pexels miguel a padrinan 2882571 scaled

Οδηγός Διαδικασίας Τοποθετήσεων από Υπεραριθμίες, Μεταθέσεις και Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η διαδικασία τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις υπεραριθμιών, βελτίωσης θέσης, μετάθεσης και απόσπασης ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 και το Π.Δ. 100/97. Αρχικά, τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια καταρτίζουν πίνακες κενών θέσεων μετά τις μεταθέσεις και εάν προκύψουν υπεραριθμίες, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι. Η τοποθέτηση των υπεραρίθμων γίνεται με βάση τις μονάδες μετάθεσης ή τον χρόνο τοποθέτησης στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση εξετάζονται με βάση τα κριτήρια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96. Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις. Λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις επανεξετάζονται από τα συμβούλια. Η τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά ακολουθεί τη διαδικασία για οργανικά κενά, και τελικά τοποθετούνται οι αναπληρωτές. Τα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνουν τη συνολική υπηρεσία, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα, οικογενειακούς λόγους και σοβαρούς λόγους υγείας.

Διαδικασία Τοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά Εκπαιδευτικών / Νομικό Πλαίσιο

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΑΚΕ  ΣΤΟ  ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαδικασία τοποθετήσεων από υπεραριθμίες βελτίωση θέσης, μετάθεση , απόσπαση.

Τα αρμόδια περιφερειακά Συμβούλια μετά τις μεταθέσεις ,συντάσσουν πίνακες κενών οργανικών θέσεων ,λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προκύπτουν κατά σχολική μονάδα από τη διαδικασία των μεταθέσεων. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται ως εξής:

Α. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

1.Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο,όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία,να δηλώσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών(από την ημερομηνία γνωστοποίησης των υπεραριθμιών των σχολικών μονάδων) αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

 1. Στη συνέχεια τα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Α/Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ,χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης,σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96.

Β/Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ,χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης ,υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά.

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96,τα ΠΥΣΠΕ αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές αναρτώνται στους πίνακες  ανακοινώσεων των Συμβουλίων.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Τα ΠΥΣΠΕ με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλλουν μέσα σε πέντε μέρες δήλωση ,στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι 20 σχολικές μονάδες.

Δημοφιλή!!  10 ερωτήσεις και 10 απαντήσεις για το ζήτημα των ποινών σε απεργούς σχετικά με τη ΜΗ συμμετοχή στην αξιολογική διαδικασία

Στη συνέχεια τα ΠΥΣΠΕ συνεδριάζουν και αποφασίζουν για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:

α/των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96 (πολύτεκνοι,ασθενείς ειδικών κατηγοριών)

β/ Τοποθετήσεις υπεραρίθμων, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση και βελτιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96.

Οι αιτήσεις για μετάθεση και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 16 του ΠΔ 50/96.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων και δηλώσεων τα ΠΥΣΠΕ ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να μένουν κενές. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν στα σχολεία των προτιμήσεών τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες θέσεις μέσα σε 5 μέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 του ΠΔ 50/96.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των Συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια τα Συμβούλια,ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται σε διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων υποβάλλεται μέσα σε πέντε μέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης.Τα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα σε πέντε μέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 9 του Π.Δ. 50/96 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97 προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι τοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.
 2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση των Διευθύνσεων τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά μετά τους λειτουργικά υπεράριθμους.
 3. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΠΕ. Συμπληρωματικά γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96 προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών. Οι τοποθετήσεις τους γίνονται με τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους.

Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών (πλην όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96), υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

 1. Τέλος τοποθετούνται οι αναπληρωτές στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:

Δημοφιλή!!  Που βρισκόμαστε σε σχέση με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ενόψει των επικείμενων διορισμών

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες, 3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες, 4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

 • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

 • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
 • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ ( για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
 • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 • Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόρια για τα τέκνα τους τα οποία φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2023- 2024 στη Γ’ Λυκείου, μολονότι ενδέχεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν φοιτούν ακόμη σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή.

Για σπουδάζοντα τέκνα απαιτείται βεβαίωση σπουδών. 5) οι σοβαροί λόγοι υγείας:

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω),

β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους) που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω),

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5).

δ. η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3).

Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών.

Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή ιδιωτικού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας υπολογίζεται μέχρι και 31-08-2024.
 2. Η συνυπηρέτηση αποδεικνύεται ως εξής:

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για το δήμο, όπου ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά (όχι με

απόσπαση) σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα ή εργάζεται κατά το τελευταίο ένα (1) έτος, στο οποίο δύναται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η προϋπόθεση του ενός έτους στον κατά περίπτωση δήμο πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης.

β) Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα πρέπει κατά το τελευταίο έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα εντός του δήμου που ζητείται η συνυπηρέτηση. Επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν θα λαμβάνουν μονάδες συνυπηρέτησης όταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους οι σύζυγοί τους βρίσκονταν σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη).

Δημοφιλή!!  ΥΠΑΙΘΑ: Υπολογισμός Χρόνου Απόσπασης ως Υπηρέτηση Οργανικής Θέσης για Νεοδιοριζόμενους Εκπαιδευτικούς με Αναπηρία

γ) Προκειμένου για τους/τις συζύγους εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία, οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για τον δήμο που υπηρετεί ο/η σύζυγος και όχι για τον δήμο που είναι η οργανική τους.

δ) Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ε) Προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο δήμο. στ) Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από την οποία προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον δήμο που ζητείται η απόσπαση κατά το τελευταίο έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο φορέα.

 1. Η εντοπιότητα στις αποσπάσεις προσδιορίζεται με βάση την αντίστοιχη θεώρηση των μεταθέσεων με διαφοροποίηση μόνο ως προς το ότι αυτή ισχύει για τον δήμο.
 2. Για όσους επικαλούνται λόγους υγείας επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο βεβαιώσεις ΚΕΠΑ ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής όπου αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας. Για τους λόγους υγείας των γονέων των εκπαιδευτικών απαιτείται και πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, που να αποδεικνύει ότι είναι δημότες από διετίας και διαμένουν στο δήμο όπου ζητείται η απόσπαση.

Χρήστος Τρανός (τακτικός Αιρετός)

Νέα Εφαρμογή για τον Υπολογισμό μισθού και εισφορών δημοσίων υπαλλήλων

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω