νεοδιόριστων

Ενημερωτικό σημείωμα για τη μισθοδοσία νεοδιόριστων και αναπληρωτών

Ενημερωτικό σημείωμα για τη μισθοδοσία νεοδιόριστων και αναπληρωτών 
Η μισθοδοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.
Οπως αναφέρει σε δημοσίευση του ο Γιώργος Μακράκης του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου για την Μισθοδοσία νεοδιόριστων 2023 
Η μισθοδοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023 θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει:
· τις ημέρες του Αυγούστου (από την ανάληψη υπηρεσίας)
· τον Σεπτέμβριο και
· το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου
Επίσης, θα περιλαμβάνει και τα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ), που αντιστοιχούν σε κάθε νεοδιόριστο συνάδελφο. Υπενθυμίζουμε, τέλος, πως στους νεοδιόριστους, κατά το πρώτο έτος διορισμού, παρακρατείται ένας (1) μισθός σε δώδεκα (12) δόσεις για το μετοχικό ταμείο δημοσιών υπαλλήλων.
Μισθοδοσία αναπληρωτών
Η μισθοδοσία των αναπληρωτών συνάδελφων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει το μισθό του Σεπτεμβρίου μαζί με τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ).

Μισθοδοσία / Επόμενες πληρωμές μονίμων και νεοδιόριστων / Αύγουστο – Δεκέμβριο του 2023

Επόμενες πληρωμές μονίμων και νεοδιόριστων / Αύγουστο εως Δεκέμβριο

Παρακάτω παραθέτουμε τις πληρωμές μονίμων εκπαιδευτικών και νεοδιόριστων

  •  Μισθοδοσία είναι την Πέμπτη 10 Αυγούστου
  •  Μισθοδοσία του Αυγούστου είναι την Πέμπτη 24 του μήνα
  •  Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου και Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου
  • Πέμπτη 12 και Πέμπτη 26 Οκτωβρίου
  •  Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και Παρασκευή 24 Νοεμβρίου
  •  Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
  • Η 1η μισθοδοσία των νεοδιόριστων θα γίνει την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 

Δυσπρόσιτα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Google maps

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟ/ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οδηγός Δικαιωμάτων Νεοδιόριστου: Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Μισθολογικά Και Άδειες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

 

Καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (πίνακας) – Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία για αναπληρωτές & μόνιμους εκπαιδευτικούς

Πίνακας και παραδείγματα μισθολογικού κλιμακίου Νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔ. ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Π.Ε.Κ

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Με την απόφαση 143616/Ε3 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5939/Β/21-11-2022, οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2020 και του 2021, υποχρεούνται σε πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα και διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023. Το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης υλοποιείται με εφαρμογή τεχνικών μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 96 ωρών (24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης).
Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και το 2014 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν υποχρεωτικά δια ζώσης 30 ώρες πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης από τον ΟΕΠΕΚ μέσω των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. Οι επιμορφώσεις γίνονταν στις αρχές κάθε σχολικού έτους , ενώ στη συνέχεια διεξάγονταν κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που διορίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία αυτά τα προγράμματα. Είναι αδιανόητο, και εκδικητικό από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, να θεωρείται προαπαιτούμενο μονιμοποίησης η συμμετοχή αυτών των εκπαιδευτικών σ’ ένα πανομοιότυπο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, που ως γνωστόν δε λογαριάζει την προσωπική και οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών, προγραμματίζει τη διεξαγωγή των επιμορφώσεων μεσούσης της σχολικής χρονιάς.
Οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί της τάξης θα πρέπει εκτός της προετοιμασίας της διδασκαλίας της επόμενης μέρας να παρακολουθούν, σε ώρες εκτός εργασιακού ωραρίου, το πρόγραμμα επιμόρφωσης βάζοντας στον πάγο την ιδιωτική τους ζωή.
Διεκδικούμε και απαιτούμε: Να απαλλαγούν της υποχρέωσης της εισαγωγικής επιμόρφωσης όσοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στα επιμορφωτικά προγράμματα των Π.Ε.Κ., Να διεξαχθούν οι επιμορφώσεις κατά την έναρξη ή τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή 1 έως 10 Σεπτεμβρίου ή 16 έως 21 Ιουνίου.
Να μην αποτελεί προαπαιτούμενο μονιμοποίησης η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Αυτόνομο ΔΙΚΤΥΟ Εκπαιδευτικών Αγωνιστικών, Προοδευτικών και Ενωτικών Κινήσεων Π.Ε.
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΓΩΝΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗ.ΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Π.Ε.Κ
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης 8-12 εβδομάδων για όσους διορίστηκαν το καλοκαίρι του 2020, το καλοκαίρι του 2021 και όσους είχαν διοριστεί νωρίτερα με δικαστικές προσφυγές. Το πρόγραμμα είναι όλο εξ αποστάσεως με χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.
Με έκπληξη μας, διαβάζοντας το σχετικό ΦΕΚ, διαπιστώσαμε ότι από την εισαγωγική επιμόρφωση δεν εξαιρούνται όσοι συνάδελφοι είχαν επιμορφωθεί από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ), όπως υποχρεούνταν ως αναπληρωτές μέχρι το 2014.
Ζητούμε:
Να εξαιρεθούν από την εισαγωγική επιμόρφωση, όσοι συνάδελφοι ως αναπληρωτές είχαν παρακολουθήσει ανάλογο πρόγραμμα. Πολλοί από αυτούς μάλιστα είχαν αναγκαστεί να μετακινούνται σε όμορη πόλη, καθώς δεν υπήρχαν Π.Ε.Κ σε όλες τις πόλεις της χώρας.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και πρέπει να παρέχεται από το κράτος σε μόνιμη και σταθερή βάση. Πρόσκαιρες και χωρίς συνέχεια επιμορφώσεις, που πραγματοποιούνται εκτός εργασιακού ωραρίου, εκμεταλλευόμενες κοινοτικά κονδύλια και πακέτα δεν μπορούν να αναπληρώσουν την παντελή έλλειψη πλάνου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.”Κώστας Σωτηρίου”

🆘 «Δόκιμοι» εκπαιδευτικοί εν αναμονή αξιολόγησης; Επιμορφώσεις εκτός εργασιακού ωραρίου εν μέσω ομηρίας; ΩΣ ΕΔΩ! Να πάρουμε τη ζωή και τη δουλειά στα χέρια μας!
❓Το ΥΠΑΙΘ αντιμετωπίζει ανοιχτά τη νέα γενιά εκπαιδευτικών ως εύκολο στόχο και τους διορισμούς ως Δούρειο Ίππο για να περάσει την πολυπόθητη αντιδραστική και τιμωρητική αξιολόγηση.. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να την κρατήσει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας (έχοντας διοριστεί αλλά όχι «μονιμοποιηθεί») ώστε να δεχτεί πρώτη την αξιολόγηση.
☑️Συναδέλφισσες/οι, νεοδιόριστοι όλων των ετών, αναπληρώτ(ρι)ες, χρειάζεται εδώ και τώρα να πάρουμε σαφή θέση απέναντι στις πρακτικές του Υπουργείου. Αυτό που διακυβεύεται είναι η εργασία και οι ζωές μας, οι μεταξύ μας σχέσεις, η συναδελφικότητα, η δημοκρατία, η παιδαγωγική ελευθερία, μαζί και κάθε έννοια μονιμότητας στο δημόσιο σχολείο.
📣Καλούμε άμεσα τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες να επιληφθούν του ζητήματος μονιμοποίησης των νεοδιόριστων συνδικαλιστικά και νομικά.
🔆Τίποτα δε χαρίστηκε, με τους αγώνες μας κερδίζονται όλα!
📣ΟΛΕΣ/ΟΛΟΙ στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου για να πάρουμε αποφάσεις για τις ζωές μας

ΣΕΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Ζητάμε την άμεση μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων συναδέλφων Ειδικής Αγωγής που συμπληρώνουν διετία

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στις 14:00με σκοπό την άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλφων της ειδικής αγωγής που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Καμία ανοχή σε άλλες άνευ λόγου, παράνομες καθυστερήσεις στην έκδοση πράξεων μονιμοποίησης των συναδέλφων μας.

Δεν θα επιτρέψουμε οι συνάδελφοί μας, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να μετατραπούν σε ομήρους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης.

 

Ακολουθεί το κείμενο που εστάλη στη ΔΙΠΕ Ρεθύμνου στις 20.11.22:

 Τον Αύγουστο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία  των δόκιμων νεοδιόριστων συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής. Στο άρθρο 62 παρ. 7 του ν.4589/2019, με  τον οποίο πραγματοποιήθηκαν  οι διορισμοί στην εκπαίδευση, προβλέπεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

Είναι, επομένως, αυτονόητο ότι μετά την συμπλήρωση των δύο ετών, που έχει ήδη συμβεί από τις 19 Αυγούστου 2022, επιβάλλεται η αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών.

Παρ’ όλα αυτά η Διεύθυνση Π.Ε. Ρεθύμνου δεν έχει προχωρήσει, όπως όφειλε, στη μονιμοποίηση των συναδέλφων μας, ενώ την ίδια στιγμή σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(π.χ. Α΄ και Γ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Λασιθίου…), οι εκπαιδευτικοί έχουν και τυπικά, ορθά, μονιμοποιηθεί.

Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ιδιότυπη ομηρία η οποία καθιστά τους συναδέλφους πιο ευάλωτους σε άνωθεν πιέσεις.

Παρακαλώ πολύ όπως μας απαντήσετε εγγράφως στο παρακάτω ερώτημα:

  • Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η ΔΙ.Π.Ε. Ρεθύμνου στην αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής του 2020 και σε ποιο νόμο στηρίζεται αυτή η απόφαση;

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Ρεθύμνου ζητά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών μονιμοποίησης όλων των συναδέλφων Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020, όπου αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει τεράστια ευθύνη και οφείλει να δώσει άμεσα εντολή για ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Δεν θα επιτρέψουμε οι συνάδελφοί μας, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να μετατραπούν σε ομήρους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!! ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ (ΜΚ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ…

Δυστυχώς για ακόμη έναν μήνα νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πληρώθηκαν με το εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 1, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων και προϋπηρεσιών. Σε επικοινωνία πολλών συναδέλφων με τις διευθύνσεις τους ενημερώθηκαν ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στον αυξημένο φόρτο εργασίας!
Δεν υπήρξαν δεσμεύσεις για πληρωμή των κλιμακίων και των μεταπτυχιακών στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου.
Για τους αναπληρωτές είναι αδιανόητο να πληρώνονται με εισαγωγικό κλιμάκιο, όταν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι διευθύνσεις εκδίδουν Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (ΑΔΚΥ) σε μισθολογικό κλιμάκιο. Η μισθοδοσία είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ξεκινά από αυτό στο οποίο κατατάχθηκαν.
👉Καλούμε άμεσα ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ να διαθέσουν προσωπικό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών σε μισθολογικά κλιμάκια ΑΜΕΣΑ και να κατατεθούν τα χρήματα στην επόμενη μισθοδοσία. Καμιά συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος εκπαιδευτικός να μη μείνει απλήρωτος τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων.
👉 Για τους συναδέλφους που ρωτούν, τα μισθολογικά κλιμάκια δε χάνονται αλλά θα κατατεθούν αναδρομικά (Χάνουμε βέβαια λεφτά που δε θα ξαναπάρουμε λόγω υπερφορολόγησης των αναδρομικών εως και 40%).
ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ…

Μονιμοποίηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απάντηση που έδωσε η ΠΔΕ Κ. Μακεδ. στην αίτηση που τους έστειλε συνάδελφος για τη μονιμοποίηση της
“Σε απάντηση της αίτησής σας αναφορικά με τις διαδικασίες μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7, άρθρο 62 του νόμου 4589/2019 “7.
Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.
Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλόλητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167)”.
Κατά συνέπεια η μονιμοποίησή σας θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τον τρόπο και τα κριτήρια κρίσης καταλληλόλητας.”
ΣΕΒΕΠΕΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από 12 ολόκληρες δεκαετίες αναπλήρωσης και ελαστικής εργασίας, το 2020 έγιναν οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί στα σχολεία.
Δύο χρόνια μετά οι νεοδιόριστοι μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής του 2020 δεν έχουν μονιμοποιηθεί, όπως γινόταν πάντοτε με όλους τους προηγούμενους διορισμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη:
– Ότι όλα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικοί που διορίζονται, υποχρεωτικά παραμένουν για 2 χρόνια στον τόπο διορισμού τους, χωρίς να υπολογίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μακριά από το σπίτι τους, και χωρίς να υπολογίζεται το προσωπικό και το οικονομικό κόστος
– Ότι τον Αύγουστο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία των δόκιμων νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής. Πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς, που χρόνια τώρα αναπλήρωναν πάγια κενά στην εκπαίδευση και βρίσκονταν κάθε χρόνο από τόπο σε τόπο και από σχολείο σε σχολείο
– Ότι για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί νοσηλευτές κ.λ.π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό η σχετική προθεσμία των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης έχει παρέλθει από τον περασμένο Μάιο
– Ότι κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανά τη χώρα έχουν προχωρήσεις στις πράξεις μονιμοποίησης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου 4589/2019
– Ότι κάποιες άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δεν έχουν προχωρήσει στις ανάλογες διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης, οι οποίες εκδίδονται εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου
– Ότι είναι προφανές ότι το υπουργείο σκόπιμα κωλυσιεργεί και δεν δίνει λύση στο θέμα, καθώς ο στόχος του είναι να μεταθέσει τη μονιμοποίηση για αργότερα, προκειμένου να «εκβιάσει» την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4823/2021 (νόμος Κεραμέως της κυβέρνησης της ΝΔ), που προβλέπουν αξιολόγηση, πριν από τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα: Στο άρθρο 77, παρ. 4 αναφέρεται ότι το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος, ενώ στο άρθρο 78, παρ. 3 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
(που συμπληρώθηκε διετία από τον διορισμό τους)
Η εκπαιδευτική κοινότητα, σύλλογοι ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και φυσικά οι ίδιοι οι νεοδιόριστοι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να αντιδράσουν δυναμικά σε τυχόν “άνωθεν εντολές” που θα παγώνουν ή θα τορπιλίζουν τη διαδικασία μονιμοποίησης
Η Πρόεδρος                        Η Γ. Γραμματέας
Καρμπά Χρυσούλα             Συμεωνίδου Κική

ΔΟΕ: Ζητάμε την άμεση μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων συναδέλφων Ειδικής Αγωγής που συμπληρώνουν διετία

Τον Αύγουστο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία  των δόκιμων νεοδιόριστων συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής. Στο άρθρο 62 παρ. 7 του ν.4589/2019, με  τον οποίο πραγματοποιήθηκαν  οι διορισμοί στην εκπαίδευση, προβλέπεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

https://e-wall.net/2022/10/15/26024/

Είναι, επομένως, αυτονόητο ότι μετά την συμπλήρωση των δύο ετών, που έχει ήδη συμβεί από τις 19 Αυγούστου 2022, επιβάλλεται η αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών.

https://e-wall.net/2022/10/02/25598/

Παρ’ όλα αυτά μια σειρά Διευθύνσεων Π.Ε. δεν έχουν προχωρήσει, όπως όφειλαν, στη μονιμοποίηση των συναδέλφων μας, ενώ την ίδια στιγμή σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(π.χ. Α΄ και Γ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής…), οι εκπαιδευτικοί έχουν και τυπικά, ορθά, μονιμοποιηθεί.

 

Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ιδιότυπη ομηρία η οποία καθιστά τους συναδέλφους πιο ευάλωτους σε άνωθεν πιέσεις.

https://e-wall.net/2022/10/09/25799/

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών μονιμοποίησης όλων των συναδέλφων Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020, όπου αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει τεράστια ευθύνη και οφείλει να δώσει άμεσα εντολή για ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Δεν θα επιτρέψουμε οι συνάδελφοί μας, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να μετατραπούν σε όμηροι του Υπουργείου και της Κυβέρνησης.

Αλαλούμ με τις τοποθετήσεις στην άγρια Δύση της Αβάθμιας Ηλείας – Τοποθετήσεις χωρίς ΠΥΣΠΕ – Απελπισμένοι συνάδελφοι μετακινούνται υποχρεωτικά στην άλλη άκρη του νομού!

Στην Ηλεία λοιπόν που χρόνια τώρα κρατάει την πρωτιά…

Ο επικεφαλής της Αβαθμιας εκπ/σης εκεί λοιπόν, προέτρεψε με γραπτό μήνυμα viber(!) (Γιατί όχι επίσημο εγγραφο από την υπηρεσία??), τους διευθυντές των σχολείων να μην δίνουν “κανονικές άδειες” σε όσους συναδέλφους αιτούνται! Την ίδια στιγμή, από όσο γνωρίζουμε, θα δηλώσει 0 κενά πε70 για τη β φάση. Από τη μία λοιπόν επιχειρείται εξοικονόμηση ωρών, μέσω της καταπάτησης των πιο αυτονόητων και βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και απο την άλλη εμφανίζεται η μαγική εικόνα μιας διεύθυνσης χωρίς ανάγκες για επιπλέον προσωπικό!

 

Αλήθεια τέτοιες “κενοτόμες” κινήσεις είναι συγκεκριμένη πατέντα της διεύθυνσης Ηλείας ή πηγάζουν πάλι από κάποια ευφάνταστη προφορική άνωθεν εντολή;

 

Συνεχίζοντας με τα διοικητικά επιτεύγματα της Ηλείας να πούμε ότι τοποθέτησε νεοδιόριστους ΠΕ70 σε Τ.Ε. και χωρίς να τους ενημερώσει ότι πρόκειται για προσωρινά κενά, ενώ ταυτόχρονα τους διαβεβαίωνε προφορικά ότι σε κάθε περίπτωση δε θα τους μετακινούσε στην άλλη άκρη από εκεί που τοποθετήθηκαν αρχικά και προφανώς νοίκιασαν το σπίτι τους.

Οι δεσμέυσεις αυτές λοιπόν δεν κρατήθηκαν και σήμερα στέλνει τους νεοδιόριστους από τη μία άκρη του νομού υποχρεωτικά στην άλλη!

Σε παλαιότερη συνάντησή του μάλιστα με τους νεοδιόριστους είχε αναφέρει ότι θα δείξει κοινωνικό πρόσωπο και ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο!(εδώ γελάμε)

Δυστυχώς αυτοί που πληρώνουν την ασυνέπεια των διευθύνσεων και το ότι κάνουν πραγματικά ότι θέλουν είναι οι συνάδελφοι νεοδιοριζόμενοι που χωρίς να έχουν πληρωθεί ακόμα γίνονται μπαλάκι μέσα στο νομό διορισμού τους, χωρίς να τους αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα!

Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεται χωρίς κανένα πρόσχημα η σειρά κατάταξης των συναδέλφων, οι τοποθετήσεις να αλλάζουν μονομερώς από τη διεύθυνση εντός μηνός, χωρίς να πέφτει ο παραμικρός λόγος στους συναδέλφους.

Κάποιοι ξεχνάνε ότι πρόκειται για ανθρώπους με οικογένειες και υποχρεώσεις..

Wild wild West

Κρίμα!

 

Υ.Γ Αλήθεια γιατί οι συνάδελφοι μας που υπηρετούν στα γραφεία της εν λόγω διεύθυνσης, μετά από χρόνια υπηρεσίας εκεί, φεύγουν ξαφνικά άρον άρον; Φυσικά είναι αδύνατον να αναπληρωθούν τόσο έμπειροι συνάδελφοι και είναι λογικό μετά να παρατηρούνται γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες στη διεύθυνση. Ίσως κουράστηκαν βέβαια οι άνθρωποι πια από καψόνια όπως αλλαγή ορόφων ή γραφείων κάθε λίγο στα οποία έχουν υποχρεωθεί από την αρχή της χρονιάς….ποιος ξέρει…

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

✅Η μισθοδοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα καταβληθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει τις ημέρες του Αυγούστου, ολόκληρο τον Σεπτέμβριο και το Α’ Δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη. Η μισθοδοσία θα καταβληθει με εισαγωγικό κλιμάκιο.
✅ Η μισθοδοσία των αναπληρωτών θα καταβληθεί, εκτός απροόπτου, στις 7 Οκτωβρίου και θα αφορά τις ημέρες του Σεπτεμβρίου (δεν είναι ολόκληρος μήνας, καθώς δόθηκε ως διάστημα ανάληψης 5-6/9). Στις περισσότερες διευθύνσεις θα καταβληθεί με ΜΚ1 (κάποιες πιθανώς να προλάβουν να ενσωματώσουν τα μισθολογικά κλιμάκια).
Όποιες διαφορές στα ΜΚ θα πληρωθούν αναδρομικά στις επόμενες μισθοδοσίες.
Γιάννης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου

Επιμόρφωση Νεοδιόριστων: Ζητούνται στοιχεία εκπαιδευτικών ΠΕ/ΔΕ/ΕΕΠ/ΕΒΠ που διορίστηκαν πριν το 2012 και δεν την παρακολούθησαν.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [125.88 KB]

Κύλιση προς τα επάνω