dypa oaed

ΔΥΠΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους αναπληρωτές για λήψη ταμείου ανεργίας – Δικαιολογητικά – προθεσμία !!

Ανεργία & Παροχές Ασφάλισης Μισθωτών – ΔΥΠΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους αναπληρωτές για λήψη ταμείου ανεργίας – Δικαιολογητικά – προθεσμία !!

Πριν από την υποβολή και τη συμπλήρωση της αίτησης, ζητείται να επισυναφθούν τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία είναι:

 • Βεβαίωση εργοδοτικής ενημερότητας (τελευταίου διμήνου)
 • Ασφαλιστική ικανότητα (μόνο για όσους έχουν εξαρτώμενα μέλη)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (μόνο για τους νέους δικαιούχους)
 • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, στο οποίο φαίνεται σαφώς ο αριθμός IBAN και στο οποίο το όνομά σας θα είναι το πρώτο που θα αναγράφεται στο λογαριασμό.

Επίδομα μη ληφθείσας αδείας / Αναλυτικός πίνακας ποσών αποζημίωσης αναπληρωτών!!

Προϋποθέσεις Αρχικής Επιδότησης

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς, εφόσον:

Διορισμοί: Εκκαθαρισμένοι πίνακες Trust/e-wall – συνταξιοδοτήσεις – ποσοστά κάλυψης της κάθε ειδικότητας και στατιστικά στοιχεία!!

 • καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
 • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
 • έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ως εξής:

α) Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

1η περίπτωση

 • τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
 • ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

2η περίπτωση (για ασφαλισμένους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης)

 • τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή εκατόν ογδόντα (180) για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και
 •  ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης

β) Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

 • τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Για την επιδότηση στην κατηγορία των οικοδόμων απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας και η λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης να προέρχονται από τον οικοδομικό κλάδο.

 

Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

 • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
 • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
 • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
 • δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:

 • σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
 • σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας.

Διορισμοί: Εκκαθαρισμένοι πίνακες Trust/e-wall – συνταξιοδοτήσεις – ποσοστά κάλυψης της κάθε ειδικότητας και στατιστικά στοιχεία!!

 

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

 • για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης
 • για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης

 

Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”.

ή

β) με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των e-services ΔΥΠΑ.

Κατά την υποβολή  της αίτησης ο άνεργος:

ενημερώνεται:

 • για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
 • για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση αυτών

δηλώνει:

 • αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
 • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
 • συνυποβάλλει δικαιολογητικά, μόνο στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής τοu. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 – 2022

Δικαιολογητικά

 

1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)

2.Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

3.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

4.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

Τα τρία πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους

 

Εκλογές 2023: Ερωτήσεις και απαντήσεις που ενδιαφέρουν όλους τους Πολίτες (σώματα ασφαλείας & δημοσίους υπαλλήλους)!

 

Ολες οι πληροφορίες στη σελίδα της ΔΥΠΑ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω info@e-wall.net

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω
Share via
Copy link
Powered by Social Snap