science gf78b328ec 1920 E-WALL

Τι είναι το Τμήμα Ένταξης; Πώς λειτουργεί; Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης..

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος του Τμήματος Ένταξης

Υπολογίζεται ότι περίπου το 10% των παιδιών  κάθε τμήματος  του γενικού σχολείου παρουσιάζουν σοβαρές ή ελαφρύτερες δυσκολίες στη μάθηση. Το Τμήμα Ένταξης είναι μια επιπλέον ? παράλληλη –  τάξη του γενικού  σχολείου, όπου ο δάσκαλος ειδικής αγωγής προσφέρει συστηματική παιδαγωγική υποστήριξη στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με μακροπρόθεσμο στόχο να αμβλυνθούν οι δυσκολίες τους και να μπορούν να παρακολουθούν επιτυχώς την τάξη τους. Η βοήθεια που παρέχεται αφορά, ανάλογα με την περίπτωση, κυρίως στη Μαθησιακή Ετοιμότητα, στη  Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στις Κοινωνικές Δεξιότητες και στη Συμπεριφορά.


Αναπληρωτές – Διευκρινήσεις για τις Άδειες Μητρότητας / Γονικές Άδειες!

Σκοποί και επιδιώξεις

Σκοπός του Τμήματος Ένταξης είναι να παρέχει στους μαθητές:

 1. Εξατομικευμένη εκπαιδευτική βοήθεια.
 2. Υποστήριξη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθηματικών  συνεπειών,  που εμφανίζονται λόγω της μειωμένης επίδοσης στα μαθήματα.
 3. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης  και  ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας.
 4. Ισότιμη και λειτουργική ένταξη στη γενική τάξη.

Διαδικασία φοίτησης

Η διαδικασία φοίτησης στο Τμήμα Ένταξης αποτελείται από τα εξής βήματα:

 1. Τα παιδιά που θα φοιτήσουν στο Τ.Ε. ορίζονται μετά από συνεργασία των εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων με τον δάσκαλο ειδικής Αγωγής και τον διευθυντή.  Εξάλλου, απαιτείται η  γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους. Ο τελικός κατάλογος εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.
 2. Ο δάσκαλος ειδικής αγωγής προβαίνει σε άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών.
 3. Συνεργασία του δασκάλου ειδικής αγωγής, με το δάσκαλο της γενικής τάξης και τους γονείς, με σκοπό να συναποφασιστούν οι γενικοί και επιμέρους στόχοι ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 4. Συνεργασία σε καθημερινή βάση με το δάσκαλο της γενικής τάξης,  με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση για την πορεία των μαθητών.

 

Προϋποθέσεις φοίτησης

Στο  Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές που διαθέτουν εκτίμηση από το ΚΕΔΔΥ ή άλλον Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό  φορέα. Μπορούν όμως να φοιτήσουν και παιδιά που δεν διαθέτουν ψυχοπαιδαγωγική εκτίμηση αν αυτό κριθεί αναγκαίο και με την προοπτική ότι σύντομα οι γονείς τους θα απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς.


Για να φοιτήσει ο μαθητής στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου του απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

Ο ρόλος των γονέων

Οι γονείς πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συνεργαστούν ουσιαστικά με το δάσκαλο του Τμήματος Ένταξης, τόσο στο σχεδιασμό του εξατομικευμένου διδακτικού προγράμματος, όσο και στην υλοποίησή του. Η συντονισμένη προσπάθεια από το σχολείο και την οικογένεια είναι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν οι μαθητές λόγω των δυσκολιών αυτών. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως μηδαμινά εάν δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και στους γονείς.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Η φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης

Τα παιδιά που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης παρακολουθούν το πρόγραμμά του μερικές ώρες την εβδομάδα (3?15), ανάλογα με την έκταση και το βαθμό των αναγκών τους. Τις υπόλοιπες ώρες παρακολουθούν το πρόγραμμα μαθημάτων των τάξεών τους. Το Τμήμα Ένταξης μπορεί να υποστηρίζει έως 12 μαθητές, εκείνους που έχουν ανάγκη περισσότερη βοήθεια.

Οι μαθητές που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης ενδείκνυται να φεύγουν από την τάξη τους κυρίως  από τα μαθήματα στα οποία  αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες δυσκολίες.

 

367792096 1275003043220554 8912046890467071537 n 1 E-WALL 367772500 3861988237409043 2300409924594848731 n 1 E-WALL

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα τμήματα Ένταξης

ΠΩΣ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Φοίτηση μαθητών χωρίς γνωμάτευση:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 48275/Δ3/28-03-2019, μαθητές/τριες, οι οποίοι δεν διαθέτουν αξιολογική έκθεση – γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. για υποστήριξη από Τ.Ε., δύνανται να υποστηρίζονται από Τ.Ε. με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από:

α) εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μαθητών/τριών, εφόσον η υποστήριξη αυτή συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης

β) σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων

γ) σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/στριας Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του/της Συντονιστή/στριας παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου».

Δηλαδή, εκτός από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή ΕΑ και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του Συντονιστή παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου, ορίζει ως απαραίτητη την εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μαθητών του σχολείου. Η εισήγηση αυτή θα στηρίζεται στην εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης για τον/την μαθητή/μαθήτρια με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Εκπαιδευτικοί των Τμημάτων  Ένταξης (Τ.Ε.):

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 48275/Δ3/28-03-2019 οι Εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.:

 1. Ενημερώνουν και υποστηρίζουντα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το προσωπικό του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.
 2. Συντάσσουν:

α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Τ.Ε., το οποίο υποβάλλεται δια του Διευθυντή του σχολείου μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, για θεώρηση στον Προϊστάμενο  Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείς Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και

β) την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την αριθμ. 1816/ ΓΔ4/07-01-2019 (ΦΕΚ 16/τ.Β’/11-01-2019), η οποία υποβάλλεται δια του Διευθυντή του σχολείου στο οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

 1. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συσττεγαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα παράλληληςστήριξης του σχολείου τους ή όμορου σχολείου ύστερα από απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Εκτός από αυτά, ισχύουν και όσα αναφέρονται στην  Υπουργική Απόφαση 27922/Γ6/03-04-2007 (ΦΕΚ 449/03-04-2007) «Ιδιαίτερα καθήκοντα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης»:

 1. Οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. αξιολογούν τους μαθητέςγια τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τις προτάσεις οι οποίες  έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Προκειμένου να εντάξουν τους μαθητές στο Τ.Ε., λαμβάνουν υπόψη:
 • τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών
 • την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι να παρακολουθήσουν το Τ.Ε.
 • τον αριθμό των μαθητών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και προτείνουν αυτούς που θα υποστηριχθούν από το τμήμα ένταξης με τεκμηριωμένη εισήγηση.
 1. Ενημερώνουν,  σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητήσχετικά με τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για να  φοιτήσει στο Τ.Ε.. Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτησή του σε αυτό ακόμα κι αν δεν έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί  σχετική εισήγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής.
 2. Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματοςως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του (π.χ. συνδιδασκαλία). Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.
 3. Ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του Τ.Ε. στο κοινό σχολ. περιβάλλον, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτωντης σχολικής ζωής.
 4. Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντήτου σχολείου.

Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιέχει:

 • συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή,
 • γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες του μαθητή,
 • εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) ενημερώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας.

Διευθυντές των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τ.Ε.:

Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των Τ.Ε., δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

Επιμέλεια: Δρ Ράνια Χιουρέα, Σύμβουλος ΕΑΕ
Αναδημοσίευση από http://www.chiourea.gr/2020/10/blog-post_1.html

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [132.43 KB]

Google Play Store badge EN.svg E-WALL
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω
[email protected]

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Σύντομα θα ολοκληρώσω και το δεύτερο μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Η αφοσίωσή μου στην ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση είναι προφανής, και επιδιώκω να συνδυάσω αυτήν την εμπειρία με την οργανωτική και διοικητική μου κατάρτιση για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Tα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω