iStock 1144397611 μειωμένο scaled 1 2048x2048 1 E-WALL

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση υποβολής αιτήσεων για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ με 16.353 αιτήσεις

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση υποβολής αιτήσεων για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ με 16.353 αιτήσεις

Είναι εντυπωσιακό το μεγάλο ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε φέτος με την υποβολή 16.353 αιτήσεων, με συνολική δυνατότητα υποδοχής 9.644 συμμετεχόντων.

  • Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση υποβολής αιτήσεων για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ.
  • 16.353 αιτήσεις για 680 προγράμματα με δυνατότητα 9.644 θέσεων.
  • Διαδικασία κλήρωσης στις 12 Φεβρουαρίου για προγράμματα με πολλούς ενδιαφερόμενους.
  • Β’ φάση από 12 έως 16 Φεβρουαρίου για συμπλήρωση κενών θέσεων.

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΕΒΠ – ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΜΩ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ)!

Εκκαθαρισμένοι πίνακες εκπαιδευτικών: Τι πρέπει να προσέξετε

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στα προγράμματα της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (με έναρξη μαθημάτων στις αρχές Απριλίου 2024).

Στη φάση αυτή υποβλήθηκαν 16.353 αιτήσεις συμμετοχής στα 680 επιμορφωτικά προγράμματα που διατέθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, με συνολική δυνατότητα υποδοχής 9.644 επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

Εικόνα της κατανομής των αιτήσεων, σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις, ανά περιφέρεια και συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμη εδώ.

Θα ακολουθήσει διαδικασία κλήρωσης με βάση τον τυχαίο αριθμό που αποδίδεται αυτόματα κατά την καταχώριση κάθε αίτησης, για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα προγράμματα της επιλογής τους, στις περιπτώσεις προγραμμάτων με μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 (με νέα Ανακοίνωση).

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει η Β’ φάση υποβολής αιτήσεων, όπου δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης κενών θέσεων στα επιμορφωτικά προγράμματα, τόσο με επικαιροποίηση των επιλογών σε αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν κληρώθηκαν, όσο και με νέες αιτήσεις, με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι, η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ συνιστά Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)/ Β’ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος», ως δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. έχει διάρκεια 36 ώρες και υλοποιείται σε 12 εβδομάδες, ανά «συστάδα» ομοίων ή «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών (σε 13 διακριτές «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών, στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών). Υλοποιείται με βάση το «μεικτό μοντέλο» επιμόρφωσης ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και απασχόλησής τους, δηλαδή με συνδυασμό, κατά περίπτωση, ενός αριθμού δια ζώσης συνεδριών που λαμβάνουν χώρα σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και ασύγχρονων εξ αποστάσεως δράσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες εδώ.

Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να ανατρέξετε στις «Συχνές Ερωτήσεις» της παρούσας πύλης https://e-pimorfosi.cti.gr (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Συχνές Ερωτήσεις») ή να χρησιμοποιήσετε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk») για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης.

ιτήσεις Επιμόρφωσης που έχουν δεχθεί τα προγράμματα των ΚΣΕ ανά Περιφέρεια και ανά Συστάδα
για τη 6η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Α’ φάση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών με βάση την 1η επιλογή προγράμματος στην αίτηση

Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων

Β1.1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΒ1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΒ1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΒ1.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΒ1.5 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΑΣΚΑΛΟΙΒ1.6 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙΒ1.7 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣΒ1.8 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣΒ1.9 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΥΓΕΙΑΒ1.10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΒ1.11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΒ1.12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΗΣΒ1.13 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ161 (115)60 (45)84 (45)43 (90)212 (261)100 (148)110 (88)61 (15)86 (75)57 (60)33 (45)0 (0)149 (60)
ΑΤΤΙΚΗΣ514 (124)176 (49)210 (47)122 (105)703 (362)453 (148)398 (151)221 (36)278 (66)142 (55)89 (42)0 (0)422 (79)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ82 (27)36 (15)0 (0)30 (30)101 (56)78 (30)69 (30)0 (0)0 (0)42 (15)18 (15)0 (0)86 (15)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ140 (120)68 (50)82 (42)41 (112)278 (274)116 (165)107 (99)65 (40)69 (80)50 (30)26 (30)40 (15)150 (55)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ69 (42)0 (0)0 (0)18 (15)57 (25)57 (30)62 (30)0 (0)46 (15)43 (15)0 (0)0 (0)83 (15)
ΗΠΕΙΡΟΥ110 (67)34 (27)67 (30)17 (30)66 (131)35 (87)95 (57)48 (15)40 (15)43 (27)25 (15)0 (0)35 (12)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ148 (129)57 (40)63 (45)33 (152)204 (205)117 (140)142 (75)113 (30)98 (83)62 (55)38 (60)64 (30)138 (45)
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ81 (15)0 (0)0 (0)22 (15)98 (71)77 (25)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)70 (15)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ365 (267)172 (67)205 (90)113 (192)421 (529)289 (348)317 (217)211 (67)229 (174)134 (147)94 (119)72 (15)380 (125)
ΚΡΗΤΗΣ220 (89)79 (30)69 (15)37 (43)466 (229)278 (73)146 (41)0 (0)0 (0)63 (15)39 (15)0 (0)181 (30)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ163 (25)0 (0)0 (0)46 (15)174 (90)84 (15)90 (15)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ125 (55)62 (15)0 (0)35 (30)209 (100)121 (60)101 (45)58 (15)63 (30)0 (0)22 (15)0 (0)109 (15)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ136 (94)54 (15)48 (15)51 (72)249 (157)87 (57)98 (51)0 (0)75 (45)48 (30)17 (15)0 (0)115 (30)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:23147988286083238189217357779846844011761918
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (9644)11693533299012490132689921858344937160496
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:16353
Google Play Store badge EN.svg E-WALL
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω
[email protected]

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Σύντομα θα ολοκληρώσω και το δεύτερο μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Η αφοσίωσή μου στην ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση είναι προφανής, και επιδιώκω να συνδυάσω αυτήν την εμπειρία με την οργανωτική και διοικητική μου κατάρτιση για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Tα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω