ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στήριξη από το μεγαλύτερο συνδικάτο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας της Γαλλίας, Snes FCU, στους Ασεπιτες του 2008

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Στήριξη από το μεγαλύτερο συνδικάτο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας της Γαλλίας, Snes FCU, στους Ασεπιτες του 2008

Το μεγαλύτερο σωματείο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας της Γαλλίας, Snes – FCU (αντίστοιχο της ΟΛΜΕ), εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώνει την στήριξη του στα δίκαια αιτήματα των επιτυχόντων εκπαιδευτικών του Γραπτού ΑΣΕΠ 2008. Ακολουθεί η ανακοίνωση καθώς και μετάφραση του κειμένου στα Ελληνικά. Από τη μεριά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέρφους εκπαιδευτικούς του Snes FCU για την ξεκάθαρη στήριξη τους στην υπόθεση μας.

“Στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνονται μέσω εθνικού διαγωνισμού, του ΑΣΕΠ. Οι επιτυχόντες στη συνέχεια μονιμοποιούνται μετά από μερικά χρόνια αναπληρωσεων.
Τα διάφορα σχέδια λιτότητας της δεκαετίας του 2010 έπληξαν σκληρά τις δημόσιες υπηρεσίες και περιόρισαν τις ελπίδες διορισμού πολλών επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008. Συνολικά, περίπου 5000 συνάδελφοι αυτού του διαγωνισμού έχουν κρατηθεί σε επισφαλείς συνθήκες. Πολλοί από αυτούς αποθαρρύνθηκαν και εγκατέλειψαν την εκπαίδευση.
Η επανέναρξη των διορισμών το 2019 θα έπρεπε να είχε επιτρέψει την εξομάλυνση της κατάστασης. Αυτό δεν συνέβη, μόνο 457 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008 διορίστηκαν μετά από ονομαστικές δικαστικές αποφάσεις. Περίπου 1000 επιτυχόντες εξακολουθούν να περιμένουν διορισμό, έπειτα από προσφυγή τους στη δικαιοσύνη.
Ακόμη χειρότερα, το 2020 μια μεταρρύθμιση του συστήματος προσλήψεων κατάργησε τις πρότερες διατάξεις μοριοδότησης στις προσλήψεις αναπληρωτών και τις αντικατέστησε με έναν νέο κατάλογο προσόντων που ωφελεί τους νέους πτυχιούχους. Αυτά τα δύο στοιχεία σε συνδυασμό υποβιβάζουν τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008 σε μια ακραία και διαρκή επισφάλεια. Πρόκειται για εκτροπή σε ένα ελληνικό σχολικό σύστημα όπου υπάρχει έλλειψη περίπου 45.000 εκπαιδευτικών αν συνυπολογίσουμε την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αποφασισμένοι να δικαιωθούν, οι εναπομείναντες ΑΣΕΠ του 2008 έχουν συγκροτήσει μια συλλογικότητα, το Συντονιστικό των Αδιοριστων Επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, και απαιτούν αποκατάσταση για αυτό που θεωρούν ιστορική αδικία. Υποστηρίζονται στον αγώνα τους από διάφορα περιφερειακά τμήματα της ελληνικής ένωσης εκπαιδευτικών ΟΛΜΕ.
Ερωτηθέντες αρκετές φορές για την κατάσταση αυτών των συναδέλφων, η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ προσπαθούν να καταπνίξουν τα αιτήματα της συλλογικότητας και συνεχίζουν να ευνοούν εκπαιδευτικούς χωρίς διαγωνισμό, αλλά που πληρούν τα κριτήρια δεξιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω.
Η περιφρόνηση της κυβέρνησης υπερβαίνει τη συλλογικότητα του ΑΣΕΠ 2008. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ αντιτίθενται στη μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με την οποία ετοιμάζεται η αμοιβή με την “αξία” και η διευκόλυνση των απολύσεων. Η κυβέρνηση απειλεί να κινηθεί νομικά εναντίον των δύο συνδικάτων, τα οποία ζητούν την απόρριψη αυτής της μεθόδου αξιολόγησης.
Αντιμέτωπο με τη γενική αδιαφορία, το Συντονιστικό του ΑΣΕΠ 2008 σχεδιάζει να παραπέμψει το ζήτημα της μονιμότητας στα δικαστήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το SNES-FSU στηρίζει τους συναδέλφους της συλλογικότητας AΣΕΠ 2008 στον αγώνα τους για το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και απορρίπτει την έννοια της αξιολόγησης-κύρωσης που προσπαθεί να επιβάλει η ελληνική κυβέρνηση. Υπενθυμίζει την προσήλωσή του στις ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στην εκπαίδευση. Αυτή η απαίτηση για ποιότητα απαιτεί σημαντικές δημόσιες επενδύσεις στα δημόσια σχολεία. Αυτό είναι το νόημα της εκστρατείας της Education International #EnsembleOnFaitEcole.”

Grèce: les ASEP 2008 en lutte pour leur titularisation

Le collectif ASEP 2008 se bat pour obtenir la titularisation de collègues victimes des politiques d’austérité.

Δημοφιλή!!  Νέες Οργανικές Θέσεις στην Εκπαίδευση: Τι Αλλάζει στη Διαδικασία Διορισμών

En Grèce, les enseignant·es du premier et du second degré publics sont recrutés par un concours national, l’ASEP. Les lauréat·es sont ensuite titularisé·es après quelques années de remplacement.

Victimes de l’austérité

Les différents plans d’austérité des années 2010 ont durement frappé les services publics et sont venus doucher les espoirs de titularisation de nombreux ASEP 2008. Au total, environ 5000 collègues de cette promotion se sont vu maintenir dans la précarité. Beaucoup d’entre eux ce sont découragés et ont quitté l’éducation.

Un plan de licenciement déguisé

La reprise des titularisations en 2019 aurait du permettre une normalisation de la situation. Cela n’a pas été le cas, seulement 457 ASEP 2008 ont obtenu leur titularisation à la suite de décisions de justice nominatives. Environ 1000 d’entre eux sont toujours en attente de titularisation

Δημοφιλή!!  Έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Pire, en 2020 une réforme de la qualification professionnelle a supprimé les dispositions qui permettaient à ces derniers d’effectuer des remplacements de longue durée et les a remplacé par une liste de compétences inédite qui avantage les nouveaux lauréat·es. Ces deux éléments réunis relèguent les ASEP 2008 à une précarité extrême et durable. Une aberration dans un système scolaire grec où il manque environ 45 000 enseignant·es si on cumule le premier et le second degré.

La résistance face au mépris de l’État

Déterminé·es à obtenir justice, les ASEP 2008 restants se sont constitués en collectif, le Collectif des Lauréat·es du concours ASEP 2008, et exigent la réparation de ce qu’elles et ils considèrent comme une injustice historique. Ils sont appuyés dans leur combat par plusieurs sections régionales du syndicat enseignant grec OLME.

Interrogés à plusieurs reprises sur la situation de ces collègues, le gouvernement et le Président d’ASEP tentent d’étouffer les revendications du Collectif et continuent de privilégier des enseignant·es sans concours mais remplissant les critères de compétences mentionnés précédemment.

Le mépris gouvernemental va au-delà du Collectif ASEP 2008. OLME et DOE s’opposent à un projet de réforme de l’évaluation des enseignant·es qui renforce la rémunération au mérite et pourrait faciliter les licenciements. Le gouvernement menace de poursuivre en justice les deux syndicats qui appellent à refuser ce mode d’évaluation.

Le soutien du SNES-FSU

Face à l’indifférence générale, le Collectif ASEP 2008 envisage de porter la question des titularisations en justice au niveau européen. Le SNES-FSU apporte son soutien aux collègues du collectif ASPEP 2008 dans leur combat pour le respect de leurs droits et refuse le concept d’évaluation-sanction que tente d’imposer le gouvernement grec. Il rappelle son attachement à des services publics de qualité, notamment celui d’éducation. Cette exigence de qualité passe par des investissements publics importants dans l’école public. C’est le sens de la campagne de l’Internationale de l’Éducation #EnsembleOnFaitEcole.

Δημοφιλή!!  6Κ/2023 : Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΔΕ, ΥΕ

Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για Εκπαιδευτικούς

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω