Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

Δελτίο Τύπου και  Πρόσκληση του ΙΕΠ σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 39 ωρών

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Η προθεσμία για την Α’ φάση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 23/01/2023,

Περισσότερα

ΕΠΑΛ: Επιμόρφωση Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών

Εισήγηση για έγκριση: Α) Διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔ. ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Π.Ε.Κ

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Με την απόφαση 143616/Ε3 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5939/Β/21-11-2022, οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως

Περισσότερα

Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για την Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΥΕ – «Διόφαντος», τελικού δικαιούχου της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των

Περισσότερα

Προγραμματισμός επιμορφωτικών δράσεων του ΙΕΠ για το σχ. Έτος 2022-2023

  Eπιμορφωτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αρωγός στο εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας, υλοποιεί επιμορφωτικά

Περισσότερα

 Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)

Η Γ΄ Φάση της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906 εκκινεί

Περισσότερα

Προτάσεις Δημιουργίας και Υλοποίησης Διδακτικών Σεναρίων Καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, σε επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη με

Περισσότερα