ΕΠΑΛ: Επιμόρφωση Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών

Εισήγηση για έγκριση: Α) Διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος

Περισσότερα

Ανοιχτή επιστολή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την παιδαγωγική επάρκεια

Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών  Αναδημοσιεύουμε την επιστολή αναπληρωτ(ρι)ών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία της χώρας. Δηλώνουμε τη στήριξή

Περισσότερα