ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2024: Απαντήσεις και σχολιασμός των θεμάτων από την ΕΟΦΕ & την Ένωση Φυσικών – Απαιτητικά θέματα σε Ιστορία, Πολύ δύσκολα γεμάτα παγίδες στη Φυσική & Επαρκής κάλυψη της ύλης στην Οικονομία

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2024: Απαντήσεις και σχολιασμός των θεμάτων από την ΕΟΦΕ & την Ένωση Φυσικών – Απαιτητικά θέματα σε Ιστορία, Πολύ δύσκολα γεμάτα παγίδες στη Φυσική & Επαρκής κάλυψη της ύλης στην Οικονομία

Ιστορία:

 • Απαιτητικά θέματα, εστιάζοντας σε μεγάλο εύρος ύλης.
 • Ιδιαίτερα δύσκολο το ΘΕΜΑ Α1 (ερμηνεία όρων).
 • Ασαφείς διατυπώσεις σε μερικά σημεία του ΘΕΜΑΤΟΣ Α2.
 • Γενικά, το πιο απαιτητικό διαγώνισμα Ιστορίας των τελευταίων ετών.

Φυσική:

 • Πολύ δύσκολα και απαιτητικά θέματα, γεμάτα παγίδες.
 • Ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε δυσκολία και περιεχόμενο.
 • Προκάλεσαν απογοήτευση και πίεση στους μαθητές.
 • Αδικία για όσους δεν προετοιμάστηκαν επαρκώς.

Οικονομία:

 • Καλώς δομημένα και πλήρη θέματα.
 • Κάλυψαν το σύνολο της ύλης με σαφή διατύπωση.
 • Έμφαση στη βασική μεθοδολογία και θεωρία.
 • Επαρκής κάλυψη της ύλης και καλή δοκιμασία γνώσεων/δεξιοτήτων.
 • Σαφείς ερωτήσεις και καλή δομή θεμάτων.
 • Τα θέματα Β και Δ αξιολόγησαν την ικανότητα ανάλυσης και κριτικής σκέψης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ & ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΦΕ & ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Μελετώντας τα θέματα του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, παρατηρούμε ότι προέρχονται από μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης και απευθύνονται σε παιδιά που έχουν μελετήσει ουσιαστικά.

Περισσότερα στην παρακάτω ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις της 12ης Ιουνίου 2024 χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα απαιτητικά και προορίζονται για μαθητές που έχουν προετοιμαστεί καλά σε ένα μεγάλο εύρος της ύλης. Η ανάλυση των θεμάτων έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ Α1: Ορισμοί Ιστορικών Όρων

Οι μαθητές κλήθηκαν να ορίσουν τρεις όρους:

 1. Μακεδονική Επιτροπή: Πρωτοεμφανιζόμενος στις εξετάσεις.
 2. «Σκωρίες»: Επίσης πρωτοεμφανιζόμενος.
 3. Συμφωνία Μουρνιών: Είχε εξεταστεί στις επαναληπτικές εξετάσεις του 2017.

Η ορθή περιγραφή αυτών των όρων ήταν κρίσιμη και πιθανόν να δυσκόλεψε πολλούς υποψηφίους.

ΘΕΜΑ Α2: Σωστό/Λάθος

Αυτή η ενότητα περιείχε πέντε προτάσεις όπου οι μαθητές έπρεπε να δηλώσουν αν ήταν σωστές ή λάθος:

 • Οι προτάσεις α, β, δ ήταν σαφείς και προσιτές.
 • Οι προτάσεις γ και ε είχαν προβληματική διατύπωση και αναμενόταν να δημιουργήσουν σύγχυση στους μαθητές.

ΘΕΜΑ Β1: Ανοικτού Τύπου Ερώτηση

Ζητήθηκε να απαντήσουν σε μια ερώτηση που αναφέρεται στη σελίδα 52, ενότητα 6, του σχολικού βιβλίου. Το θέμα θεωρήθηκε σαφές και απαιτούσε άμεση αναφορά στην αντίστοιχη ενότητα.

ΘΕΜΑ Β2: Ερώτηση από προηγούμενες εξετάσεις

Το ερώτημα αυτό είχε τεθεί ξανά στις Πανελλήνιες του 2008 και η απάντηση προερχόταν από τις σελίδες 217-218 του σχολικού βιβλίου. Αφορούσε υλικό που οι μαθητές θα έπρεπε να γνωρίζουν.

Δημοφιλή!!  Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2024 και  Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2024 - Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024 

ΘΕΜΑ Γ1: Ανάλυση Παραθεμάτων

Χωρίστηκε σε δύο υποερωτήματα και περιλάμβανε δύο παραθέματα:

 • Στο υποερώτημα α, υπήρχε κίνδυνος οι μαθητές να βασιστούν σε λάθος απόσπασμα του σχολικού βιβλίου.
 • Το υποερώτημα β θεωρήθηκε πιο απλό και άμεσα προσβάσιμο.

ΘΕΜΑ Δ1: Προχωρημένη Ανάλυση Παραθεμάτων

Αυτό το θέμα ήταν πιο απαιτητικό από το ΘΕΜΑ Γ1 και περιλάμβανε δύο υποερωτήματα με τρία παραθέματα:

 • Οι απαντήσεις βασίζονταν σε διαδοχικές σελίδες του σχολικού βιβλίου (σελ. 60-61).
 • Απαιτούσε βαθύτερη κατανόηση και ανάλυση του υλικού.

Συνολική Εκτίμηση

Το φετινό διαγώνισμα της Ιστορίας χαρακτηρίζεται ως το πιο απαιτητικό των τελευταίων ετών, απαιτώντας από τους μαθητές μακροσκελείς και καλά τεκμηριωμένες απαντήσεις. Αυτό πιθανόν να προκαλέσει αντιδράσεις και να δοκιμάσει την ετοιμότητα ακόμα και των καλύτερα προετοιμασμένων μαθητών.

Ιστορία

Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video

Τα σημερινά θέματα της Φυσικής για τις Πανελλήνιες εξετάσεις της 12ης Ιουνίου 2024 κρίνονται ως ιδιαίτερα δύσκολα και απαιτητικά, γεμάτα με παγίδες που δοκιμάζουν την υπομονή και τις γνώσεις των μαθητών. Εδώ είναι μια αναλυτική ανασκόπηση των θεμάτων:

Συνολική Εκτίμηση:

 • Δυσκολότερα από προηγούμενα έτη: Τα θέματα θεωρούνται τα πιο απαιτητικά των τελευταίων χρόνων.
 • Χρονική Ανεπάρκεια: Οι μαθητές χρειάστηκαν περισσότερο από τον προκαθορισμένο χρόνο των 3 ωρών για την επίλυση, γεγονός που είναι άμεσα αντιληπτό.
 • Έλλειψη Διαβάθμισης: Η απουσία σταδιακής δυσκολίας στα θέματα άφησε τους μαθητές με μεσαίες επιδόσεις αδικημένους.
 • Ανισομέρεια: Η δυσκολία των θεμάτων δεν ήταν συμβατή με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής στο Λύκειο.

Ανάλυση Θεμάτων:

ΘΕΜΑ Α: (25 Μονάδες)

 • Περιεχόμενο: Ένα θέμα που απαιτούσε βαθιά κατανόηση της θεωρίας και των λεπτομερειών της.
 • Κριτική: Δεν έλαβε υπόψη τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επηρέαζαν την προετοιμασία των μαθητών.
 • Περιεχόμενα: Ζητούσε αναλυτική γνώση της θεωρίας χωρίς συνυπολογισμό των τρεχόντων καιρικών συνθηκών, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί άσχετο και μη χρήσιμο.

ΘΕΜΑ Β: (25 Μονάδες)

 • Περιεχόμενο: Περιλάμβανε τρεις συνδυαστικές ασκήσεις με έμφαση στους ποσοτικούς υπολογισμούς.
 • Κριτική: Απαιτούσε σημαντική επεξεργασία και ακρίβεια στους αριθμητικούς υπολογισμούς, κάτι που μπορεί να δυσκόλεψε πολλούς μαθητές λόγω του επιπέδου των απαιτήσεων.

ΘΕΜΑ Γ: (25 Μονάδες)

 • Περιεχόμενο: Ένα εκτεταμένο και απαιτητικό θέμα, ιδιαίτερα για την κατηγορία Γ.
 • Κριτική: Στο υποερώτημα Γ2, απαιτούνταν απόδειξη μετά από δεκαετίες, γεγονός που ενίσχυσε το επίπεδο δυσκολίας και τη σύνθετη φύση του θέματος.

ΘΕΜΑ Δ: (25 Μονάδες)

 • Περιεχόμενο: Μια «υπερπαραγωγή» δύο πυκνογραμμένων σελίδων με έναν διψήφιο αριθμό ερωτημάτων.
 • Κριτική: Απαιτούσε εξαιρετικά καλή γνώση τόσο της ύλης της Α΄ όσο και της Β΄ Λυκείου. Η πολυπλοκότητα και ο όγκος των ερωτημάτων πιθανώς «κούρασαν» τους μαθητές.
Δημοφιλή!!  Στατιστικά στοιχεία επιδόσεων / Βαθμολογίες ειδικών - μουσικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ

Συμπεράσματα:

Οι φετινές εξετάσεις της Φυσικής φαίνεται να έχουν υπερβεί τις προσδοκίες σε δυσκολία και περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν αίσθημα απογοήτευσης και πίεσης στους μαθητές. Το μεγάλο πλήθος θεμάτων, σε συνδυασμό με τις λεπτομερείς απαιτήσεις και την έλλειψη σαφούς διαβάθμισης, πιθανόν να αδίκησε όσους δεν είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν πλήρως την ύλη ή να προετοιμαστούν επαρκώς λόγω των χρόνων διδασκαλίας.

Φυσική

Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video

Τα θέματα της Οικονομίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις της 12ης Ιουνίου 2024 χαρακτηρίζονται ως καλά δομημένα και πλήρη, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της ύλης με σαφή διατύπωση και έμφαση στη βασική μεθοδολογία και θεωρία. Ακολουθεί μια λεπτομερής ανάλυση των θεμάτων:

Συνολική Εκτίμηση:

 • Καλή Δομή: Τα θέματα είναι καλά οργανωμένα και καλύπτουν σημαντικό μέρος της εξεταστέας ύλης.
 • Σαφής Διατύπωση: Η διατύπωση των ερωτήσεων είναι ξεκάθαρη, γεγονός που διευκολύνει την κατανόηση από τους μαθητές.
 • Κάλυψη Θεωρίας και Μεθοδολογίας: Υπάρχει έμφαση στη βασική θεωρία και μεθοδολογία, κάτι που εξασφαλίζει την πλήρη εξέταση των γνώσεων των μαθητών.

Ανάλυση Θεμάτων:

ΘΕΜΑ Α: (25 Μονάδες)

 • Περιεχόμενο: Ερωτήσεις κλειστού τύπου.
 • Κάλυψη Ύλης: Καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης.
 • Στόχος: Αξιολογούν τις βασικές γνώσεις των μαθητών στην οικονομική θεωρία.

Παραδείγματα:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για βασικές έννοιες όπως προσφορά, ζήτηση, και ισορροπία στην αγορά.
 • Ερωτήσεις τύπου σωστό/λάθος για να αξιολογηθεί η κατανόηση θεμελιωδών οικονομικών αρχών.

ΘΕΜΑ Β: (25 Μονάδες)

 • Περιεχόμενο: Ανάλυση με χρήση διαγραμμάτων.
 • Κεφάλαιο Αναφοράς: 5ο κεφάλαιο (Μικροοικονομία).
 • Δυσκολία: Απαιτεί την ικανότητα των μαθητών να αναλύουν και να ερμηνεύουν διαγράμματα οικονομικής θεωρίας.

Παραδείγματα:

 • Διάγραμμα προσφοράς και ζήτησης με ερωτήσεις για αλλαγές στην ισορροπία.
 • Ανάλυση επιπτώσεων κυβερνητικών πολιτικών στις αγορές με τη βοήθεια διαγραμμάτων.

ΘΕΜΑ Γ: (25 Μονάδες)

 • Περιεχόμενο: Άσκηση με αλγεβρικές πράξεις.
 • Κεφάλαιο Αναφοράς: 3ο κεφάλαιο (Μικροοικονομία).
 • Ειδικό Θέμα: Το υποερώτημα Γ4 μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι προβληματικό.

Παραδείγματα:

 • Επίλυση εξισώσεων για να βρεθούν σημεία ισορροπίας.
 • Υπολογισμοί κόστους, εσόδων και κερδών μιας επιχείρησης.

ΘΕΜΑ Δ: (25 Μονάδες)

 • Περιεχόμενο: Συνδυαστική άσκηση.
 • Κεφάλαια Αναφοράς:
  • 7ο κεφάλαιο (Μακροοικονομία)
  • 9ο κεφάλαιο (Μακροοικονομία)
  • 1ο κεφάλαιο (Μικροοικονομία)
 • Δυσκολία: Τα ερωτήματα Δ4 και Δ5 απαιτούν κριτική σκέψη.

Παραδείγματα:

 • Συνδυαστική άσκηση που περιλαμβάνει ανάλυση του ΑΕΠ, του πληθωρισμού και της ανεργίας.
 • Ερωτήσεις για τις επιπτώσεις των οικονομικών πολιτικών στις μακροοικονομικές μεταβλητές.
 • Ασκήσεις που εξετάζουν τη λειτουργία των αγορών και τη συμπεριφορά των οικονομικών παραγόντων.
Δημοφιλή!!  Διδακτέα και Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το Σχολικό Έτος 2024-2025

Συμπεράσματα:

Οι φετινές εξετάσεις Οικονομίας φαίνεται να έχουν καλύψει επαρκώς την ύλη και να έχουν προσφέρει μια καλή δοκιμασία των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών. Οι ερωτήσεις ήταν σαφώς διατυπωμένες και τα θέματα καλά δομημένα. Τα θέματα Β και Δ, που απαιτούσαν ανάλυση και κριτική σκέψη, έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές να δείξουν τις ικανότητές τους σε πιο πρακτικές εφαρμογές της οικονομικής θεωρίας.

Οικονομία

Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω