Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση και την ορκωμοσία τους στις Διευθύνσεις

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι τα εξής:   Να τονισθεί πως κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Περισσότερα