ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Παρέμβαση Της ΑΜΚΕ (A Child Needs 2 Parents) προς το ΥΠΑΙΘ για διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών

Επιστολή της ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents προς το Υπουργείο παιδεία και Θρησκευμάτων την 16/11/2022 σχετικά με την διαδικασία μοριοδότησης εκπαιδευτικού προσωπικού για τον διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών, βάση κοινωνικών κριτηρίων.

 

Αναφορά στον Ν. 4589/2019 για τον διαχωρισμό μεταξύ γονέων που ασκούν αποκλειστική επιμέλεια και αυτών που ασκούν από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Διάκριση που πρακτικά εξισώνει στα κοινωνικά κριτήρια τον υποψήφιο άτεκνο εκπαιδευτικό  με τον εκπαιδευτικό με ένα ή περισσότερα τέκνα (αλλά χωρίς αποκλειστική επιμέλεια).

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4800/21, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μετά τον Ν.4589/19, αμφότεροι γονείς εκάστου τέκνου μετά από την διάσπαση της συμβίωσης τους, ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική τους μέριμνα, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτών. Κατ΄ επέκταση κάθε διάκριση που προκύπτει εκ του Ν. 4589/19 βαρύνει όχι μόνο τους γονείς, αλλά και τα ίδια τα τέκνα αφού διορισμοί, μεταθέσεις και εξελικτικές διαδικασίες των γονέων έχουν άμεσο αντίκτυπό στην οικογενειακή ζωή αυτών και κατά συνέπεια των τέκνων τους.

 

download Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας
download N.4589-2019

Συγκεντρωτικός πίνακας αιτούντων μετάθεση Πρωτοβάθμιας 2022-2023

Του Συνάδελφου Σάββα Παπαδόπουλου

 

Λείπουν οι Δ Αθήνας και Λασιθίου που δεν έχουν βγάλει πίνακες ακόμα. Όταν βγάλουν, θα προστεθούν..

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώθηκαν/ανακοινώνονται σήμερα από τις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαιδευσης τα μόρια όσων έχουν κάνει αίτηση για μετάθεση σε άλλο ΠΥΣΠΕ.

 

Ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν και τα μόρια μεταθέσεων από γενική σε ειδική αγωγή, ΚΕΔΑΣΥ κτλ

 Ενστάσεις από σήμερα 21/11 μέχρι την Παρασκευή 25/11.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ανακοινωθούν οριστικοί πίνακες.

 Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 31/12/2022.

Στη συνέχεια ανάκληση μετάθεσης δε γίνεται δεκτή.

 

Όσοι συνάδελφοι αποκτήσουν τέκνο/α μέχρι 31/12/2022 μπορούν με συμπληρωματική αίτηση να μοριοδοτηθούν και για τις τρέχουσες μεταθέσεις.

 

 Τα μόρια όσων έχουν αιτηθεί μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ, όσων βρίσκονται στη διάθεση και όσων διορίστηκαν φέτος και αιτούνται οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν από όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης σε δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει κοινή ημερομηνία. Κάθε διεύθυνση εχει δικό της χρονοδιάγραμμα.

 

 Οι πίνακες με τα μόρια όσων έχουν ζητήσει μετάθεση, από τους οργανικά ανήκοντες σε κάθε διεύθυνση, αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων.

 

Γιάννης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου

 

Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις για να δείτε στις ανακοινώσεις τους πίνακες μορίων.

Σύντομα θα φτιάξουμε  έναν χώρο για να μπορείτε να τα δείτε συνολικά τα μόρια με τους πίνακες πανελλαδικά με κάποια στατιστικά στοιχεία!!

https://e-wall.net/2022/11/21/27771/

Μετάθεση/απόσπαση – ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – Teachers/Minedu

Teachers – Minedu: Το πεδίο της «συνεξέτασης» συμπληρώνεται μόνο αν και οι δύο σύζυγοι είναι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και οι δύο. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων για το νομό που επιθυμεί να μετατεθεί δεν μετατίθεται ούτε ο άλλος. Επιλέγοντας «Να γίνει συνεξέταση των αιτήσεων» οι υπόλοιπες επιλογές ενεργοποιούνται.

 

Screenshot 12

Μόνο οι δόκιμοι, νεοδιόριστοι του 2020 μπορούν να γίνουν διευθυντές – Δείτε γιατί!

Από τις επιλογές «Μόνο στην ίδια περιοχή», «Στον ίδιο νομό» ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ακριβώς μία. Για να είναι έγκυρες αιτήσεις με συνεξέταση, πρέπει και οι δύο αιτήσεις να έχουν την ίδια επιλογή, δηλαδή και οι δύο «στην ίδια περιοχή» ή και οι δύο «στον ίδιο νομό».

Όταν γίνεται η επιλογή «Μόνο στην ίδια περιοχή», πρέπει και οι δύο συνεξεταζόμενες αιτήσεις να έχουν τις ίδιες προτιμήσεις. Όταν γίνεται η επιλογή «Στην ίδιο νομό», πρέπει και οι δύο συνεξεταζόμενες αιτήσεις να έχουν σαν προτιμήσεις Περιοχές των ίδιων Νομών.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει για τον εκπαιδευτικό συνεξέταση «στην περιοχή του/της συζύγου», που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός ζητά να μετατεθεί στην Περιοχή όπου έχει οργανική θέση ο/η σύζυγος την στιγμή που καταθέτει την αίτηση του (δηλαδή προτού ο/η σύζυγος μετατεθεί).

Για να είναι έχει νόημα αυτή η επιλογή, το σύστημα προσθέτει αυτόματα στις προτιμήσεις του εκπαιδευτικού την περιοχή οργανικής θέσης του/της συζύγου (βλέπε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ e-Datacenter, Υποσύστημα μεταθέσεων, σελίδα 16)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχουν δηλώσει και οι δύο ότι επιθυμούν συνεξέταση για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α και ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς έχει την απαιτούμενη μοριοδότηση για να αποσπαστεί σε αυτό και ο άλλος όχι, τότε κανένας από τους δύο δεν θα αποσπαστεί στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α.

Αν οι δυο εκπαιδευτικοί διαθέτουν διαφορετικά μόρια μεταξύ τους και έχουν επιλέξει να αποσπαστούν στα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α και Β κατά σειρά, τότε θα αποσπαστούν συνεξεταζόμενοι στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο μπορεί να αποσπαστεί εκείνος με τα λιγότερα μόρια, προκειμένου να αποσπαστούν και οι δυο μαζί.

Να σημειωθεί δε ότι για να συνεξεταστούν δύο αιτήσεις πρέπει και οι δύο εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει στις επιλογές περιοχών απόσπασης τις αντίστοιχες περιοχές με την κατάληξη «Συνεξέταση» για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που επιθυμούν με την ίδια σειρά και στις δύο συνεξεταζόμενες αιτήσεις. Αν μόνο ο ένας εκπαιδευτικός έχει επιλέξει την περιοχή συνεξέτασης, τότε η συνεξέταση προφανώς δεν θα ικανοποιηθεί.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα ίδια ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ είτε με, είτε χωρίς συνεξέταση. Η σειρά με την οποία θα δηλωθεί το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με τη συνεξέταση και το ίδιο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ χωρίς τη συνεξέταση, καθορίζει και τη σειρά με την οποία θα εξεταστεί η αίτηση του εκπαιδευτικού γι’ αυτό το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

3000 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ζητούν δικαίωμα σε υπηρεσιακές μεταβολές εν’οψει νέων διορισμών στη γενική εκπαίδευση

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε ως Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει.
Η υπουργός εμμένει στη διετή παραμονή των νεοδιοριστων εκπαιδευτικών στον τόπο διορισμού τους, εν όψει των νέων διορισμών στη γενική εκπαίδευση
Γιατί δεν εφαρμόζονται τα ΠΔ 50/96 και ΠΔ 100/97 που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και η υπουργός αυθαίρετα χρησιμοποιεί τον γενικό ΔΥ κώδικα;
Γιατί θα πρέπει συνάδελφοι που υπηρετούν χρόνια σε όλη την Ελλάδα να αποκλειστούν τελεσίδικα από τον τόπο τους δεδομένου ότι θα καλυφθούν τα κενά από συναδέλφους που βρίσκονται στους ίδιους ακριβώς πίνακες σε κατώτερες θεσεις; Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις και κινητοποιήσεις, καμία λύση δεν έχει δοθεί στην αγωνία 3000 εκπαιδευτικών.
Το να υπηρετήσουμε ένα έτος την οργανική μας θέση δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, ούτε θα δημιουργήσει εκπαιδευτικά κενά. Μια νομοθετική ρύθμιση από πλευράς υπουργείου Παιδείας θα ικανοποιούσε το δίκαιο αίτημα που υποστηρίζουν εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστικοί φορείς και βουλευτές όλων των κομμάτων (33 αναφορές/ ερωτήσεις, μία επίκαιρη ερώτηση και δυο τροπολογίες). Το αίτημά μας έχει λάβει τόσο ευρεία στήριξη επειδή είναι δίκαιο και ηθικό. Θα διορθώσει μια παθογένεια και θα δώσει λύση σε ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα.
Η εξαγγελία για νέους διορισμούς από τους ίδιους πίνακες κατάταξης χωρίς να μας έχει δοθεί πρώτα δικαίωμα μετάθεσης/ απόσπασης, όχι μόνο επιτείνει την αγωνία μας, αλλά δημιουργεί και άνιση μεταχείριση, διότι στις οργανικές θέσεις θα τοποθετηθούν συνάδελφοι, οι οποίοι διαθέτουν λιγότερα ακαδημαϊκά προσόντα, προϋπηρεσία και μόρια μετάθεσης. Σημειωτέον, τα κενά αυτά ενώ υπήρχαν, δεν μας δόθηκαν ως επιλογή κατά τον διορισμό μας. Η δημιουργία θέματος ισονομίας, δικαιοσύνης και ηθικής τάξης είναι κάτι που δεν πρέπει να παραβλεφθεί.
Με εκτίμηση
Οι Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί

Πρόταση της Α.Σ.Ε για ΕΛΜΕ και Συλλόγων Π.Ε. για κατάθεση τροπολογίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

«Άρση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής των νεοδιόριστων στον τόπο διορισμού. Εδώ και τώρα νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση»

Με το άρθρο 62 του Ν. 4589/2019 επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 επί Κυβέρνησης Ν.Δ. οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί «υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάση γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται».

-Επειδή η παραπάνω διάταξη έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διορίστηκαν το καλοκαίρι του 2021 και η περιοχή διορισμού τους βρίσκεται μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους, από την περιοχή ενδιαφέροντός τους, σε μια περίοδο μάλιστα που το κόστος διαβίωσης είναι τεράστιο, η ακρίβεια σε βασικά είδη συνεχίζεται και αυξάνεται και οι μετακινήσεις έχουν γίνει δυσβάσταχτες για τους όλους τους εργαζόμενους, πόσο μάλλον για τους εκπαιδευτικούς που μπορεί να εργάζονται σε παραπάνω από ένα σχολεία και μετακινούνται συνεχώς,

-Επειδή αυτοί οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν δουλέψει για πολλά χρόνια ως αναπληρωτές και έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα με προσωπικό και οικονομικό κόστος για να καλύψουν τα κενά στα σχολεία της χώρας, μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους και την οικογένειά τους,

-Επειδή, όταν έγιναν οι τελευταίοι διορισμοί, δε δόθηκαν, ούτε καλύφθηκαν όλα τα κενά στα σχολεία σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια,

τροποποιείται το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 η περ. α) της παρ.5 του άρθρου 42 του Ν.4722/2020 (Α΄13) και αντικαθίσταται ως εξής:

«5.α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των μεταθέσεων στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. β) Οι νεοδιοριζόμενοι μετά την υπηρέτηση τουλάχιστον ενός (1) έτους στην περιοχή διορισμού τους θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε(5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.»

Κανονικά δικαιούνται μετάθεση, όσοι νεοδιόριστοι παίρνουν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ.

Ο 1ος χρόνος υπηρεσίας των νεοδιόριστων(προσωρινή τοποθέτηση), σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα(ΠΔ 50/1996, άρθρο 8 και το ΠΔ100/1997 άρθρο 7) υπολογίζεται κανονικά ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης.

Επομένως κατά το 2ο έτος υπηρεσίας τους οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, μπορούν να λάβουν κατευθείαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, φεύγοντας απο το σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους και αμέσως την επόμενη χρονιά μπορούν να πάρουν μετάθεση εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα μάλιστα υπήρξε και διευκρινιστική εγκύκλιος στις 15/11/21, όπου επιβεβαίωνε τα παραπάνω, μετά απο ερωτήματα σχετικά με τις μεταθέσεις των νεοδιόριστων ειδικής.

 

0 02 05 faaf38d2c4ab2142a8e6f695d396cac0f54bd06193257b71e01eaa8aa02023b7 7e73431c84c29f71 0 02 05 6e08440e72f404a09326a562be8498346137cc10526586f457992f70037ac6d1 7c0d72e2e152f038

Οδηγίες: Αιτήσεις & Έντυπο για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να ανήκουν:
  1. στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και
  2. να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

 

Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη κατά την 31η Αυγούστου 2022 και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο.

Οδηγός Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ/βθμιας!! + ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικά υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

 

Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [714.12 KB]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ε.Σ.Α.μεΑ: Άμεση εξέταση και επίλυση θεμάτων στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών με αναπηρία!! 

Απάντηση στο αίτημά από την Ε.Σ.Α.μεΑ :
«Με το παρόν σας προωθούμε την επιστολή που έχουμε αποστείλει στην Υπουργό Παιδείας με θέμα: «Άμεση εξέταση και επίλυση των πολύ σημαντικών θεμάτων στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση καθώς και των γονέων και των συζύγων ατόμων με βαριές αναπηρίες» σχετικά με τα αιτήματά σας.
Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Χριστίνα Σαμαρά»
[pdf-embedder url=”https://e-wall.net/wp-content/uploads/2022/02/230-Υπ.Παιδείας-συνηγορία-για-εκπαιδευτικούς-με-αναπηρία.pdf” title=”230 Υπ.Παιδείας συνηγορία για εκπαιδευτικούς με αναπηρία”]
Κύλιση προς τα επάνω