Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία E-WALL

Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030: “Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους”

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030: “Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους”

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, παρουσίασε τις βασικές αλλαγές και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

Βασικές αλλαγές από το 2019:

 • Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠΑ
 • Βελτίωση προσβασιμότητας
 • Ενίσχυση του Ειδικού Σώματος Ιατρών
 • Απλοποίηση διαδικασιών
 • Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας για διευκόλυνση στην αγορά εργασίας
 • Ίδρυση Εθνικής Πύλης Αναπηρίας για ψηφιακή πιστοποίηση και πρόσβαση σε παροχές

Στόχοι για την επόμενη τετραετία:

 • Ίδρυση εθνικού κέντρου αναπηρίας για αξιολόγηση και πιστοποίηση
 • Σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού Αναπηρίας
 • Διπλασιασμός διαθέσιμων ιατρών στα ΚΕΠΑ
 • Εκπαίδευση ιατρών και προσωπικού ΚΕΠΑ
 • Δημιουργία μητρώου παροχών αναπηρίας
 • Άρση αντικινήτρων για εργασία ατόμων με αναπηρία

Προτεραιότητες:

 • Ταχεία έκδοση πιστοποιητικών
 • Βελτίωση ποιότητας εξυπηρέτησης
 • Εστίαση στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
 • Σεβασμός των δικαιωμάτων τους
 • Μείωση γραφειοκρατίας

Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους»

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου συμμετείχε στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Υποεπιτροπής για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία με θέμα  την υπό διαβούλευση Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024 – 2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους», όπου παρουσίασε τις κύριες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία από το 2019 μέχρι και σήμερα καθώς και τους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Τσακλόγλου αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης¨

 • Διοικητικός και Οργανωτικός Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠΑ
 • Αναβάθμιση Υποδομών και Βελτίωση Προσβασιμότητας
 • Ενίσχυση Ειδικού Σώματος Ιατρών και Απλοποίηση Διαδικασιών
 • Εκσυγχρονισμός Νομοθεσίας και Διευκόλυνση Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας

Ήδη από το 2019 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχεδιάζει και υλοποιεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις μεταξύ των οποίων:

 • Η έκδοση και, κατόπιν, η επικαιροποίηση του πρώτου Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΕΠΑ
 • Η αναμόρφωση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου
 • Η τροποποίηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
 • Η αναθεώρηση του Πίνακα Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων

Επιπλέον, με τον ν.4997/2022 προβλέφθηκε για πρώτη φορά ενιαίος κανόνας χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο ανεξαρτήτως πρώην Ταμείου και έτους έναρξης ασφάλισης.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσακλόγλου, τα ΚΕΠΑ έχουν πλέον νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Η πιστοποίηση της αναπηρίας γίνεται ψηφιακά με μια αίτηση και καταλήγει στην έκδοση μιας ενιαίας γνωμάτευσης που δίνει πρόσβαση σε όλες τις παροχές (συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές διευκολύνσεις) των ατόμων με αναπηρία βάσει των επιμέρους διατάξεων.

Μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας οι ενδιαφερόμενοι

 • Έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ,
 • Υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας,
 • Υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας,

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

ΕΑΕ: Καθηκοντολόγιο ειδικής αγωγής – ΣΜΕΑΕ – Τμήματα ένταξης – Παράλληλη στήριξη

Τι είναι το Τμήμα Ένταξης; Πώς λειτουργεί; Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης..

Διευκρινίσεις ΥΠΑΙΘ για εφημερίες εκπ/κων Τμήματος Ένταξης και μείωση ωραρίου λόγω συμμετοχής σε Ε.Δ.Υ.

Με τις δυο τελευταίες θεσμικές παρεμβάσεις συγκροτήθηκε το Ειδικό Σώμα Ιατρών και εμπλουτίστηκε με νέες ειδικότητες και αυξήθηκαν οι αμοιβές των μελών του, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες πιστοποίησης.

Παράλληλα, με το ν.5078/2023 επετράπη για πρώτη φορά η εργασία των συνταξιούχων αναπηρίας, χωρίς περικοπή της σύνταξης και χωρίς καταβολή πόρου υπέρ ΕΦΚΑ.

Κλείνοντας την παρέμβαση του ο Υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι σύμφωνα με το σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 οι στόχοι είναι οι εξής:

 • Ίδρυση και συγκρότηση εθνικού κέντρου αναπηρίας με καθολική ανάληψη της αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας.
 • Σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού Αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, ως αυτοτελούς δράσης στο πλαίσιο του έργου δημιουργίας ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και παροχών για το σύνολο των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.
 • Συγκρότηση Ειδικού Σώματος Ιατρών ΚΕΠΑ, με υπερδιπλασιασμό των διαθέσιμων ιατρών και προσθήκη νέων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων
 • Εκπαίδευση του Ειδικού Σώματος Ιατρών ΚΕΠΑ και διοικητικού προσωπικού,
 • Δημιουργία μητρώου παροχών αναπηρίας
 • Άρση του συνόλου των αντικινήτρων που εμποδίζουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία

Για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παραμένει στρατηγική προγραμματική επιλογή ένα σύγχρονο, λιτό και αποτελεσματικό, ειδικά για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, κράτος. Σταθερός στόχος παραμένει όλα αυτά τα χρόνια η αύξηση στην ταχύτητα έκδοσης πιστοποιήσεων και η αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Οι νέες δράσεις που υλοποιούνται έχουν πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανάπηρων πολιτών αποτελεί διαχρονικά την πυξίδα των πολιτικών μας. Τα θετικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι πολλά και σημαντικά, όμως ο δρόμος πάνω στον οποίο χαράζουμε πιο στοχευμένες δράσεις μειώνοντας γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια είναι μακρύς.

*Επισυνάπτεται η παρουσίαση για την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους»

Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω