Εκκαθαρισμένοι Πίνακες μετα τους πρόσφατους διορισμούς 2023 !

Εκκαθαρισμένοι Πίνακες μετα τους πρόσφατους διορισμούς 2023 Ακολουθούν οι πίνακες του συνάδελφου / Σάββα Παπαδόπουλου  Στατιστικά Δεδομένα Διορισμών: Σε ποια

Περισσότερα

Διορισμοί: Εκκαθαρισμένοι πίνακες Trust/e-wall – συνταξιοδοτήσεις – ποσοστά κάλυψης της κάθε ειδικότητας και στατιστικά στοιχεία!!

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο συνάδελφος από το pde/forum που εχει δημιουργήσει τους παρακάτω πίνακες.. Οι φετινοί διορισμοί στη γενική αγωγή θα

Περισσότερα