτε αλλαγές στα στοιχεία μητρώου και υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης που έχει τον προσωπικό σας φάκελο
 • να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [397.29 KB]

 

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που διορίστηκαν μετά τις 22-11-2021

Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε περιοχές μετάθεσης (και όχι απευθείας σε σχολικές μονάδες)
μετά τις 22-11-2021, ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οριστικής
τοποθέτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022» (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0), οφείλουν να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να καλέσουν τους εκπαιδευτικούς
αρμοδιότητάς τους που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία, ώστε να τους αποστείλουν τις σχετικές αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως και τις 15-02-2022. Oι αιτήσεις θα καταχωριστούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο edatacenter, ώστε στη συνέχεια να εξεταστούν από τα οικεία ΠΥΣΔΕ μαζί με όλες τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι
καταχωρήθηκαν εκπρόθεσμα από ορισμένες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά μέχρι 18- 02-2022, αποστέλλοντας mail στο [email protected].

Κύλιση προς τα επάνω