ΠΙΝΑΚΕΣ

Εκκαθαρισμένοι Πίνακες μετά και την τελευταία ειδική πρόσκληση για ΕΒΠ/ΕΕΠ & ΠΕ87.02

Εκκαθαρισμένοι Πίνακες μετά και την τελευταία ειδική πρόσκληση για ΕΒΠ/ΕΕΠ & ΠΕ87.02

Εκκαθαρισμένοι Πίνακες μετά και την τελευταία ειδική πρόσκληση για ΕΒΠ/ΕΕΠ & ΠΕ87.02 / σας παρουσιάζουμε τους εκκαθαρισμένους πίνακες της ομάδας μας. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι και το ενημερωτικό σημείωμα των εκκαθαριστών ( Κλαπαδώρας Ηλίας, ΠΕ70 – Τάσιου Ιωάννης, ΠΕ70 – Χαλεπλίδου Θεογνωσία, ΠΕ79.01 )

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περί πινάκων / Τι πρέπει να γνωρίζουμε για Προσωρινούς – Οριστικούς & Εκκαθαρισμένους Πίνακες

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Σας παρουσιάζουμε τους εκκαθαρισμένους πίνακες μετά και την τελευταία ειδική πρόσκληση για ΕΒΠ/ΕΕΠ & ΠΕ87.02
Μπορείτε να δείτε τους εκκαθαρισμένους μας πίνακες στους παρακάτω συνδέσμους
🔗ΕΒΠ/ΕΕΠ: https://bit.ly/3JHMf5F
Υ.Γ: Αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμο το αρχείο της Α/θμιας ενώ μέχρι και το βράδυ της Κυριακής θα ολοκληρωθούν και τα άλλα 2 αρχεία.
Η ομάδα των εκκαθαριστών

1ΓΕ & 2ΓΕ / 2023 – Ενημερωτικό για την προϋπηρεσία και τα λάθη του ΑΣΕΠ/ΟΠΣΥΔ!!

Για να μην μπερδευόμαστε με την προϋπηρεσία στους πίνακες του ΑΣΕΠ:

1ΓΕ & 2ΓΕ / 2023 – Ενημερωτικό για την προϋπηρεσία και τα λάθη του ΑΣΕΠ/ΟΠΣΥΔ!!
 • Η προϋπηρεσία μεταξύ των 6 διαφορετικών κατηγοριών ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ. Η κάθε μια υπολογίζεται ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ.
 • Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι αν κάποιος έχει ένα μήνα προϋπηρεσίας εκ των οποίων τρεις εβδομάδες σε “κανονικό” σχολείο και μία εβδομάδα σε δυσπρόσιτο τότε δεν θα λάβει καθόλου μόρια προϋπηρεσίας.
 • Όπως επίσης δεν συναθροίζονται προϋπηρεσίες από τρίμηνες συμβάσεις διαφορετική χρονιάς.
 • Το ΑΣΕΠ ζητούσε να δηλωθούν ακέραιοι ΜΗΝΕΣ προϋπηρεσίας.
 • Το ΟΠΣΥΔ δίνει ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ τα οποία ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ με τα μόρια του ΑΣΕΠ (δεν είναι καν υποχρεωμένο να το κάνει)
 • Ο υπολογισμός ΜΟΡΙΩΝ του ΟΠΣΥΔ κάνει συγχωνεύσεις που δεν είναι σε εναρμόνιση με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ
 • Το ΟΠΣΥΔ παρέχει την προϋπηρεσία ΣΕ ΜΗΝΕΣ σε pdf και μάλιστα φαίνεται και το ΦΕΚ (για την περίπτωση της “κανονικής” προϋπηρεσίας και η ημ. ανάληψης για την περίπτωση των δυσπρόσιτων/τρίμηνων)
 • Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει για κάθε χρονιά με τρίμηνη σύμβαση το μέγιστο 7 μήνες που αντιστοιχεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο ανά έτος 10 μόρια (ή 20 μόρια για δυσπρόσιτα) ακόμα και να κάποιος δούλεψε 8 γιατί πολύ απλά δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.
 • Το μέγιστο για κάθε πεδίο προϋπηρεσίας στο ΑΣΕΠ είναι 120 μήνες. Αν το έβαζε κάποιος δεν έχανε καθόλου μόρια.
 • Μήνες που δεν δηλώθηκαν στο ΑΣΕΠ (όπως και άλλα προσόντα) ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ΓΕ/2023 – UPDATE

Επειδή χιλιάδες συνάδελφοι προσπαθούσαν να εξάγουν συμπέρασμα από τη σελίδα του ΟΠΣΥΔ με τα μόρια για τον υπολογισμό της πρϋπηρεσίας τους έφτιαξα αυτό:
Παράδειγμα / Ακραία περίπτωση λάθους στις αιτήσεις του ΑΣΕΠ:
Ο Φαίδωνας έχει δύο πτυχία Θεολόγου και Φιλόλογου. αποφασίζει ότι είναι καλή ιδέα να δουλέψει μόνο ως φιλόλογος. Στους τίτλους σπουδών λοιπόν δηλώνει μόνο το πτυχίο του φιλολόγου.
Ο Φαίδωνας όμως έχει δουλέψει και ένα χρόνο ως Θεολόγος αποφασίζει λοιπόν στο Πεδίο “θέση” να συμπληρώσει τους 10 μήνες με τους οποίους δούλεψε ως Θεολόγος.
Αποτέλεσμα; Η αίτηση απορρίφθηκε ως “έλλειψη τίτλου”.

Περί πινάκων / Τι πρέπει να γνωρίζουμε για Προσωρινούς – Οριστικούς & Εκκαθαρισμένους Πίνακες

Περί πινάκων / Τι πρέπει να γνωρίζουμε για Προσωρινούς – Οριστικούς & Εκκαθαρισμένους Πίνακες

 • Προσωρινοί πίνακες είναι οι πίνακες που δημοσιεύει το ΑΣΕΠ και από αυτούς μπορούν να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών.
 • Τελικοί πίνακες είναι πίνακες που δημοσιεύει το ΑΣΕΠ μετά από ενστάσεις πάνω στους προσωρινούς πίνακες και από αυτούς μπορούν να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών.
 • Εκκαθαρισμένοι πίνακες είναι ανεπίσημη πίνακες που δημιουργούν συνάδελφοι με σκοπό να δημιουργείται καλύτερη εικόνα για παράδειγμα για τις προσλήψεις για τους διορισμούς με εκκαθάριση των πινάκων από άτομα που έχουν διοριστεί ή προσληφθεί κατά περίσταση.
Κυκλοφορούν εκκαθαρισμένοι πίνακες με αυτούς που έχουν ποινή αποκλεισμού από πρόσληψη αναπληρωτή, από αυτούς που έχουν διοριστεί σε προηγούμενη προκήρυξη, από αυτούς που είχαν κάνει άρνηση διορισμού, κοκ.
Επειδή ακριβώς είναι πολλές περιπτώσεις και μάλιστα κάποιες περιπτώσεις καλύπτει καμία από τις περιπτώσεις εκκαθαρισμένων πινάκων όπως για παράδειγμα ο διορισμός σε άλλη θέση στο δημόσιο ή το δικαίωμα κατοχής δεύτερης θέσης λόγω πολυτεκνίας οι πίνακες αυτοί δεν είναι ποτέ 100% ακριβείς.
 • Οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ελλάδα πραγματοποιούνται από το ΑΣΕΠ, το οποίο εκδίδει προκήρυξη για κάθε εκπαιδευτική ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης εγγράφονται σε προσωρινούς πίνακες, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
 • Με βάση τους προσωρινούς πίνακες γίνεται η πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ωστόσο, κατά των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις, οι οποίες εξετάζονται από το ΑΣΕΠ. Αφού εξετάσει τις ενστάσεις, το ΑΣΕΠ δημοσιεύει τους οριστικούς πίνακες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών.
 • Οι εκκαθαρισθέντες πίνακες είναι ανεπίσημες εκδόσεις των προσωρινών ή οριστικών πινάκων, οι οποίοι έχουν υποστεί επεξεργασία για την αφαίρεση των εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί ή προσληφθεί ad hoc. Οι εκκαθαρισμένοι πίνακες δημοσιεύονται συνήθως από εκπαιδευτικές ομάδες ή ιστότοπους και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της πρόσληψης εκπαιδευτικών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ/2022 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1&2ΓΕ/2023.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ/2022 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1&2ΓΕ/2023

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου του ΑΣΕΠ κ Θάνου Παπαϊωάννου και όπως τα δημοσίευσε ο συνάδελφος Αλέξανδρος Χρουτας στα κοινωνικά δίκτυα.
 • Προς το παρόν το κύριος βάρος έχει πέσει στην έκδοση των οριστικών της Ειδικής Αγωγής. Η 3ΕΑ βαδίζει στο στάδιο των κληρώσεων για τις πάρα πολλές ισοβαθμίες που θα γίνει εντός του Ιουνίου.
 • Ξεκίνησε και η εξέταση των ενστάσεων της 2, 4 και 5ΕΑ.
 • Για τα προσωρινά των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης είναι νωρίς να κάνω εκτίμηση αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η δουλειά των υπηρεσιών του Παιδείας πριν πιάσουμε εμείς δουλειά.
Υποσημείωση: Η διαδικασία ελέγχου και καταχώρισης στοιχείων (από τις υπηρεσίες/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης χειρισμού φακέλου) συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29/05/2023 για τις προκηρύξεις ΓΕΝΙΚΗΣ αγωγής.
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών στη γενική θα γίνουν από τους προσωρινούς νέους πίνακες

Ενημέρωση / Ξεκίνησε η παραλαβή διαδραστικών πινάκων!

Ήρθε σήμερα ενημέρωση στα email των Σχολείων που θα παραλάβουν διαδραστικές οθόνες προβολής όπως έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ (από πέρυσι).

 

Το κάθε σχολείο μπορεί να μπει στο https://prometheus.cti.gr/ για να δει πόσα τεμάχια θα παραλάβει.

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την οθόνη προβολής που θα παραλάβουν τα σχολεία.

Screenshot 2023 05 15 at 15.36.01

Για την είσοδο στην πλατφόρμα χρειάζονται τα στοιχεία του myschool.

 

Υ.Γ: Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια οι παραδόσεις στις σχολικές μονάδες σας να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Για όσες σχολικές μονάδες αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα παραλάβουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!!

Σας παραθέτουμε παρακάτω το επίσημο email όπως στάλθηκαν σε ένα από τα σχολεία:

Ξεκίνησε η παραλαβή διαδραστικών πινάκων

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καλημέρα σας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης 1126/01-3-2023 του Υποέργου 4 «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Τμήμα 3» του Έργου «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676» από την ανάδοχο ένωση εταιρειών «NOVA-ΑΚΤΙΒ», σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες αποστολής/παράδοσης/παραλαβής του εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες σας. Ο Ανάδοχος θα ορίσει, με τηλεφωνική επικοινωνία με τη σχολική μονάδα, την ημερομηνία παράδοσης των ειδών από τη μεταφορική εταιρεία.

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε την απόφαση σύστασης και συγκρότησης επιτροπών παραλαβής σε επίπεδο σχολικών μονάδων για το ανωτέρω Έργο καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την παραλαβή του εξοπλισμού από την Επιτροπή Παραλαβής εξοπλισμού.

Παρακαλούμε οι οδηγίες να διαβαστούν προσεκτικά τόσο από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, όσο και από τα μέλη της επιτροπής παραλαβής καθώς περιγράφουν τα βήματα για την σωστή παραλαβή των ειδών εξοπλισμού η οποία θα γίνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ». Οι ποσότητες που θα παραλάβει κάθε σχολική μονάδα έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣ.

Επισημαίνεται ότι οι κούτες με τον εξοπλισμό θα ανοιχθούν από τον εγκαταστάτη, την ημέρα που θα γίνει η εγκατάστασή του και όχι νωρίτερα.

Την ημέρα της παραλαβής του εξοπλισμού, παρουσία του εγκαταστάτη της ένωσης εταιρειών «NOVA-ΑΚΤΙΒ» θα πρέπει να φροντίσετε για τα ακόλουθα:

 1. Το σύνολο του εξοπλισμού που θα  προμηθευτείτε θα πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα γίνει επίδειξη καλής λειτουργίας.
 1. Κανένα είδος του εξοπλισμού δεν πρέπει να μείνει στα κουτιά.
 1. Να είναι επικολλημένη η ετικέτα στη διαδραστική οθόνη αφής ..
 1. Η πινακίδα του ‘Εργου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο εύκολα ορατό από το ευρύ κοινό.

Τέλος, σε περίπτωση βλάβης κάποιου είδους της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή καλείστε να την καταχωρήσετε στο σύστημα «Προμήθειες» (http://prometheus.cti.gr/Account/Login) μέσω της στήλης «Αναφορά προβλήματος» ανά είδος.

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια οι παραδόσεις στις σχολικές μονάδες σας να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Για όσες σχολικές μονάδες αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα παραλάβουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Μαίρη Κριάρη

Μονάδα Β2

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι

Τηλ.:210-3442135

Αποκάλυψη: Στον αέρα η αξιολόγηση – Δεν έχουν συσταθεί διοικητικά οι δομές των συμβούλων εκπαίδευσης και ΔΕΝ έχουν καν δικαίωμα υπογραφής

 

Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας: Πίνακες ανά διεύθυνση, ειδικότητες Π.Ε. & τα κενά που δηλώθηκαν 2023!!

Στους παρακάτω πίνακες που ανάρτησε ο Τάσος Αντωνιάδης, μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα, μετά τις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, για όλες τις περιοχές της Ελλάδος:

α). Τα κενά που δηλώθηκαν από κάθε Διεύθυνση.
β). Πόσοι πήραν μετάθεση σε κάθε Διεύθυνση.
γ). Πόσοι έφυγαν από κάθε Διεύθυνση.
δ). Τι κενά έχουν μείνει.
Οι πίνακες αφορούν και όλες τις ειδικότητες (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), για δε την ειδικότητα Π.Ε. 11 (Φυσικής αγωγής) όπου δεν υπάρχει στο πίνακα σημαίνει ότι δεν έχει κενά.
Οι πίνακες είναι χρήσιμοι σε αυτούς που θέλουν μελλοντικά να κάνουν τα χαρτιά τους για διορισμό ή μετάθεση και προσλήψεις αναπληρωτών.
335603085 963152214693891 3589150313142725255 n 335815880 749659606687485 1688085389048643126 n 335849721 1174499386421706 3442020872363543448 n 335873412 151050601197778 1330767556726194253 n 335866247 1209107893816387 92638291630910575 n 335738673 1649397005573408 5366272847056190962 n 335622035 146767448309369 4825488263418788330 n 335854838 588972206626174 1685421806415912859 n 335834983 975884963788482 4620782831368764806 n 335919191 524458729861837 6336718180523783365 n 335889727 1467516970733759 2804167169789800159 n 335821766 590744849613591 8255263624560885488 n 335820896 585698633604766 1945273443199302124 n 335724769 230598482864277 2209209146088015629 n 335847654 195582219851291 7117393001753799540 n
πηγή Τάσος Αντωνιάδης 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιούνται οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), μετά την εξέταση των ενστάσεων.

ΦΕΚ: Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο – Σχετικά με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Ανακοινώνεται επίσης το πρόγραμμα συνεντεύξεων του Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. και

γνωστοποιείται ότι τα προγράμματα συνεντεύξεων των υποψηφίων Σ.Ε. των Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ Π.Σ.Ε. θα αναρτηθούν με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Υπενθυμίζουμε στους υποψηφίους ότι το Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. εδρεύει στο 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών: Τιμολέοντος Φιλήμονος 30-32 & Έλενας Βενιζέλου, 11521.»

Από Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.

Α’ Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας 

Β’ Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας

Γ’ Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας 

Δ’ Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας 

Ε’ Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας

Στ’ Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας 

Δ’ Π.Σ.Ε. Πρόγραμμα συνεντεύξεων 

Αρχικοί/Ακαθάριστοι Πίνακες ΑΣΕΠ (όλες οι προκηρύξεις)

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί ο καθένας να βρει τους πίνακες που αναρτά ο ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις εκπαιδευτικών, ώστε να μη χρειάζεται να ψάχνει όλο το διαδίκτυο κάθε φορά.

 • Οι πίνακες είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες προκηρύξεων
 • Στον σύνδεσμο βρίσκονται μόνο οι πίνακες των προκηρύξεων που είναι σε ισχύ
 • Οι πίνακες ανανεώνονται κάθε φορά που ο ΑΣΕΠ κάνει αναθεωρήσεις
 • Οι πίνακες είναι μόνο για ανάγνωση ώστε να μην μπορέσει κανείς να τους επεξεργαστεί και πειραχτούν δεδομένα έσω και από λάθος. Έτσι δεν θα μπορεί να ανησυχεί κανένας συνάδελφος ότι δεν βρίσκει το όνομά του.

 

Στους οριστικούς πίνακες (ΑΣΕΠ 2019 που ανακοινώθηκαν τον ΙΟΥΛ 2021, μετά την εξέταση των ενστάσεων), έχει μεταβληθεί η σειρά μας προς τα κάτω. Καλό λοιπόν θα είναι να αναζητήσουν οι συνάδελφοι τη νέα τους θεση στον πίνακα πληκτρολογώντας στο έγγραφο ► cntrl+f 

 

Υ.Γ: Δεν πρόκειται για εκκαθαρισμένους πίνακες αλλά για τους αρχικούς που είναι αναρτημένοι στη σελίδα του ΑΣΕΠ.

 

Δείτε τους πίνακες εδώ.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΈΝΩΝ ΠΙΝΆΚΩΝ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων, παρατείνεται έως και τις 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr – Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.061236&_afrLoop=118999078861700962&_adf.ctrl-state=mieomllic_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.061236%26_afrLoop%3D118999078861700962%26_adf.ctrl-state%3Dmieomllic_42

Πίνακες ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Καταγγελίες για λάθη στους προσωρινούς πίνακες σε ημερομηνίες, μοριοδότηση…κ.α

Οπως μας μετέφερε ο συνάδελφος Μάριος Μαγιολαδίτης διαχειριστής την ομάδας εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης

 

Μετά από καταγγελίες συναδέλφων ότι ο αριθμός συνολικών μορίων στα προσωρινά αποτελέσματα της 1ΕΑ/2022 διαφέρει από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων, επικοινώνησα τηλεφωνικά με το ΑΣΕΠ για αυτό το πρόβλημα.

 

Όπως μου ανέφερε η υπάλληλος τα στοιχεία τα έχουν τραβήξει από το opsyd το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Δεν εμφανίζονται λάθη στα επιμέρους στοιχεία αλλά στο τελικό άθροισμα. Εξήγησα ότι πολλοί έχουν μόρια παραπάνω (και όχι λιγότερα).Εξήγησα ότι πολλοί έχουν μόρια παραπάνω (και όχι λιγότερα).

 

Μετά από κάποιες δοκιμές, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι έχει γίνει ένα μπέρδεμα στις στήλες 7 και 19. Το σύνολο των μορίων ξένων γλωσσών (η στήλη 7) στο τελικό προστίθεται ξανά ενώ δεν προστίθεται ο αριθμός τέκνων (στήλη 19).

 

Έφτιαξα ένα πρόγραμμα στο excel και επιβεβαιώνει ότι η θεωρία μου ισχύει και για τα 4145 άτομα της λίστας.

 

Από ότι φαίνεται ο τύπος ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ + ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ + ΑΝΑΠΗΡΙΑ >50% + ΜΟΡΙΑ ΑΝ. ΤΕΚΝΩΝ εκ παραδρομής έχει υπολογιστεί ως ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ + ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ + ΑΝΑΠΗΡΙΑ >50% + ΣΝΥΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

 

Αυτό βέβαια είναι γνώμη μου απλά τους το μετέφερα. Επίσης, τους είπα ότι έχουν περιθώριο να κάνουν ορθή επανάληψη όπως έγινε στην 1ΓΤ/2019. Ελπίζω το αίτημα να εισακουστεί και να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα χωρίς να χρειαστούν ενστάσεις.

 

Στο αρχείο του ΑΣΕΠ που έχει ανέβει ως προς την κατάταξη αναγράφει την προκήρυξη ως 1ΕΑ/2019.

 

➡️Πολλοί συνάδελφοι δεν βρίσκουν τα στοιχεία τους είτε στους προσωρινούς, είτε στους απορριπτεους, ενώ όλα φαίνονται σωστά!!!

 

➡️Το ίδιο πράγμα είχε συμβεί το “20 με την 1ΓΤ/2020 και βγήκε έκδοση σε ορθή επανάληψη..

 

👁️‍🗨️Δυστυχώς το ΑΣΕΠ δείχνει προχειρότητα σε πίνακες που αφορούν χιλιάδες συναδέλφους, τι θα γίνει στους επόμενους πίνακες;

 

Κύλιση προς τα επάνω