info g7fcfb20f5 1920 E-WALL

Οδηγός Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ/βθμιας!! + ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αποκωδικοποιούμε κάποια σημεία της νομοθεσίας των μεταθέσεων:

Ποιες κατηγορίες μεταθέσεων αφορά η παρούσα εγκύκλιος;

Αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) στα Μουσικά Σχολεία

γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

δ) στα  Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.

στ) σε ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.

 

     Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4823/2021 (136Α), μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων  (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης.

Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία ή και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4692/2020 (134Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄).

Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί που, ενώ υπηρετούσαν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή και παρατάθηκε η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. , σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (136Α΄). Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή και κατόπιν τοποθετήθηκαν με μονοετή θητεία υποβάλλουν κανονικά αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Επίσης δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση και όσοι εκπαιδευτικοί χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σε σχολική μονάδα η οποία χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., διότι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του ενενηκοστού τετάρτου άρθρου του ν. 4812/2021 (110Α΄).

Υπάρχει δυνατότητα να ανακαλέσει κάποιος την αίτηση μετάθεσης;

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή  στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

Υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί η μετάθεση;

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Που υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων:

(https://teachers.minedu.gov.gr).

Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης μετάθεσης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα: α) Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Προσθήκη κριτηρίων μετάθεσης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν θα είναι εφικτή.

Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

β) Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Αιτήματα σχετικά με τροποποίηση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτά.

 

θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

 

Πότε ένας εκπαιδευτικός έχει θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης ή απόκτησης οργανικής θέσης;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 50/96 (παρ. 1 και 2 ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:

«1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.»

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

3. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα κατάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.». Δεν προσμετράται ωστόσο ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που:

 • μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή ή
 • από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις)  ή
 • μετατάχθηκαν από κλάδο σε κλάδο από περιοχή σε περιοχή ή εντός της ίδιας περιοχής με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31-8 την οργανική τους θέση στο σχολείο στο οποίο έχουν μετατεθεί ή τοποθετηθεί οριστικά ή μεταταχθεί, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για ένα (1) έτος την οργανική τους θέση.
 • μετατάχθηκαν και ανακλήθηκε η μετάταξή τους,
 • επανήλθαν στην εκπαίδευση μετά την έκδοση του ν. 4325/2015 (47Α΄),
 • μετά τον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθμ. 145820/Ε2/07-09-2018 έγγραφο, ανήκουν πλέον σε νέα περιοχή μετάθεσης και εφόσον είχαν υπηρετήσει την οργανική τους θέση.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτούνται δύο ή περισσότερα έτη υπηρέτησης της οργανικής;

α) Αμοιβαίες μεταθέσεις: Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία απαιτείται να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που μετατέθηκε, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης.

Μετά την παρέλευση τριών ετών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης εκπαίδευσης από την οποία προήλθε. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για τη σχολική μονάδα ή την ομάδα σχολείων από την οποία μετατέθηκε έχει και ο εκπαιδευτικός ο οποίος μετατίθεται αμοιβαία εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά από την παρέλευση τριών ετών.

β) Μεταθέσεις από Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Εκπαιδευτικός που έχει οργανική θέση σε Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχει δικαίωμα μετάθεσης σε ένα  από αυτά ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μετά την συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση.

Στην περίπτωση που ζητά να μετατεθεί σε σχολείο γενικής παιδείας εντός της ίδιας περιοχής που έχει οργανική, οφείλει να καταθέσει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και όχι αίτηση βελτίωσης.

γ) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Νεοδιόριστων : Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177 Α΄) έχουν δικαίωμα μετάθεσης εφόσον υπηρετήσουν πραγματικά για τουλάχιστον δύο (2) σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους.

Κατά τις μεταθέσεις τρέχοντος έτους δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν με τα υπ΄αριθμ. 1817/Γ/10-8-2021, 1818/Γ/10-8-2021 και 1819/Γ/20-12- 2021 ΦΕΚ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31-8-2023 τουλάχιστον δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για δύο (2) έτη στην περιοχή.

Σ΄ αυτούς δεν συγκαταλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν με τα υπ’ αριθμ. 3110/Γ/20-12- 2021 και 3111/Γ/20-12-2021 ΦΕΚ διότι μέχρι 31-8-2023 δεν θα έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) σχολικά έτη, καθώς το πρώτο έτος δεν ήταν πλήρες.

 

δ).Δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσηςΔεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, του π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (94Α΄), χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης για εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, καθώς και σε περίπτωση μετάθεσης εκπαιδευτικών από τη Γενική Εκπαίδευση σε δομές ΕΑΕ.

Σ΄ αυτούς ωστόσο δεν συγκαταλέγονται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν βάσει του τελευταίου εδαφίου της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το 10 άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄), οι οποίοι οφείλουν να υπηρετήσουν στην περιοχή διορισμού τους για τουλάχιστον δύο (2) σχολικά έτη προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης, καθώς η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

ε).Δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο εξωτερικό: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4777/2021 (25Α΄) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, μόνον εφόσον πριν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό υπηρέτησαν ένα (1) έτος στην οργανική τους θέση. Αν μετατεθούν, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τοποθετούνται οριστικά κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους, ύστερα από αίτησή τους κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996.

Ωστόσο, για τις μεταθέσεις που πραγματοποιούνται απευθείας σε σχολικές μονάδες ή εκπαιδευτικές δομές δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους. Σε περίπτωση μετάθεσής τους, εάν στη συνέχεια παραταθεί η απόσπασή τους στο εξωτερικό, η μετάθεσή τους θα ανακληθεί.

Οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που έχασαν την οργανική τους θέση ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν και υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης για σχολεία της περιοχής αυτής.

στ).Δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στην οποία μετατέθηκαν προερχόμενοι από τη γενική εκπαίδευση, μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (159Α΄), να αιτηθούν μετάθεση σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης εφόσον υπηρετήσουν στην οργανική τους θέση για ένα έτος και έχουν συμπληρώσει 2 έτη διδακτικής υπηρεσίας στην ειδική αγωγή μετά τη μετάθεσή τους σ΄ αυτή.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε. προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄) οφείλουν να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους.

ζ). Δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών μετατεθέντων σε Κ.Ε.Σ.Υ. το έτος 2021: Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε Κ.Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις εξειδίκευσης στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό με την υπ΄αριθμ. 34118/Ε2/24-3-2021 Υ.Α. (ΑΔΑ:6Θ1346ΜΤΛΗ-ΦΒΜ) και των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (136Α΄) θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης τόσο στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση όσο και σε δομές ΕΑΕ, εφόσον πληρούν μία από τις πέντε προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (159Α΄).

η).Δικαίωμα μετάθεσης μετά από αναδρομικό διορισμό:

Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού το αντίστοιχο διάστημα προσμετράται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. Ωστόσο ζήτημα αναδρομικής μετάθεσης δεν υφίσταται, σύμφωνα με την αριθμ. 336/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

θ).Δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών υπηρετούντων με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία:

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄) επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης μόνο από περιοχή σε περιοχή και όχι σε ειδικού τύπου σχολεία (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά) ή σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θητεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θητεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης βελτίωσης.

4. Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών με θητεία (μονοετής, διετής, με παράταση) σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

5. Οι εκπαιδευτικοί που έχασαν την οριστική τους τοποθέτηση επειδή το σχολείο τους χαρακτηρίστηκε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και έλαβαν νέα οριστική τοποθέτηση, δεν υπέχουν υποχρέωση να την υπηρετήσουν για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

ι).Δικαίωμα μετάθεσης των διορισθέντων εκπαιδευτικών του ν. 4589/2019 (13Α΄) με την αριθ. 65172/Ε1/23-4-2019 Y.A. (813Γ΄):

Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης χωρίς να χρειαστεί να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 252 του ν. 4610/2019 (70Α΄). Ωστόσο, σε περίπτωση μετάθεσης είτε από περιοχή σε περιοχή, είτε από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής θα πρέπει να υπηρετηθεί η νέα οργανική θέση.

ια).Δικαίωμα μετάθεσης των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βάσει των διατάξεων του άρθρου 116 του ν. 4821/2021 (134 Α΄) και του άρθρου 237 του ν. 4823/2021 (136Α΄) έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης, ανεξαρτήτως αν τοποθετήθηκαν οριστικά ή παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Ωστόσο, σε περίπτωση μετάθεσης είτε από περιοχή σε περιοχή, είτε από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής θα πρέπει να υπηρετηθεί η νέα οργανική θέση.

Ποια είναι τα κριτήρια μετάθεσης;

     Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 είναι:

 1. η συνολική υπηρεσία
 2. η συνυπηρέτηση
 3. οι οικογενειακοί λόγοι
 4. οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
 5. η εντοπιότητα
 6. η πρώτη προτίμηση.

Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας;

     Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/96, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

στ) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα κριτήρια αναλυτικά κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως:

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πως προσδιορίζεται ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας;

α) «Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (άρθρου 16 παρ.3 του Π.Δ. 50/96).

β) «Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι (2,5)  για κάθε έτος υπηρεσίας». (άρθρο 30 παρ. 5 του ν.3848/2010).

Πως γίνεται ο υπολογισμός του χρόνου συνολικής υπηρεσίας;

Ο τρόπος υπολογισμού υπηρεσίας εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) γίνεται σύμφωνα με τον γενικό ορισμό παρ. 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 όπου αναφέρεται ότι: «Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του.»

Β. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Νομικό πλαίσιο

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Π.Δ. 50/96 ορίζεται ότι «Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

2. Στο άρθρο 16 παρ. 6 του Π.Δ. 50/96 ορίζονται τα ακόλουθα:

«Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

β) Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα».

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»

Τα υποβληθέντα για τη συνυπηρέτηση δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα ( τελευταίου τριμήνου).

Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Νομικό πλαίσιο

Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 7 περ. α’  και β’ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/98 και τη διόρθωση του στο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίζεται ότι οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις».

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»

Δ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)

Νομικό πλαίσιο

1. Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Π.Δ. 50/96  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 84 του N.4547/2018, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης ορίζεται ότι:

· Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα (περ.γ).

 • Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται (περ. δ, εδ.α΄)
 • Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος (περ.ια).

2. Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης στο άρθρο 16, παρ. 8, περ. δ, εδάφιο β’ του Π.Δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 39/98 και το άρθρο 1, παρ.2 του Π.Δ. 111/16 ορίζονται τα εξής: «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα». Η νέα μοριοδότηση με την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7- 8-2018 Υ.Α (ΦΕΚ 3941/τΒ/11-9-2018) ισχύει από το σχολικό έτος 2018-19.

Ε.ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 9 του Π.Δ. 50/96 «Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όταν ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη περιοχή, εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. (…) Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας από διετίας».Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΠΔ50/1996, ορίζονται σε τέσσερις (4).

ΣΤ. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 10 του Π.Δ. 50/96 «Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησής τους δύο (2) μονάδες μετάθεσης».

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Νομικό πλαίσιο

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2023.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2023 και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2023 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

5. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003, στο άρθρο 17 του Ν.3402/2005, στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 και στο άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16. Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

Για το ζήτημα αυτό η απόφαση του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ είναι η ακόλουθη: «Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία. Εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης».

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Ε

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν τις αιτήσεις μετάθεσης σε δομές ΕΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο μεταθέσεων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (159Α΄), έχουν εκπαιδευτικοί των παρακάτω περιπτώσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου:

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:

αα) Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΦΛΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκτός των ως άνω οριζομένων κριτηρίων αα) έως και εε) διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στη γραφή Braille που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (199Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (193Α΄), μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών (παρ. 3, άρθρο 48 του ν. 4415/2016).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (199Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται επιπλέον των άλλων κριτηρίων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, μόνο εκπαιδευτικοί, οι κλάδοι των οποίων ορίζονται στην παρ. 1α του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (ΠΕ02, ΠΕ03 ή ΠΕ04), όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 και της παρ. 8 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (136Α΄) και προβλέπονται από τα οικεία οργανογράμματα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι οποίοι πληρούν ένα από τα ανωτέρω προσόντα ένταξης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ή πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ.)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε Μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31-8-2023 [άρθρο 8, περ. Β΄ του Π.Δ. 100/1997 (94Α΄), όπως μερικώς αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 205, παρ. 3 του ν. 4610/2019 (70Α΄), άρθρο 16, περ. Ι΄ του ν. 1824/1988 (296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 9 του ν. 3391/2005 (240Α΄)]:

α) Έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση και

β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψήφιων προς μετάθεση εκπαιδευτικών.

γ) Για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας (ΠΕ79.01-ΤΕ16), επιπλέον των ανωτέρω, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόλυτη εξειδίκευσή τους στους τομείς της μουσικής παιδείας που αποδεικνύεται για μεν τη θεωρητική κατάρτιση με τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή με πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Καθηγητές μουσικής παιδείας που διορίστηκαν σε Μουσικά σχολεία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για άλλο μουσικό σχολείο, εφόσον έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όλων των ανωτέρω.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45Α’) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997 (94Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (70Α΄), του άρθρου 16 περ. Ι΄ του ν. 1824/1988 (296Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (240Α΄), του άρθρου 8 §16 του ν. 3194/2003 (267Α΄) και του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (70Α΄), και την Υ.Α. 107922/Γ2/03.10.2003 (1497Β΄).

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μέχρι 31-08-2023:

α) Έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση και

β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν έως και 13-2-2023 στην Α/βθμια ανα ειδικότητα και περιοχή!!

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 22 του ν.4415/2016 (Α’ 159) «τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985 (Α΄167) μετατρέπονται και λειτουργούν εφεξής ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης». Καθώς δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από την §2 του άρθρου 23 του ίδιου νόμου απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορισμού των ιδιαίτερων προσόντων των εκπαιδευτικών που μετατίθενται στα σχολεία αυτά και της διαδικασίας μετάθεσής τους, οι μεταθέσεις του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις μετάθεσης όπως ρυθμίζονται από τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592τΒ΄/25-10-2004) Υπουργικής Απόφασης. Συγκεκριμένα:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31-08-2023. Κατά τις μεταθέσεις προτιμώνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας. β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής.

δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής.

ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.

στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα.

η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.

Ποια είναι η συμβολή των ΣΥΝΕΚ για την ανάδειξη των εργασιακών ζητήματων  των εκπαιδευτικών ;

     Στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΚ κατέθεσαν ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων για όλα τα βασικά ζητήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας μεταξύ των οποίων και προτάσεις για τα εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών. Οι βασικές μας προτάσεις έγιναν δεκτές και αποτέλεσαν αποφάσεις του Συνεδρίου.  

Για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών οι προτάσεις των ΣΥΝΕΚ στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ ήταν οι ακόλουθες:

 • Μόνιμοι διορισμοί για κάλυψη όλων των πραγματικών κενών. Πρόσληψη αναπληρωτών/τριών για πραγματική αναπλήρωση. Όχι στις τρίμηνες συμβάσεις.
 • Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών υποχρεωτικά από τα ΠΥΣΔΕ σε μία φάση.
 • Εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων αναπληρωτών/τριών και μονίμων εκπαιδευτικών.
 • Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας για αναπληρωτές/τριες και κατάργηση της υποχρέωσης ιατρικών εξετάσεων για κάθε χρονιά που προσλαμβάνονται.
 • Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς.
 • Ανώτατο όριο 20 μαθητών στο τμήμα, 15 στις ομάδες προσανατολισμού, 10 στα εργαστήρια.
 • Κατάργηση του αντισυνδικαλιστικού νόμου 4808/21.
 • Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.
 • Στην κλιμάκωση μείωσης του ωραρίου με βάση την προϋπηρεσία, θεσμοθέτηση μιας νέας κατηγορίας για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει τα 28 χρόνια υπηρεσίας, ώστε να έχουν και αυτοί κατά δύο ώρες μείωση στο υποχρεωτικό τους ωράριο.
 • Μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω προβλημάτων υγείας, όπως ισχύει και για τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους.
 • Μέχρι δύο σχολεία για κάλυψη ωραρίου. Μείωση διδακτικού ωραρίου κατά 1 ώρα σε κάθε σχολείο, σε περίπτωση μετακίνησης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε πάνω από 2 σχολεία. Οικονομική κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.
 • Επαναφορά της 3ωρης μείωσης ωραρίου Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής και της 2ωρης μείωσης ωραρίου για εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν υπεύθυνοι  Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 • Απόδοση οργανικής με 10 ώρες σε μια ή δύο σχολικές μονάδες.
 • Καθορισμός ωραρίου μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων για την απόκτηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες πιστοποιητικού ξένης γλώσσας, γνώσεων χειρισμού Η/Υ και μουσικών γνώσεων.
 • Μείωση της υποχρεωτικής υπηρέτησης της οργανικής σε έναν χρόνο από δύο για τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς. Κατάργηση της υποχρέωσης υπηρέτησης της οργανικής για τους/τις νεοδιόριστους/ες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως ισχύει για τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς.
 • Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία. Εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
 • Νομική κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης για τους/τις εκπαιδευτικούς, όπως ισχύει για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Καμία υποχρέωση των εκπαιδευτικών για εργασία εκτός ωραρίου μέσω email ή οποιασδήποτε μορφής τηλεργασίας. Κατάργηση της εξαίρεσης των εκπαιδευτικών από τα δικαιώματα του  ν.4807/21.
 • Βελτίωση των ρυθμίσεων του ν.4386/2016 που αφορούν τόσο στην άρση της προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου μέχρι την οποία μπορεί να γίνεται συμπλήρωση ωραρίου με γραμματειακή υποστήριξη όσο και στη συμπλήρωση ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων της Α/μιας και Β/μιας.
 • Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου για τη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων ανεξάρτητων και μη ελεγχόμενων από την εκάστοτε εξουσία. Ενός πλαισίου που θα κατοχυρώνει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική τους λειτουργία. Επαναφορά των δημοκρατικά εκλεγμένων αιρετών στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής στελεχών. Κατάργηση της τροπολογίας Κεραμέως για ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών και διεξαγωγή των εκλογών την πρώτη Τετάρτη κάθε δεύτερου Νοέμβρη με άδεια, όπως ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
 • Συμμετοχή των αιρετών του ΚΥΣΔΕ στη διαμόρφωση από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς, ανά περιοχή και ειδικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για κενά και πλεονάσματα. Σε αυτά να συνυπολογίζονται οι συνταξιοδοτήσεις που θα πρέπει να οριστικοποιούνται εγκαίρως.
 • Δυνατότητα προσφυγής μετά από απόρριψη της ένστασης ή της αίτησης θεραπείας του ΠΥΣΔΕ ή του ΑΠΥΣΔΕ σε ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ αντίστοιχα.
 • Αναμοριοδότηση των κριτηρίων μετάθεσης, καθώς και ένταξη νέων κριτηρίων, (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
 • Κατάργηση της υποχρέωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικώννα παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Να τους δοθεί το δικαίωμα μετάθεσης με την ολοκλήρωση ενός έτους υπηρέτησης στο ΠΥΣΔΕ διορισμού.
 • Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ και τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης σε κάθε περιοχή. Οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές να γίνονται για μια 3ετία. Έγκαιρη πραγματοποίηση όλων των αποσπάσεων μέχρι τις 30 Ιούνη.
 • Ειδικά όσον αφορά στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία, συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις  σε αυτά.

Οι ΣΥΝΕΚ υπήρξαμε πάντα η παράταξη της υπευθυνότητας και των τεκμηριωμένων απόψεων και προτάσεων.Είμαστε περήφανες και περήφανοι που συμβάλαμε αποφασιστικά στην τεκμηρίωση, την επεξεργασία και τη λήψη των αποφάσεων αυτών, πιστές και πιστοί στην πεποίθηση ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει ανάγκη την συνεργασία και την σύνθεση και όχι τις στείρες αντιπαραθέσεις.Είμαστε περήφανες και περήφανοι που ο κλάδος υπερψήφισε σχεδόν όλες τις προτάσεις που καταθέσαμε με μεγάλη πλειοψηφία! Με θλίψη είδαμε το ΠΑΜΕ και τις Παρεμβάσεις όχι μόνο να μην ψηφίζουν τις προτάσεις αυτές, αλλά με επικίνδυνους τακτικισμούς να προσπαθούν να αποτρέψουν την πλειοψηφία να τις ψηφίσει. Ωστόσο, η πλειοψηφία του κλάδου υπερψήφισε τις προτάσεις μας στο 20ο Συνέδριο και είναι δεδομένο ότι εμείς δε θα σταματήσουμε τον αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας!

Συνεχίζουμε τον αγώνα για ένα δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο για όλα τα παιδιά με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών μας!

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ

Αναλυτικά τα SOS σημεία στο τι ισχύει για την εισαγωγική επιμόρφωση & για τους βαθμούς υπαλλήλων!!

Στατιστικά μεταθέσεων Α/βθμιας & Ποσοστά ικανοποίησης μεταθέσεων Δ/βθμιας 22-23

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω