επιμορφωτική δράση RELANG

Εκδήλωση Ενδιαφέροντοςστην επιμορφωτική δράση RELANG του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην επιμορφωτική δράση RELANG του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) διοργανώνει την επιμορφωτική δράση RELANG (Relating language curricula tests & exams to the CEFR) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με το Τμήμα Β’ Διεθνών Σχέσεων της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πρόσκληση

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07), οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμορφωτική δράση RELANG να υποβάλουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία, και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη, μαζί με το αποδεικτικό πιστοποίησης της γλωσσομάθειας (για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@iep.edu.gr.

Για την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση εδώ

Κύλιση προς τα επάνω