73b28bd9 e60e 4c44 b63f a4932cf81095 E-WALL

Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2024 – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Προϋποθέσεις & διαδικασία 

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση;

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και εντός περιοχής (αμοιβαίες βελτιώσεις), υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024, στην ΔΙΠΕ & ΔΔΕ της οργανικής θέσης. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε / Δ.Ε.

Έντυπα αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης

Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 11/04/24.

Το έντυπο της Αβάθμιας ΕΔΩ .     Το έντυπο της Ββάθμιας ΕΔΩ .

Προϋποθέσεις:

  • Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και ειδικότητα.
  • Να μην έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας.
  • Η διαφορά υπηρεσίας να μην υπερβαίνει τα 10 έτη.
  • Να έχουν συμπληρώσει 2 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων 1 στην οργανική τους θέση.
  • Να μην έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι.
  • Να έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.
Δημοφιλή!!  Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Διαδικασία:

  • Υποβολή αίτησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
  • Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών από τους προϊσταμένους.
  • Αποστολή αιτήσεων στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (για ίδια περιοχή) ή στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (για διαφορετική περιοχή).

Δείτε όλες τις προβλέψεις του νόμου σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις, όπως αναφέρονται στην τελευταία εγκύκλιο των μεταθέσεων, καθώς και το έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν εντός 15 ημερών στη διεύθυνση εκπαίδευσής τους:

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/96 (45Α’ ) όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 9 του π.δ. 100/97 (94Α’ ):
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του π.δ. 50/96 (45Α’ ) , όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 100/97 (94Α’), μέχρι 31 Αυγούστου 2024.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2024.
γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Αυγούστου 2024 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του π.δ. 50/96 (45Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 100/97 (94Α΄), καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής καθώς και από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των αντίστοιχων μεταθέσεων.
5. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των
δικαιολογητικών, υποβάλλουν στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., δια της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα A΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης) όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του π.δ. 50/96 (45Α’ ), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 100/97 (94Α’) και το π.δ. 39/98 (43Α΄-Διορθ. Σφαλμ. στο 262Α’), το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, σε ποια σχολική μονάδα υπηρετούν οργανικά, αν βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι.
6. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Δημοφιλή!!  Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2024

Κατεβάστε το έντυπο: Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2024

AI | Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη: Παρουσίαση για Εκπαιδευτικούς

Trending Now!!


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω