ΚΟΥΜΠΊ

Διορισμοί & Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Αναλύσεις και Σκέψεις

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Οι νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και προσεκτική κατανομή των θέσεων για την ουσιαστική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, η ενίσχυση των υποδομών και η αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών.

Οι προσλήψεις και η ενίσχυση της εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι απλώς αριθμοί και στατιστικά. Με κριτική ματιά, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να κρίνουμε τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας.

ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Σχετικά με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, που εξαγγέλθηκαν το τελευταίο διάστημα τελευταίο διάστημα, θα ήθελα να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις .

Πρώτο είναι ότι σαν μέτρο είναι πάρα πολύ θετικό και αποδεικνύει περίτρανα ότι πράγματι υπάρχουν πολλά κενα εκπαιδευτικών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα οποία για μεγάλα χρονικά διαστήματα καλύπτονταν από εκπαιδευτικούς αναπληρωτές ,των οποίων βέβαια ήτανε το ελαστικό ωράριο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αρχής και λήξης .

Γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν καταλαβαίνουν άμεσα την κακοποίηση των μαθητών τους; Ευθύνες του ΥΠΑΙΘΑ

Ξεκινώντας από αυτό το θετικό μέτρο, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς και πόσους ακριβώς εκπαιδευτικούς χρειάζονται να προσληφθούν στα σχολεία .

Πρώτα-πρώτα το νούμερο το οποίο έχει ακουστεί, είναι από 9 έως 10 και 11 χιλιάδες, από αυτούς θα πρέπει βέβαια να αφαιρέσουμε τους εκπαιδευτικούς οι οποία αποχωρούν για διάφορους λόγους ,και τηρώντας το μνημονιακό ένα προς ένα προς ,λαμβάνουν τη θέση τους κάποιοι εκπαιδευτικοί .Το νούμερο των αποχωρούν των εκπαιδευτικών είναι περίπου τέσσερις χιλιάδες άρα το συνολικό νούμερο μονίμων εκπαιδευτικών είναι περίπου κατά τις 6.500 εκπαιδευτικοί.

Νούμερο το οποίο είναι μικρό σε σχέση με τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στα σχολεία και οι οποίες αφοράνε όχι μόνο τα σχολεία της γενικής αλλά και τα σχολεία της ειδικής αγωγής, ακόμη και της ειδικότητες οι οποίοι εργάζονται μέσα στα σχολεία του δημόσιου τομέα ,Αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση θα δούμε το εξής στην ειδική αγωγή απασχολήθηκαν φέτος άνω των 20 χιλιάδων εκπαιδευτικών αναπληρωτών για παράλληλη στήριξη, θα πρέπει το μέτρο αυτό να ενισχυθεί και ο αριθμός τους να μη μειωθεί επειδή ορίζονται κάποιοι πλέον μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Δημοφιλή!!  Οδηγίες για Υποψηφίους της Γραπτής Ηλεκτρονικής Εξέτασης για τις Προσκλήσεις ΑΣΕΠ ΠΔΑ/2024

Γραπτός ΑΣΕΠ: Πώς είναι δυνατό ένας τετράωρος διαγωνισμός να θεωρείται πιο αξιόπιστος από 6, 8 και 10 χρόνια σπουδών;

Ένα δεύτερο είναι η κατανομή των προσλαμβανομένων εκπαιδευτικών ,πρέπει να υπάρχουν μεγάλα νούμερα σε τομείς όπως εικαστικών ,θεατρική αγωγής, πληροφορικής, μουσικής γυμναστών και βασικά όλων αυτών των οποίων κάποιοι θεωρούσαν ή και θεωρούν ακόμη ότι δεν είναι η βασικές ειδικότητες για τα βασικά μαθήματα των σχολείο .

Αντίθετα εγώ πιστεύω, ότι ειδικότητες αυτές έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά τόσο στη πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Θ α πρέπει ακόμη να ενισχυθούνε ο κλάδος φυσικών, χημικών, οικονομολόγων ,εκτός από φιλολόγους και μαθηματικούς.

Είπαμε από την αρχή του άρθρου μας ότι σαν μέτρο κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό και ίσως είναι μία αρχή που θα αντισταθεί στα τεράστια νούμερα τον εκπαιδευτικών που χρειάζονται τα ελληνικά σχολεία ,τα οποία αγγίζουν τις 30 με 40.000 κενών.

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει μία αξιόπιστη μελέτη ,αυτή τη στιγμή που να μιλάει για τα κενά και για το πόσο είναι το ακριβές νούμερο αυτο που θα πρέπει να γίνουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί γνωρίζω όμως ότι οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι εκπαιδευτικοί πλέον μεγάλης ηλικίας, κουρασμένοι από ένα επάγγελμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά ψυχοφθόρο και θα μπορούσε να τους δοθεί η δυνατότητα εάν επιθυμούσαν την αποχώρηση από την υπηρεσία χωρίς να χρειάζεται να φτάσουν τα 40 έτη εργασίες και 63 ετών περίπου.

θα πρέπει να προσεχθεί στις προσλήψεις και να ενισχυθούν άτομα που εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής και ονομάζονται ειδικό βοηθητικό προσωπικό Ε.Β.Π των συνεισφοράς τους είναι πάρα πολύ σημαντική για την εύρυθμη με λειτουργία των σχολείων και για αυτό θα πρέπει το ποσοστό το οποίο θα προσληφθεί στον τομέα αυτό να είναι αρκετά μεγάλο .

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Ε.Ε.Π μιλάμε για τους ψυχολόγους ,κοινωνικός λειτουργούς ,λογοθεραπευτές , εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές πολλές από αυτές τις ειδικότητες θα πρέπει να βρίσκονται όχι μόνο στα ειδικά σχολεία ,αλλά θα πρέπει να επανδρώσουν και να στελεχώνουν κάθε γενικό σχολείο όπου κι αν αυτό λειτουργεί .

Βέβαια Η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνοδευτεί και από αναβάθμιση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείων, από την παροχή σε αυτά τον κατάλληλων μέσων ώστε να μπορέσω να χρησιμοποιήσω αυτά, πόσο όφελος των παιδιών αφού γνωρίζουμε ότι ύπαρξη προσωπικού σε σχολεία ,τα οποία έχουν πάρα πολλά προβλήματα στην υποδομή τους μπορεί τελικά να μην έχετε την κατάλληλη αποδοτικότητα την οποία είναι εμείς θα περιμέναμε,

Δημοφιλή!!  Τροπολογία Ίδρυσης και Κατάργησης Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού: Αναμένεται Ψήφιση και Έκδοση σε ΦΕΚ

Κάποιες ακόμη σκέψεις σχετικά με την πρώτη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών έχουν να κάνουν με τη μείωση των αριθμών των μαθητών σε κάθε τμήμα πρέπει ο αριθμός του μαθητών ενός τιμήματος να μειωθεί δραστικά και να κυμαίνεται μεταξύ των 20 του ανώτερο 22 μαθητών , να μη στη βάζουμε σε αίθουσες μαθητές έτσι ώστε να είσαι οικονομούμε ανθρώπινος πόρους ,να μην έχουμε τμήματα 25 μαθητών .

Μία δεύτερη σκέψη μου τις προσλήψεις μονιμοποίησης έχει να κάνει με την αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων ,νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα σε μαθήματα τα οποία ξεκουράζουν τα παιδιά, ενθαρρύνουν τα ταλέντα, τους λειτουργούν υποβοηθητικά στην έκφραση των ικανοτήτων τους, όπως παραδείγματος χάρη ειπώθηκε και προηγουμένως η θεατρική αγωγή, η μουσική και γυμναστική και να μειώσουμε τις ώρες ή κάποια μαθήματα τα οποία η ζωή σιγά-σιγά αρχίζεις να τα ξεπερνάει .

Τέλος μονιμοποίησης προσλήψεις εκπαιδευτικών θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία ως προς τη λειτουργία του ολοήμερη δημοτικού σχολείου, το οποίο θα πρέπει να πάψει να είναι να πάρκινγκ παιδιών αλλά θα πρέπει να είναι μία δημιουργική απασχόληση και για αυτό θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα δομικά συστατικά απαιτείται, και τα οποία έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ,κουζίνες χαλάρωσης ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα τα παιδιά να μη βαριούνται και τα παιδιά να πηγαίνουν στο σπίτι χαρούμενα και τόσο προετοιμασμένα ως προς τα μαθήματά τους

Τελειώνοντας τώρα που έγινε η αρχή θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διακομματική επιτροπή η οποία να ορίσει πραγματικά, ποιες είναι οι ανάγκη στο δημοτικών σχολείων , ποιος ο πραγματικός αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι χρειάζονται ακόμη και γίνει όλο όλη αυτό μέσα σε βάθος πενταετίας η 7ετίας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε παραπάνω από τα στοιχειώδη τόσο μαθητές μας όσο και στη οικογένειές τους .

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Τι ισχύει; Μύθοι, ανακρίβειες και υπερβολές.

Είμαστε πάντα εδώ με κριτική ματιά ώστε να κρίνουμε και τα θετικά και τα αρνητικά της όποιας της πολιτικής ηγεσίας βρίσκεται επικεφαλής παιδείας προσπαθώντας να βοηθήσουμε ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί και όχι σαν σχεδιαστές-εκπαιδευτικοί από τα γραφεία

Δημοφιλή!!  Οδηγίες για Υποψηφίους της Γραπτής Ηλεκτρονικής Εξέτασης για τις Προσκλήσεις ΑΣΕΠ ΠΔΑ/2024

γιατί όλοι γνωρίζουν ότι μόνο οι μορφωμένοι άνθρωποι μπορεί να φέρουν αλλαγές στην κοινωνία ,οι μορφωμένοι άνθρωποι μπορεί να στερεοποιήσουν τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας , της δικαιοσύνης , της αξιοκρατίας

Δεν θα απεμπολήσουμε τα δικαιώματά μας θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε και πάντα να κρίνουμε καλόπιστα τις οποίες ενέργειες γίνονται.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Υ.Γ ΌΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ Η ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ…..βάλε και άλλη παριζα κ.Αντώνη……………καλο σ/κ

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω