ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ολοκλήρωση Σχολικού Έτους: Καθοδήγηση για Διευθυντές και Προϊσταμένους – Απουσιολόγια Ιουνίου & Αναλυτικοί οδηγοί

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αναλυτικοί Οδηγοί για Διευθυντές και Προϊσταμένους: Ολοκλήρωση Σχολικού Έτους

Σχετικά με τη συμπλήρωση του παρουσιολογίου Ιουνίου για τις ημέρες Τετάρτη 12/06/2024 και Πέμπτη 13/06/2024 ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Στη στήλη ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δεν βάζουμε ώρες, στη στήλη ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ αναγράφουμε «αναστολή λειτουργίας Σ.Μ. λόγω καύσωνα» και στη στήλη ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Α.Π.:ΠΔΕ/ΓΑΗ/188846/1267.

Όσον αφορά στη συμπλήρωση του παρουσιολογίου μηνός Ιουνίου λάβετε υπόψη τα εξής:

 1. 7 και 10 Ιουνίου που διενεργούνται οι ευρωεκλογές, ΔΕΝ θα βάλετε ώρες στην στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα και στις διευκρινίσεις θα γράψετε: ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
 2. 14/06/2024 οι ώρες θα συμπληρωθούν κανονικά στη στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα, από όλες τις σχολικές μονάδες που υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός.
 3. 17/06/2024-21/06/2024 η στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα θα συμπληρωθεί μόνο από την σχολική μονάδα πρώτης ανάθεσης του εκάστοτε εκπαιδευτικού, κάθε μέρα της εβδομάδας, βάζοντας τόσες ώρες όσες απαιτούνται για την συμπλήρωση του εβδομαδιαίου διδακτικού του ωραρίου και στη στήλη διευκρινίσεις θα αναγράφεται: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

Η ενημέρωση της Γ Αθήνας:

 • Την Παρασκευή 07/06 και Δευτέρα 10/06 : Οι ώρες αναγράφονται κανονικά και στην τελευταία στήλη
 • * Διευκρινίσεις * αναγράφεται Ευρωεκλογές . Οι ώρες από το ολοήμερο – επέκταση αναγράφονται κανονικά .
  Γ Αθήνας

Ολοκλήρωση Σχολικού Έτους: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 & Έκδοση Τίτλων 

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικών 2024-25

Ημέρα Λήξης Μαθημάτων

Την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024, θα λήξουν τα μαθήματα στα Δημοτικά Σχολεία. Την ίδια ημέρα θα χορηγηθούν οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών. Επίσης, θα αποσταλούν οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Ημερολόγιο Ενεργειών Διευθυντή για τον Ιούνιο – Παρουσιολόγια ΜΑΪΟΥ

Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου

Για την διευκόλυνση των Διευθυντών/ντριών και των Προϊσταμένων/μένων στην έκδοση των Τίτλων Προόδου και των Τίτλων Σπουδών, θα χρησιμοποιηθεί το πληροφοριακό σύστημα myschool. Εκεί έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητοι τίτλοι για όλες τις τάξεις. Οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν για την εκτύπωση των τίτλων είναι οι εξής:

 1. Για Τίτλους Προόδου (Τάξεις Α’-Ε’)
  • Διαδρομή: Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος Προόδου (Υπόδειγμα 5ο παράρτημα ΙΙ, του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109)).
 2. Για Τίτλους Σπουδών (Τάξη ΣΤ’)
  • Διαδρομή: Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος Σπουδών (Υπόδειγμα 6ο παράρτημα ΙΙ, του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109)).

Διευθυντές SOS: Βίντεο οδηγιών για τη συμπλήρωση των αιτήσεων έγκρισης παράλληλης στήριξης

Νηπιαγωγεία

Η λήξη των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία είναι επίσης η Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024. Την ίδια ημέρα θα αποσταλούν τα πιστοποιητικά φοίτησης των μαθητών/τριών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό.

Δημοφιλή!!  10 ερωτήσεις και 10 απαντήσεις για το ζήτημα των ποινών σε απεργούς σχετικά με τη ΜΗ συμμετοχή στην αξιολογική διαδικασία

Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/μένες των Νηπιαγωγείων πρέπει να ακολουθήσουν την αντίστοιχη διαδικασία στο σύστημα myschool για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
 • Χορήγηση Τίτλων: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Σύντομοι οδηγοί Myschool για | Άδειες, Aνάληψη Μόνιμων – Αναπληρωτών, Δημιουργία – Διαχείριση τμημάτων, Εγγραφές Μαθητών – Aνάθεση Μαθημάτων/ωρών

Ημερολόγιο Ενεργειών Διευθυντή για τον Ιούνιο – Παρουσιολόγια ΜΑΪΟΥ

Διευθυντές SOS: Βίντεο οδηγιών για τη συμπλήρωση των αιτήσεων έγκρισης παράλληλης στήριξης

 

Βήμα βήμα | Σύντομοι οδηγοί πλατφόρμας Myschool για / Άδειες, Aνάληψη Μόνιμων – Αναπληρωτών, Δημιουργία – Διαχείριση τμημάτων, Εγγραφές Μαθητών – Aνάθεση Μαθημάτων/ωρών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Ο συνάδελφος Μανάφας Βασίλειος – Υπεύθυνος του MySchool Ν. Ηλείας, έχει ετοιμάσει 2 σύντομους οδηγούς που αφορούν την Aνάληψη Μόνιμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, τη Δημιουργία και Διαχείριση τμημάτων, τις Εγγραφές Μαθητών σε τμήματα και την Aνάθεση Μαθημάτων/ωρών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την πλατφόρμα του Myschool.

Παρακάτω παρατίθενται σύντομοι οδηγοί για τη διαχείριση της πλατφόρμας Myschool:

 

Σας έχω ετοιμάσει έναν σύντομο οδηγό, διότι είναι πολύ σημαντική η σωστή καταχώρηση των αδειών/απουσιών και ζήτημα ευθύνης για κάθε διευθυντή/ντρια ή προϊστάμενο/μένη. Όταν ο εκπαιδευτικός ζητήσει άδεια (άνευ αποδοχών): Αφού κάνει την αίτηση στο σχολείο, ο διευθυντής πρέπει να την πρωτοκολλήσει και έπειτα να την καταχωρίσει με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες στο Myschool, όπως αναγράφεται στο ΒΗΜΑ 2 ΜΟΝΟ και τέλος να στείλει τα έγγραφα στο τμήμα αδειών της Διεύθυνσης.

**Οι υπόλοιπες ενέργειες γίνονται από τον υπεύθυνο του Myschool.

 

Δημοφιλή!!  Ολοφάνερο το ενδεχόμενο να μην υπάρχουν αναπληρωτές στα σχολεία στο πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς

Παρακάτω παρατίθεται ένας σύντομος οδηγός που αφορά τις εξής ενέργειες:

 Aνάληψη Μόνιμων Εκπαιδευτικών
 Δημιουργία/Διαχείριση τμημάτων
 Εγγραφές Μαθητών σε τμήματα
 Ανάληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
 Aνάθεση Μαθημάτων/ωρών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

 

Τι αλλάζει σχετικά με τις μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών | Διδακτικό και εργασιακό ωράριο, Εφημερία αναπληρωτών, άδειες, υπερωρίες κ.α

Myschool – Οδηγοί βήμα βήμα για όλες τις διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Το Myschool είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τα σχολεία για την καταγραφή και διαχείριση των πληροφοριών των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Ο οδηγός βήμα βήμα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το Myschool για τις βασικές λειτουργίες του.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα των ΕΛΕ Ηρακλείου
Στον παρακάτω σύνδεσμο σας παρουσιάζουμε οδηγούς βήμα-βήμα που φτιάξαμε για τη βοήθεια των νέων διευθυντών και προϊσταμένων στην πλατφόρμα Myschool.
Ο φάκελος περιλαμβάνει διαφορετικά αρχεία για κάθε μια από τις απαραίτητες διαδικασίες στις οποίες προβαίνει ένας διευθυντής ή προϊστάμενος καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Τα αρχεία επίσης είναι σε αύξουσα αριθμητική σειρά βάσει των διαδικασιών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Δείτε τον φάκελο εδώ: https://drive.google.com/…/1CbwO6YkK1bUdBRjDkINtAWtlxdG…
Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του Myschool, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του συστήματος. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη, μεταβείτε στην ενότητα “Υποστήριξη” και κάντε κλικ στο κουμπί “Επικοινωνία”.

SOS Διευθυντές / Αναλυτικές Οδηγίες για Έκδοση Αποτελεσμάτων, Εκτύπωση Τίτλων & Λήξη Σχ. Χρονιάς από τη ΔΙΠΕ Γ Αθήνας

Ενόψει της λήξης της σχολικής χρονιάς, σας αποστέλλουμε συνημμένως αναλυτικές οδηγίες της ΔΙ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας για την Έκδοση Αποτελεσμάτων και την Εκτύπωση των Τίτλων Προόδου και Σπουδών, αλλά και για κάποιες ενέργειες που μπορούν να γίνουν από τώρα, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε πρώτο απ’ όλα το αρχείο: “1_ΔΣ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_29052024.docx”, και κατόπιν τα υπόλοιπα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ | ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΣΜΩΝ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Ε.Δ.

Οδηγός διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων / Εγχειρίδιο για Διευθυντές και  εκπαιδευτικούς!

Κατεβαστέ τα αρχεία

1_ΔΣ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_29052024

2_ΔΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΔΣ_ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΔΣ_ΝΓ_ΚΛΙΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΔΣ_ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

 

Δείτε το άρθρο για την λήξη σχολικής χρονιάς

ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ / ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ – MYSCHOOL

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω