ΠΙΝΑΚΑΣ

Συμπληρωματικές αποσπάσεις  Π.Ε. / Ανακλήσεις και αποσπάσεις ΔΕ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Συμπληρωματικές αποσπάσεις  Π.Ε. / Ανακλήσεις και αποσπάσεις ΔΕ – ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Ανακλήσεις και αποσπάσεις εκπ/κών ΔΕ σε φορείς/υπηρεσίες ΥΠΑΙΘΑ 2023-24

  1. Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Πανεπιστήμιο για το σχολικό έτος 2023-2024». Β.«Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2023-2024 εδώ 
  2. Ανάκληση απόσπασης και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2023-24 εδώ 
  3. Διόρθωση απόσπασης εκπ/κού σε Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2023-2024 εδώ 
  4. Ανακλήσεις αποσπάσεων και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2023-2024 εδώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/ΒΘΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 2020-2023

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 

1. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

2.Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

3.Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Α’βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024_εδώ 

Βάσεις αποσπάσεων ΠΕ60 και ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

1. Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

2.Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2023-2024_ εδώ 

Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω