1100 43038f00 9e08 4601 9330 bdfe919102d2 E-WALL

Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!! Μερικές από τις αγαπημένες αναμνήσεις των σχολικών χρόνων ενός ανθρώπου είναι οι σχολικές εκδρομές. Είτε μονοήμερες είτε πολυήμερες, είτε σε μουσεία είτε σε πάρκα, ήταν ένα πολυαναμενόμενο γεγονός για όλους τους μαθητές.

Όλοι το βλέπαμε ως μια μέρα χωρίς μαθήματα, μια μέρα τελείως διαφορετική και ξεχωριστή, που ερχόταν να κάτσει σαν βάλσαμο στις παιδικές ψυχές μας και να μας «ταρακουνήσει». Τι ισχύει όμως για αυτές τις σχολικές εκδρομές από πλευράς νόμου και προϋποθέσεων οργάνωσής τους;

Οι μαθητικές εκδρομές είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνήθως διοργανώνονται από τα σχολεία για να παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες για μάθηση και εμπειρίες πέρα από την τάξη.

Η διεξαγωγή μαθητικών εκδρομών ρυθμίζεται από τους νόμους, τους κανονισμούς της χώρας και των αντίστοιχων τοπικών αρχών. Γενικά, οι εκπαιδευτικές εκδρομές πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Ορισμός
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικές δράσεις εκτός σχολείου:
α) ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές
β) διδακτικές επισκέψεις, μετακινήσεις στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.
γ) εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας (το πολύ 2 διδακτικών ωρών)
δ) επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων
ε) μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και της φιλοξενίας ειδικών φορέων, και
στ) επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Είσαι διευθυντής; Έκλεψαν, παραβίασαν ή λήστεψαν το σχολείο σου!! Ποια βήματα ακολουθείς!!

Ο αριθμός των εκδρομών και οι προϋποθέσεις τους

Με εξαίρεση τις ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ανωτέρω δράσεων. Οι περιπτώσεις (β), (δ), (ε) και (στ) δεν μπορούν να υπερβαίνουν, αθροιζόμενες, τις εννέα (9) ανά διδακτικό έτος. Από την άλλη, στην περίπτωση (γ) δεν μπορούν οι δράσεις να είναι πάνω από έξι (6). Όλες οι παραπάνω εξωσχολικές δράσεις πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες, εκτός και αν πρόκειται για σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, οπότε και είναι δυνατό να γίνουν Σαββατοκύριακο.

Για τις δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και με μετακίνηση των μαθητών από το σχολείο, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους για τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές. Οι μαθητές και μαθήτριες που δεν παίρνουν μέρος στις εν λόγω δράσεις δεν προσέρχονται στο σχολείο ή αποχωρούν από το σχολείο με συνοδεία των γονέων/ κηδεμόνων τους και τους καταχωρίζεται μία δικαιολογημένη απουσία.

Φυσικά, όταν οργανώνονται οι όποιες σχολικές δράσεις και διδακτικές επισκέψεις, απαιτείται η συμμετοχή των 2/3 των μαθητών του τμήματος που συμμετέχει σε αυτές. Εξαίρεση αποτελεί, πάλι, η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, για την οποία απαιτείται συμμετοχή του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των μαθητών/τριών των τάξεων για τις οποίες οργανώνεται η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή.

Ως προς την επίσημη ασφάλιση των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια μια εκδρομής, η νομοθεσία ορίζει ότι σε εκδρομές που απαιτείται διανυκτέρευση και οι οποίες οργανώνονται μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου είναι υποχρεωτική η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή Ταξιδίων/Ταξιδιωτικού – Τουριστικού Γραφείου και συνιστάται στα σχολεία να ζητούν και την πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Ακόμα, σε μια πιο ειδική περίπτωση, όπως είναι μια εκδρομή στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη των συνοδών εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών για τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής και απαιτείται η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αν πρόκειται για μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την έκδοση αυτής της κάρτας, οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται στην αρμόδια ασφαλιστική υπηρεσία για τους ίδιους. Για τους μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες τους, απευθυνόμενοι στον δικό τους ασφαλιστικό τους φορέα.

Οργάνωση και συνοδεία

Όπως είναι κατανοητό, οι εκδρομές επιλέγονται και οργανώνονται από τους δασκάλους του σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων δηλαδή. Όσον αφορά από τις ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές μέχρι και τις επισκέψεις, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων στο εσωτερικό, η απόφαση λαμβάνεται από τον Σύλλογο. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση, ο προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δε δεσμεύουν όμως τη σχολική μονάδα. Αντίθετα, οι επισκέψεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσο αφορά στη συνοδεία των μαθητών και μαθητριών, κάτι άγνωστο στον περισσότερο κόσμο είναι ότι στην ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, στις διδακτικές επισκέψεις κ.ο.κ. μπορούν να συμμετάσχουν και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, με δική τους δαπάνη φυσικά, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την οργάνωση των ημερήσιων εκδρομών και την επιτήρηση των μαθητών και μαθητριών που μετακινούνται, έχουν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Ο αριθμός των συνοδών εκπαιδευτικών, αλλά και η ειδικότητά τους, εξαρτάται από το είδος της σχολικής εκδρομής. Αν, για παράδειγμα, πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, ορίζεται εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, δηλαδή ένας γυμναστής/στρια, και επιπλέον ένας/ μία εκπαιδευτικός, όπου κρίνεται απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία τουλάχιστον ένας/μία (1) εκπαιδευτικός ανά είκοσι πέντε (25) μαθητές και ένας/μία (1) επιπλέον εκπαιδευτικός.

Διαφορές με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τα Γυμνάσια και Λύκεια, έχει πολλά κοινά στοιχεία όπως την αναλογία ένας/μία (1) συνοδός εκπαιδευτικός ανά είκοσι πέντε (25) μαθητές/τριες ή την απαραίτητη συμμετοχή του 70% της τάξης για την πραγματοποίηση εκδρομής. Παρόλα αυτά, υπάρχουν λίγες διαφορές.

Αρχικά, αναφέρεται ο «σχολικός περίπατος», μια οργανωμένη από το σχολείο μετάβαση (ιδανικά πεζή) όλων των μαθητών/μαθητριών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα και μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι πέντε (5) στη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επίσης, υπάρχουν διαφορές ως προς τον αριθμό των εκδρομών. Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποιείται μόνο μία (1), χωρίς διανυκτέρευση, και το ίδιο ισχύει για εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Από την άλλη, διδακτικές επισκέψεις σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής κ.λπ. αναφοράς, μπορούν να οργανωθούν μέχρι και εννέα (9)!

Μια ακόμη, γνωστή σε όλους, διαφορά είναι η ύπαρξη μίας πολυήμερης εκδρομής, κάτι που δεν συνηθίζεται στο δημοτικό, αν και επιτρέπεται για τα προσφερόμενα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι σχολικές εκδρομές είναι μερικές από τις καλύτερες στιγμές της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς, αν και για τους τελευταίους είναι συχνά από τις πιο κουραστικές και με βαριά ευθύνη! Σε μεγάλες πόλεις υπάρχει πληθώρα επιλογών για τους εκπαιδευτικούς-οργανωτές, ειδικά για διδακτικές επισκέψεις σε μουσεία και θέατρα, γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάνε οι μεγάλοι, είναι ότι οι σχολικές εκδρομές πρέπει να έχουν παιδευτικό και μορφωτικό χαρακτήρα. Εννοείται και τα παιδιά θα πάνε και τις πιο ξέγνοιαστες ημερήσιες εκδρομές τους σε πάρκα, για παράδειγμα. Όμως οι πιο σημαντικές είναι αυτές που θα ανοίξουν τους ορίζοντές τους και τον νου τους σε νέα, πρωτόγνωρα για αυτά ζητήματα!

Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές:

Προγραμματίστε εκ των προτέρων: Επιλέξτε αξιόπιστους ταξιδιωτικούς πράκτορες, σχεδιάστε ένα δρομολόγιο που να εξισορροπεί την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες αναψυχής και φροντίστε να έχετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πρώτα η ασφάλεια: Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές κατανοούν τους κανόνες και τις προσδοκίες συμπεριφοράς και ότι ακολουθούν τις βασικές οδηγίες ασφαλείας. Για παράδειγμα, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν την ομάδα χωρίς άδεια, να παραμένουν σε καθορισμένους χώρους και να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντός τους ανά πάσα στιγμή.

Ιατρικές εκτιμήσεις: Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές διαθέτουν τα απαραίτητα φάρμακα και ότι οι γονείς παρέχουν γραπτή συγκατάθεση για τυχόν ιατρικές διαδικασίες που μπορεί να είναι απαραίτητες.

Διαμονή: Επιλέξτε ασφαλή και άνετα καταλύματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν τυχόν κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν.

Προϋπολογισμός: Προγραμματίστε εκ των προτέρων για να διασφαλίσετε ότι το ταξίδι θα είναι οικονομικά προσιτό για όλους τους μαθητές και ότι δεν θα υπάρξουν απρόβλεπτα έξοδα.

Πολιτιστικές εκτιμήσεις: Ενθαρρύνετε τους μαθητές να γνωρίσουν και να σεβαστούν την τοπική κουλτούρα και τα έθιμα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να εκτιμήσουν τη χώρα που επισκέπτονται.

Συμμετοχή των γονέων: Ενημερώστε τους γονείς για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του ταξιδιού και ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασμού.

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Π.Δ. 201/1998, άρθρο 13, παράγραφος 3 «Εκδρομές – διδακτικές επισκέψεις»

α. Γενικά:
(1) Οι μετακινήσεις – επισκέψεις εκτός σχολείου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

– Ημερήσια διδακτική εκδρομή
– Διδακτικές επισκέψεις – συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες
(2) Και οι δύο κατηγορίες εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και υπηρετούν διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας, και δεσμεύουν για τη συμμετοχή όλους τους εκπαιδευτικούς.
(3) Όλες οι μετακινήσεις εκτός νομού, εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Eκπ/σης.
(4) Οι μαθητές που δεν παίρνουν μέρος στις εξόδους από το σχολείο, παραμένουν στην οικία τους μετά από έγκαιρη ενημέρωση των γονέων τους.
(5) Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) που συνοδεύει τους μαθητές δικαιούται τις νόμιμες αποζημιώσεις για εκτός έδρας μετακίνηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών που παίρνουν μέρος στην έξοδο.
(6) Όλες οι μετακινήσεις εκτός σχολείου (εκδρομή, τακτικές και έκτακτες επισκέψεις) στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τις εννιά (9) για κάθε διδακτικό έτος και καταγράφονται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής.

β. Ημερήσια διδακτική εκδρομή:
Κάθε δημοτικό σχολείο μπορεί να πραγματοποιεί μία ολοήμερη εκδρομή κατά σχολικό έτος, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος και οι γονείς των μαθητών μετά από σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων.
Σε κάθε περίπτωση όμως, την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπ/κοί και όχι οι γονείς.
H εκδρομή αυτή γίνεται κατά σχολείο ή κατά τάξεις (όχι κατά τμήμα) και εξυπηρετεί γενικούς εκπ/κούς σκοπούς.
Πολυήμερες εκδρομές για μαθητές δημοτικών σχολείων δεν επιτρέπονται, εκτός από αυτές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ανταλλαγών στο εσωτερικό ή εξωτερικό και της φιλοξενίας ειδικών φορέων, μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
Ημερήσια εκδρομή πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν σ` αυτή τα 3/4 των μαθητών κάθε τάξης (όχι του τμήματος), για τους οποίους κατατίθεται στο σχολείο σχετική δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.
Στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων αναφέρονται ο τόπος πραγματοποίησης της εκδρομής, ο χρόνος αναχώρησης, ο πιθανός χρόνος επιστροφής, το μέσο μεταφοράς, το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί καθώς και το όνομα του αρχηγού (όταν απουσιάζουν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής) και των υπευθύνων των τμημάτων.
Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο και στον αρμόδιο Προϊστάμενο για ενημέρωση, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παρούσης παραγράφου.

γ. Διδακτικές επισκέψεις – συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες:

Παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία, Θέατρα, Χώροι Εκθέσεων, Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια), μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.λπ. και να οργανώνουν στη συνέχεια τις επισκέψεις τους, οι οποίες δεν θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι διδακτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις, έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών ή μπορούν και να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο.
O Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού.
Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται έκτακτες επισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες ενημερώνονται τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης.
O ακριβής τόπος, το μέσο μεταφοράς, η ημέρα και οι ώρες πραγματοποίησης των επισκέψεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων γνωστοποιούνται έγκαιρα, γραπτά ή προφορικά, στο Σχολικό Σύμβουλο και στον αρμόδιο Προϊστάμενο και αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

δ. Ειδικές ρυθμίσεις:
(1) Λεπτομέρειες για τις εκδρομές, τις επισκέψεις και τις λοιπές δραστηριότητες καθώς και γι` αυτές που αφορούν τη σχολική ζωή ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών Π.E. του YΠEΠΘ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
(2) Επισκέψεις με διανυκτέρευση για ειδικούς λόγους εντός ή και εκτός Ελλάδας πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, πραγματοποιούνται με έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Π.E. και μπορεί να περιλαμβάνουν και διανυκτέρευση.
(3) H πραγματοποίηση χωριστής ημερήσιας εκδρομής από μια τάξη γίνεται εφόσον αυτό το επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι και πάντοτε ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων

2. Φ12/223/54381/Γ1/5-6-2003/ΥΠΕΠΘ
Θέμα: Σχολικές εκδρομές και διδακτικές επισκέψεις
Σας κάνουμε γνωστό ότι για όλες τις περιπτώσεις των εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων που ο χρόνος τους παρατείνεται πέραν του διδακτικού ωραρίου λειτουργίας των σχολείων και δίνονται σχετικές εγκρίσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν χρησιμοποιείται λεωφορείο, η αναχώρηση από το χώρο του σχολείου δεν θα γίνεται σε νυκτερινή ώρα, ενώ η άφιξη στον τόπο προορισμού θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέχρι τις 22.00`.

3. Φ9/48/12042/Γ1/3-2-2009/ΥΠΕΠΘ Θέμα: «Ασφάλεια σχολικών μεταφορών»
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. Φ.Γ 454/3918/427/09/26-1- 2009 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατόν επίπεδο ασφάλειας των σχολικών μεταφορών, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Το όριο ταχύτητας των λεωφορείων που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές, είτε αυτά ανήκουν στην ιδιοκτησία των σχολείων είτε είναι μισθωμένα για το σκοπό αυτό, ορίζεται από το άρθρο 10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99 όπως ισχύει) και δεν υπερβαίνει τα 80 χλμ. ανά ώρα για διαδρομές σε αυτοκινητόδρομους ενώ περιορίζεται σε 60 χλμ. ανά ώρα για το λοιπό οδικό δίκτυο (εκτός αστικών περιοχών).
2. Όλα τα λεωφορεία που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές θα πρέπει να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες (Υ.Α. Α-ΟΙΚ.71368/6146) με την εξαίρεση των μισθωμένων αστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, στα οποία, για τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρέωση αυτή.
3. Για όλα τα μισθωμένα λεωφορεία Δ.Χ. που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές (κοινά- υπερυψωμένα-διώροφα) ισχύει η υποχρέωση ύπαρξης συνοδού (ή συνοδών) που ορίζεται για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των σχολείων (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 της Υ.Α. Δ-16900/2550/1976).
Μέριμνα του συνοδού είναι η αποτροπή συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της σχολικής μεταφοράς. Ειδικά για τα μισθωμένα διώροφα λεωφορεία τονίζεται ότι θα πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο συνοδοί εκ των οποίων τουλάχιστον ένας σε κάθε όροφο.
4. Οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων (ιδιωτικής χρήσης) δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, που ορίζεται στο άρθρο 8δ του Ν. 3185/2003.
5. Όλα τα λεωφορεία (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης) που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο.
6. Όλα τα λεωφορεία (δημόσια ή ιδιωτικής χρήσης) που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές θα πρέπει να φέρουν στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) σχετική ευανάγνωστη πινακίδα (π.χ. ΣΧΟΛΙΚΟ).
Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στις σχολικές μεταφορές, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους, να διασφαλίσουν την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω συνθηκών ασφαλούς μεταφοράς μαθητών στις σχολικές μεταφορές.
Σημειώνεται ότι κάθε προηγούμενη εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με περιεχόμενο που αντίκειται στα προαναφερθέντα, θα πρέπει να θεωρείται στο εξής ως μη ισχύουσα.

4. Φ12/188/45066/Γ1/21-4-2009/ΥΠΕΠΘ Θέμα: Εκπαιδευτικές εκδρομές
Σχετικά με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και μορφωτικών δράσεων των σχολικών μονάδων, σας γνωρίζουμε ότι οι χώροι που επιλέγονται για τη διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, πριν την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδρομών, να έρχονται σε συνεννόηση με τις κατά τόπους νομαρχιακές επιτροπές τουρισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, προκειμένου να διαπιστώνουν ότι οι χώροι εστίασης και διαμονής πληρούν τους προβλεπόμενους όρους ασφάλειας και υγιεινής και να προκαθορίζουν τους χώρους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.

 

Πηγές

Εκλογές 2023: Δεν ξέρεις τι να ψηφίσεις; Εφαρμογή What2Vote – Δείχνει τη θέση σας στο πολιτικό τοπίο!!
Εγκύκλιος Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπουργική Απόφαση Φ. 14/89494/ΓΔ4/2020 – ΦΕΚ 2888/Β/17-7-2020

Υπουργική Απόφαση 20883/ΓΔ4/2020 – ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020

athinodromio

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω