ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023»

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι από τις 03-04-2023 έχει ανακοινωθεί ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) εξεταστικής περιόδου 2023A και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι από τις 13-03-2023 έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου 2023A.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από:

Την ιστοσελίδα του Υπουργείου ( www.minedu.gov.gr ) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (https://www.minedu.gov.gr/eggrafa-kpg ).

Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.

Ειδικότερα, σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2023A θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χανίων, όπου θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:

Ελευθερία του Τύπου: Στον πάτο της Ε.Ε. – Στην 108η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα!

Στατιστικά Δεδομένα Διορισμών: Σε ποια σειρά του πίνακα ΑΣΕΠ μπορεί φτάσει η κάθε ειδικότητα Α/Βθμιας!

Α’ Αθήνας: 1) 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

2) 8ο ΓΕ.Λ. Αθηνών

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 26ο ΓΕ.Λ. Αθηνών – Μαράσλειο

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 46ο ΓΕ.Λ. Αθηνών

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 3ο ΓΕ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας – Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Β’ Αθήνας: 1) 3ο ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 3ο ΓΕ.Λ. Αμαρουσίου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 2ο ΓΕ.Λ. Νέας Ιωνίας

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Γ’ Αθήνας: 1) 1ο ΓΕ.Λ. Αιγάλεω

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

2) 1ο ΓΕ.Λ. Πετρούπολης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Δ’ Αθήνας: 1) 1ο ΓΕ.Λ. Αργυρούπολης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 4ο ΓΕ.Λ. Καλλιθέας

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Πειραιά: 1) Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πειραιά

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Αχαΐας: 1) 6ο Γυμνάσιο Πάτρας

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

2) 3ο ΓΕ.Λ. Πάτρας

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Ιωαννίνων: 1) 5ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 2ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

3) 4ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Λάρισας: 1) Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 5ο ΓΕ.Λ. Λάρισας

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Ανατ. Θεσσαλονίκης: 1) Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

2) 15ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 11ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 14ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

5) 12ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ

6) 18ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

Δυτ. Θεσσαλονίκης: 1) 1ο ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 2ο ΓΕ.Λ. Νεάπολης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 3ο ΓΕ.Λ. Αμπελοκήπων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Ηρακλείου: 1) 2ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 5ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 11ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Χανίων: 1) ΓΕ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

2) 1ο ΓΕ.Λ. Χανίων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Επισυνάπτονται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του ΚΠΓ και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων του ΚΠΓ, εξεταστικής περιόδου 2023A.

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευση / Κίνδυνοι & Επιπτώσεις / Συμβουλές για την ορθή χρήση!

 

ΔΥΠΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους αναπληρωτές για λήψη ταμείου ανεργίας – Δικαιολογητικά – προθεσμία !!

 

Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!!

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ  (doc)

To Δελτίο Τύπου ΕΔΩ (pdf)

Ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα ΕΔΩ 

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΕΔΩ 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall