διευθυντές σχολείων

Διευθυντές σχολείων: Διαδικασίες & χρονοδιάγραμμα δράσεων | Σεπτεμβρίου στα δημοτικά σχολεία 2023/2024

Διευθυντές σχολείων: Διαδικασίες & χρονοδιάγραμμα δράσεων | Σεπτεμβρίου στα δημοτικά σχολεία 2023/2024

 • Το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς είναι μια σημαντική στιγμή για το σχολείο και την εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Ο διευθυντής έχει το ρόλο της οργάνωσης και του συντονισμού των απαραίτητων ενεργειών για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
 • Η συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη για την επιτυχία του έργου του σχολείου.
 • Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές και τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Διευκρινίσεις ΥΠΑΙΘ για εφημερίες εκπ/κων Τμήματος Ένταξης και μείωση ωραρίου λόγω συμμετοχής σε Ε.Δ.Υ.

Προτεινόμενες ενέργειες

 • Επικοινωνήστε με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για να τους ενημερώσετε για το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 • Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την προώθηση της σχολικής ζωής και της σχολικής κοινότητας.
 • Αναθέσεις καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Έλεγχος της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.
 • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές και τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην εκπαίδευση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

Βασικά σημεία / 1η – 10η Σεπτεμβρίου:

 • Συγκρότηση του Συλλόγου Δασκάλων και ανάθεση καθηκόντων.
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου.
 • Εισαγωγή δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα myschool.
 • Προγραμματισμός του αγιασμού – ενημέρωση των γονέων

Ημερολόγιο ενεργειών διευθυντή για τον μηνά Σεπτέμβριο από την διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Χάρτης Σχολικών Μονάδων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 • 1/9 Πράξη ανάληψης υπηρεσίας / Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool
 • 1-5/9 Προγραμματισμός αγιασμού – ενημέρωση γονέων – ανάρτηση στην ιστοσελίδα

έως 10/9 Πρακτικά

 • Ανάθεση τμημάτων – διδασκαλιών – ολοήμερου -ΠΖ
 • Διαμόρφωση ομίλων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοημέρου (προτάσεις από τα άτομα που θα διδάσκουν)
 • Εξωδιδακτικές αρμοδιότητες
 • Ανάθεση σχολικών εορτών, επετείων, ομιλιών
 • Εφημερίες – ασφάλεια μαθητών
 • Αναπλήρωση απόντων εκπαιδευτικών
 • Επιλογή βιβλίων Β’ ξένης γλώσσας

(Οι εφημερίες δύσκολα θα καταρτιστούν αν δεν οριστικοποιηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ίσως μπορούν να γίνουν προσωρινές για την πρώτη εβδομάδα – πάλι με πρακτικό, εννοείται.)

 • έως 10/9 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας – επικαιροποίηση – ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου
 • έως 10/9: Σχολικό Συμβούλιο;
 • Κοινή συνεδρίαση συστεγαζόμενων

έως 10/9 Οργάνωση του Myschool (Αναλήψεις υπηρεσίας, έλεγχος-εγγραφή μαθητών Α, τμήματα, Ολοήμερο, Πρωινή Ζώνη, αναθέσεις μαθημάτων, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

 • 11/9 Ωρολόγιο πρόγραμμα – (έστω προσωρινό)
 • 11/9 Ωρολόγιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως
 • 11/9 Αγιασμός. Καλωσόρισμα – υποδοχή γονέων Α’ τάξης
 • 12/9 Αποστολή δηλώσεων στους γονείς των παιδιών που επέλεξαν τη συμμετοχή στο αναβαθμισμένο ολοήμερο για  την επιλογή των ομίλων.
 • 15/9 Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

Ορισμοί συντονιστών

Ορισμός μέντορα

Προαιρετική Συγκρότηση Εκπαιδευτικών Ομίλων

 • έως 20/9 Προγραμματισμός συναντήσεων με γονείς (οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν 26-30/9)
 • έως 30/9 Ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs)
 • Προγραμματισμός 15ωρων ενδοσχολικών (είναι αρμοδιότητα του Διευθυντή αλλά είναι χρήσιμο – και δεσμευτικό – να ερωτάται ο Σύλλογος Διδασκόντων)

Έλεγχος μαθητικών λογαριασμών των μαθητών της Α τάξης και των εκ μετεγγραφής στο sch.gr

 • έως 30/9 Προγραμματισμός Α’ τριμήνου (επισκέψεις, εκδρομές, ημέρες και ώρες που οι εκπαιδευτικοί δέχονται γονείς)
 • έως 30/9 Διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου (προτεραιότητα ενισχυτική διδασκαλία, γραμματειακή υποστήριξη) (Ν. 4386/2016, άρθρο 33, παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
 • 30/9-3/10: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου / Η διαδικασία και το έντυπο!

 

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!!

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!! Τα Εγχειρίδια του Διευθυντή  είναι ένας οδηγός για την ορθή λειτουργία του Σχολείου.

Βασική ανάγκη των Διευθυντών, προϊσταμένων αλλά και των δασκάλων είναι η ύπαρξη ενός συνοπτικού οδηγού για τον Διευθυντή του Σχολείου που να περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά θέματα της Νομοθεσίας που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Σχολείου, να περιέχει τα πιο χρήσιμα υποδείγματα εντύπων και να δίνει πρακτικές οδηγίες για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζονται καθημερινά στο Σχολείο.

 

Παρακάτω επισυνάπτονται οι οδηγοί που έχουμε συλλέξει.

 

 

«Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς» – Eπιμορφωτικό υλικό από την Ένωση Δ/ντων-Δ/ντριων 2022-23

 

 

 

 

Ε.Ε.: Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς – Aντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού!!

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΣΑΙΤΗΣ

 

ΕΠΑΦΟΣ

 

Δεν φαντάζεστε πως δήλωσαν τελικά σχολεία οι υποψήφιοι διευθυντές – Γελάνε και οι πέτρες

Αδύνατον για το ΥΠΑΙΘ να μη τα κάνει μαντάρα, έστω και σε ένα στάδιο της επιλογής διευθυντών σχολείων. Το σίριαλ λοιπόν συνεχίζεται κανονικά με νέο επεισόδιο. Είχαμε μείνει στις συνεντεύξεις, όπου ξεπεράστηκε κάθε όριο (δείτε: Όργια στις συνεντεύξεις διευθυντών – Απίστευτες ιστορίες ), όπου είδαμε εκπαιδευτικούς από κάθε μεριά της χώρας να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ενάντια στα συμβούλια επιλογής, με τις “περίεργες” βαθμολογήσεις να φαίνονται και με στατιστικά στοιχεία δείτε πίνακα που αφορά διεύθυνση της Αττικής:

Εικόνα1 E-WALL

Τέλος πάντων επόμενο βήμα ήταν η δήλωση προτιμήσεων σχολείων από τους υποψηφίους, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά φυσικά ούτε αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί απλό. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λοιπόν κατέρρευσε(ασχολίαστο), παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός των αιτούντων και το υπουργείο αντέδρασε με δελτίο τύπου! Δεν αστειευόμαστε. Με ένα απλό δελτίου τύπου, δηλαδή παντελώς ανεπίσημα, δίνονται οδηγίες ώστε: “Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, καλούνται όπως υποβάλουν αίτημα/δήλωση προτίμησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για τις οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μέχρι σήμερα, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 23: 59. μ.μ., επικαλούμενοι τους συγκεκριμένους λόγους της αδυναμίας αυτής.” 

Παράλληλα αρμόδιο για το αν θα γίνονται δεκτές οι τροποποιητικές δηλώσεις υποψηφίων που στάλθηκαν με mail, με τις οποίες επικαλούνται πως δεν μπόρεσαν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους λόγω αστοχίας της πλατφόρμας, θα είναι τα τοπικά συμβούλια επιλογής! Επαναλαμβάνουμε δεν κάνουμε πλάκα! Αυτή είναι η διαδικασία! Εν ολίγοις, όσοι δήλωσαν σχολεία ηλεκτρονικά αλλά και όσοι δε δήλωσαν, μπορούσαν να στείλουν νέες δηλώσεις σχολείων με mail και το συμβούλιο επιλογής θα αποφασίσει ποιες θα δεχτεί και ποιες όχι! Και όλα αυτά γίνονται με βάση ένα ανεπίσημο έγγραφο, δηλαδή ένα δελτίο τύπου. Κάπου εδώ δεν έχει νόημα να περιγράψουμε κάτι άλλο, απλά να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Σχολείων θα γίνουν από 18 έως 20 Απριλίου.

Αν κάποιος επιχειρούσε να στήσει μια πιο διάτρητη και αναξιόπιστη διαδικασία, νομικά αμφισβητήσιμη σε κάθε στάδιο της, δεν είναι δυνατόν να τα κατάφερνε καλύτερα. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι πραγματικά άφωνη!

Πάλι άλλες ημερομηνίες έδωσε το ΥΠΑΙΘ για την τοποθέτηση συμβούλων και διευθυντών σχολείων

Η αλήθεια είναι ότι δε φημίζεται για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το υπουργείο παιδείας, όμως στο θέμα με το πότε θα οριστούν και θα τοποθετηθούν οι νέοι σύμβουλοι και διευθυντές σχολείων, σπάει ρεκόρ. Πάμε λοιπόν για άλλη μια φορά να μεταφέρουμε τις ημερομηνίες που δόθηκαν σήμερα σε διαδικτυακή συνάντηση του Γ. Γραμματέα με τους διευθυντές εκπαίδευσης.

Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης του Α και Β συμβουλίου επιλογής(Αττικής, Στ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας, Θεσσαλίας) θα τοποθετηθούν στις 6 Απρίλη με ανάληψη υπηρεσίας μεταξύ 7ης και 13ης Απριλίου. Η κύρωση των πινάκων των υποψηφίων διευθυντών σχολείων θα γίνει στις 7/4. Οι δηλώσεις προτίμησης  σχολείων πάνε για μεταξύ 10ης και 12ης Απριλίου, ενώ οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Σχολείων αναμένονται από 13 έως 20 Απριλίου. Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των νέων διευθυντών σύμφωνα με πρόσφατη τοποθέτηση του Γ. Γραμματέα θα είναι στις πρώτες μέρες του Ιούλη. 

Προσοχή όλα αυτά όπως ξέρετε μπορεί να τα διαφοροποιήσει εκ νέου το υπουργείο, εξάλλου έχει εδώ που τα λέμε κάθε λόγο να αλλάξει τις ημερομηνίες ορισμού/τοποθέτησης των συμβούλων τουλάχιστον, μιας και η είσοδος αξιολογητών στο πεδίο της Αττικής που οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι είναι πολύ ισχυρότεροι απ’την επαρχία παραμονές εκλογών, μοιάζει πολιτικά αυτοκτονική κίνηση. Ίδωμεν…

Διευθυντές Σχολείων: Ημερομηνίες τελικών πινάκων και δηλώσεις σχολείων που ανακοίνωσε η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ!!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε στις διευθύνσεις ότι:

 • 5 Απριλίου ημέρα Τετάρτη 2023 θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες με τη μοριοδότηση
 • 6 και 7 Απριλίου, Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνουν οι δηλώσεις των σχολείων από τους υποψηφίους διευθυντές σχολείων 

 

Και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Σχολείων!!

Θεωρούμε προφανές ότι η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει την επόμενη σχολική χρονιά 23-24, για να μην έχουμε καραμπόλες μετακινήσεων και διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αυτό αυτόματα θα σημαίνει και ότι η αξιολόγηση από τους διευθυντές θα γίνει την επόμενη σχολική χρονιά με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

ΦΕΚ του ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη & αντιμετώπιση φαινομένων βίας & παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

Διευθυντές σχολείων καλούν σε Τηλεσυνεδριάσεις (!!!) εκτός ωραρίου (!!!)

Τηλεσυνεδριάσεις (!!!) εκτός ωραρίου (!!!)

Πληροφορίες που φτάνουν στον Σύλλογο αναφέρονται σε Διευθυντές σχολείων που καλούν τους συναδέλφους σε έκτακτες και τακτικές τηλεσυνεδριάσεις(!!!) εκτός εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Είναι σαφές όμως ότι

ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να συνεδριάσει εκτός ωραρίου εργασίας!!!

Καλούμε τους Διευθυντές να τηρήσουν το νόμο.

Καλούμε τους συναδέλφους να απαιτούν την τήρησή του, προασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους. 

Η υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, αποτελεί συλλογικό καθήκον και υποχρέωση όλων μας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Καμιά αυθαίρετη ενέργεια από τη διεύθυνση ενός σχολείου δεν είναι τυχαία, αλλά εξυπηρετεί μια προσωπική στρατηγική που έχει ως στόχο την απαξίωση της λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων και τη δημιουργία ενός “διευθυντοκεντρικού” σχολείου, που θα κινείται γύρω από τα στενά «συμφέροντα» που κάθε φορά επηρεάζουν τη διεύθυνση του σχολείου (αξιολόγηση, γονείς, Δήμος, προσωπική ανέλιξη, εξυπηρέτηση διεύθυνσης εκπαίδευσης κ.ά.). 

Η απάντησή μας σε όλα αυτά τα περιστατικά είναι:

 • η ενεργοποίηση του Συλλόγου Διδασκόντων,

 • η άρνησή μας να εκτελέσουμε προφορικές εντολές, απ΄ όπου κι αν προέρχονται και

 • η ενημέρωση του ΔΣ του Συλλόγου μας.

Ο Σύλλογος διαθέτει όλα τα μέσα

συνδικαλιστικά και νομικά –

προκειμένου να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Απέναντι σ’ αυτές τις απαράδεκτες τακτικές, θα πρέπει ο καθένας στο σχολείο του να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί και να συμβάλλει, με όποιο τρόπο μπορεί, στην ανατροπή αυτών των νοοτροπιών, όταν και όπου αυτές παρουσιάζονται. Η ενεργή συμμετοχή μας και ενασχόλησή μας στα κοινά του Συλλόγου μας αποτελεί την καλύτερη ασφαλιστική δικλείδα για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων και περιστατικών. Πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται και συναποφασίζουν ισότιμα και πως κυρίαρχο όργανο πρέπει να είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2023 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

Ε.Ε.: Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς – Aντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού!!

 

Το gov.gr – Τώρα και στο Viber

Παλιά και χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους πολλά σχολεία στην Ελλάδα – Θέλουμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία!! Αυτά είναι τα “αξιολογημένα σχολεία” της κυρίας Κεραμέως…

 

ΔΟΕ: Βήματα για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή

 

 

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Αντωνία Μπρη

Δήμητρα Καραμεσίνη

 

Διευθυντές Σχολείων: Ο αριθμός αιτήσεων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Συνολικά   κατατέθηκαν 10.872 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ οι θέσεις είναι 7.300 (σ.σ.Στις τελευταίες “κρίσεις” του 2017 κατατέθηκαν 10.665 αιτήσεις για 7.062 θέσεις)

Κατά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο αριθμός αιτήσεων έχει ως εξής:

 

Διευθύνσεις Δ.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄    279
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄    228
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄    203
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄    225
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    145
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    214
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ    50
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ    58
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ    58
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ    214
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ    81
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ    24
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ    63
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    57
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    113
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ    82
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ    131
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ    12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ    22
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ    103
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ    74
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    151
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ    38
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄     287
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄    268
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    139
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ    60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    69
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    38
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ    60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    31
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ    47
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ    117
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    88
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ    94
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ    48
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ    177
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ    56
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ    98
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ    24
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    134
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    97
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ    52
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ    271
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ    83
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ    74
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ    47
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ    49
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ    41
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ    29
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ    106
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ    110
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ    101
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ    50
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ    26
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    61
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ    75
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ    43

Κρίσεις Διευθυντών: Πρόγραμμα (App) Υπολογισμού Μορίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Διευθύνσεις ΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄    263
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄    211
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄    172
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄    137
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    123
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    191
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ    63
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ    34
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ    32
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ    186
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ    67
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ    17
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ    48
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    65
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    129
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ    64
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ    96
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ    6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ    20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ    72
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ    94
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    168
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ    29
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄    291
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄    262
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    113
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ    72
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    80
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    39
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ    57
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    17
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ    41
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ    115
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    67
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ    49
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ    39
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ    181
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ    39
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ    60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ    10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    122
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    76
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ    52
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ    173
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ    104
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ    73
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ    44
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ    58
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ    38
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ    24
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ    96
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ    101
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ    86
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ    47
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ    18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ    74
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ    32

Μόνο οι δόκιμοι, νεοδιόριστοι του 2020 μπορούν να γίνουν διευθυντές – Δείτε γιατί!

Σύνολο    10.872

Εγκύκλιος: Επιλογή υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

Πηγή: esos

Χορήγηση άδειας εξετάσεων για Δ.Υ φοιτητές

Διευθυντές: Βγήκε το ΦΕΚ για την παράταση αιτήσεων διευθυντών έως 9/1/23 – Οδηγίες και διευκρινήσεις

Από ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ προκύπτει ότι:

1. Το ΦΕΚ βγήκε επομένως υπάρχει παράταση κατάθεσης αιτήσεων διευθυντών σχολείων έως και 9/1/23.

2. Τα ΠΥΜ(Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών) που εκδόθηκαν με ημερομηνία 28/12 δεν θα αλλάξουν ΔΕΝ θα επανεκδοθούν.

3. Όσα ΠΥΜ εκδοθούν από σήμερα θα έχουν ημερομηνία 9/1/23.

4. Οδηγίες του ΥΠΑΙΘ εστάλησαν ήδη.

5. Στην πλατφόρμα του “Έπαφου” εντός ολίγου θα αναρτηθούν οδηγίες που θα αφορούν στην τροpoποίηση αιτήσεων με νέα ημερομηνία όσων ήδη κατέθεσαν αίτηση. Δηλ. Ο υποψήφιος που ήδη συμπλήρωσε την αίτηση θα κάνει μια μικρή αλλαγή ως προς την τελική ημερομηνία προϋπηρεσίας (9/1) και δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με προσμέτρηση προϋπηρεσίας. Θα υπάρξει σαφής οδηγία της διαδικασίας εντός ολίγου στην πλατφόρμα κατάθεσης δικαιολογητικών από τον “Έπαφο”.

Παρακαλώ να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας σας

Διευθυντές σχολείων: Μαραθώνιος η διαδικασία αίτησης, για γέλια και για κλάματα τα κριτήρια μοριοδότησης

Σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε την ανάρτηση του συναδέλφου Πάνου Ντούλια που είναι αποκαλυπτική για το πως αναμένεται να εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά με τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα:

Το Υπουργείο, αφού καθυστέρησε επί τρία χρόνια τις Κρίσεις, αφού διόρισε προσωρινούς δικούς του άνευ Κρίσεων ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, αφού έδωσε 3 παρατάσεις (!), αφού έκανε έναν ολόκληρο χρόνο για να ολοκληρώσει τις Κρίσεις για συμβούλους (!!), αφού πέταξε έξω τους αιρετούς στο όνομα της “αξιοκρατίας” για να βάλει τελικά 3-4 δικούς της με διορισμό σε κάθε Συμβούλιο των 5 (!!!) ώστε να μην ξεφύγει τίποτα, τώρα τρέχει και δεν φτάνει με διευθυντές… Ωστόσο, η ΠΟΣΥΠ η Ομοσπονδία των διοικητικών πολύ λογικά κήρυξε απεργία αποχή αφού είναι κι αντικειμενικά δύσκολο να εκδώσεις τόσα Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών γρήγορα και μες στις γιορτές.
Αποτέλεσμα: νέα προθεσμία μέχρι 9 Γενάρη για αιτήσεις υποψηφίων διευθυντών. Λογικά, θα πρέπει να επανυπολογιστούν και τα ΠΥΜ αφού ο νόμος μιλάει για προϋπηρεσία μέχρι λήξη προθεσμίας…
Τι προχειρότητα κι αρπακολλισμός είναι αυτά…; Τι αδιαφορία;; Τι άγνοια του πεδίου;;;
Οπότε ένα νέο, πολύ σφιχτό, χρονοδιάγραμμα:
09/01: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
13/01: Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δεκτών.
16/01-19/01 Ενστάσεις
20/01: Ανακοίνωση οριστικών πινάκων δεκτών.
10/02 (το νωρίτερο): Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων.
13/02-17/02: Ενστάσεις
03/03 (το νωρίτερο): Εκδίκαση ενστάσεων
06/03-07/04: Συνεντεύξεις
10/04-14/04: Δηλώσεις προτίμησης σχολείων
21/04: Τοποθέτηση νέων διευθυντών
Εκτός κι αν γίνουν εκλογές τον Μάη (χλωμό), δεν προλαβαίνει πλέον τη διαδικασία, η οποία είτε θα ολοκληρωθεί μετά τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης (δηλ άμα γίνουν εκλογές 9 Απρίλη και 14 Μάη, τότε μιλάμε για Ιούλη – Αύγουστο) είτε μιλάμε για ακύρωση από τη νέα κυβέρνηση και νέα (4η) παράταση αυτής της ατελείωτης θητείας που ξεκίνησε το 2017 κι έχει πλέον τα μισά σχολεία με αναπληρωματικούς διευθυντές οπότε Κρίσεις με νέο νόμο και νέα συμβούλια το 2024…

 

Διευθυντές σχολείων: Μαραθώνιος η διαδικασία αίτησης, για γέλια και για κλάματα τα κριτήρια μοριοδότησης

Ολόκληρες μέρες αγκαλιά με σκάνερ και υπολογιστές περνούν οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων την περίοδο αυτή. Προσπαθούν να αναρτήσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν είναι απλό. Για την ακρίβεια είναι πιο περίπλοκο, πιο χρονοβόρο και με περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που υπήρχαν από την πλατφόρμα κατάθεσης αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων, όπως μας διαβεβαίωσαν συνάδελφοι που καταθέτουν χαρτιά και για τις δύο θέσεις.

Είναι απορίας άξιο πότε, πως και από ποιους θα ελεγχθεί όλος αυτός ο όγκος δικαιολογητικών που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους ένας μέσος όγκος εγγράφων που αναρτώνται μπορεί να προσεγγίζει τις 40 διαφορετικές σκαναρισμένες σελίδες, ενώ υπάρχουν υποψήφιοι που ανεβάζουν 50 και 60 ή και 70.  Αναρωτιέστε τι μπορεί να είναι όλα αυτά τα έγγραφα; Τα πάντα, από εξώφυλλα βιβλίων και φωτογραφίες της 1ης σελίδας ενός επιστημονικού άρθρου, μέχρι τυπικά προσόντα και βεβαιώσεις συμμετοχής σε επιμορφώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια. Στην όλη γραφειοκρατία της αίτησης σημειώστε ότι ζητείται μέχρι και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το ότι δεν είναι δόκιμος! Λες και δεν μπορεί αυτόματα πια να δει  το σύστημα ποιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης ή όχι…πρέπει να γίνουν χιλιάδες δηλώσεις…Ακόμη ζητούνται να αναρτηθούν οι πράξεις(ΠΥΣΠΕ) ορισμού διευθυντών/προϊσταμένων για να βεβαιωθεί η προϋπηρεσία σε θέση στελέχους οι οποίες φυσικά μπορεί και να εκδόθηκαν πριν από δεκαετίες, παρόλο που στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών(ΠΥΜ) βεβαιώνονται όλες οι υπηρετήσεις σε θέση στελέχους. Δηλαδή σε δουλειά να βρισκόμαστε… 

Μόνο οι δόκιμοι, νεοδιόριστοι του 2020 μπορούν να γίνουν διευθυντές – Δείτε γιατί!

Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω παραμένουν πταίσματα μπροστά στις μεγάλες αδικίες της μοριοδότησης. Να θυμίσουμε ότι ανώτερο όριο μορίων  που μπορεί θεωρητικά να συγκεντρώσει κάποιος είναι τα 100, αλλά επειδή τα 25 αφορούν την αξιολόγηση και κανένας δεν έχει αξιολογηθεί, το άριστα στην ουσία είναι το 75. Πάμε να δούμε:

1ον) Όλη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από σεμινάρια επίσημων φορέων του ΥΠΑΙΘ(πχ ΙΕΠ, ΠΙ, ΠΕΚΕΣ κτλ) που υποτίθεται είναι η βάση όλης της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και της δια βίου μάθησης που πιπιλίζουν σε κάθε ευκαιρία, μοριοδοτείται με 1 μόνο μόριο(!) και μάλιστα μοριοδοτούνται μέχρι 100ώρες! Δηλαδή και 1000 ώρες να έχει κάποιος από 20 τέτοια σεμινάρια παίρνει 1 μόριο. Ενώ εάν έκανε σεμινάριο 300ωρών από πανεπιστήμια παίρνει επίσης 1 μόριο για κάθε σεμινάριο με ανώτατο όριο τα 2 σεμινάρια! Δηλαδή με 2 σεμινάρια 300 ωρών (επί πληρωμή ίσως..) παίρνεις 2 μόρια, με 1000 ώρες σεμιναρίων κάτω των 300 ωρών το καθένα, από φορείς του ΥΠΑΙΘ, παίρνεις 1 μόριο! Ας πρόσεχαν… ή ας πλήρωναν θα πει κανείς…

2ον) Η συμμετοχή σε πειθαρχικά συμβούλια, ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, μπορεί να δώσει κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και 3 μόρια, την ώρα που ολόκληρο διδακτορικό δίνει 6 μόρια!

3ον) Ενδοσχολικός συντονιστής, μέντορας, υπεύθυνος εκπ/κου ομίλου μπορούν να δώσουν έως 3 μόρια επίσης, την ώρα που ολόκληρο μεταπτυχιακό δίνει 4 μόρια! Μάλιστα πολλοί πρόθυμοι έσπευσαν να ζητήσουν βεβαίωση από τους διευθυντές τους για το ότι θήτευσαν για 3 μήνες φέτος ως μέντορες, συντονιστές κτλ(28/9-28/12), για να πάρουν το 1/4 της ετήσιας μοριοδότησης του “προσόντος” τους αυτού, ήτοι 0,125 μόρια…

4ον) Τα 100 μόρια που αποτελούν το θεωρητικό ταβάνι κατανέμονται ως εξής: 28μόρια κατ’ ανώτερο, για τα τυπικά προσόντα,, 27μόρια για εμπειρία διοικητική η επιμόρφωτική(μέσα στα οποία και τα παραπάνω 3μόρια για μέντορες κτλ), 25 μονάδες από την ατομική αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού και 20μόρια από τη συνέντευξη. Καταλαβαίνουμε από αυτό τον καταμερισμό  που δίνεται το βάρος…ας μην αναλύουμε τα ευκόλως εννοούμενα..

5oν) Μοριοδοτείται μέχρι και η συμμετοχή στις ολιγομελείς ομάδες αυτοαξιολόγησης του 2013-2014, έναν θνησιγενή θεσμό(ας μην επεκταθούμε) που σχεδόν αμέσως καταργήθηκε(και επέστρεψε ξανά στην ουσία τώρα) και είναι απορίας άξιο πως τον θυμήθηκε ο νομοθέτης. Αλλά όταν είναι να πριμοδοτήσει τα αντανακλαστικά υποταγής στην εκάστοτε αντιεκπαιδευτική πολιτική, ο νομοθέτης δεν ξεχνά να επιβραβεύσει…Όποτε, φαντάζεστε.. πάλι ψάχνονται διάφοροι στα σχολεία που ήταν πριν 10χρόνια, να πάρουν βεβαιώσεις για το ότι ήταν τότε καλά παιδιά..

Συνοψίζοντας, αν ενδιαφέρεστε για διευθυντές αφήστε τις σπουδές, τα master και τα doctora, από πανεπιστήμια πληρώστε μόνο για 2 σεμιναριάκια. Από κει και πέρα μετράει το πόσο πρόθυμος είναι κανείς να παίξει τους ρόλους στο έργο της υποβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού και του δημόσιου σχολείου, το σενάριο του οποίου βρίσκεται στον ν.4823/2021, υπό τον χιουμοριστικό τίτλο “αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού και άλλες διατάξεις”.

Καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους που αιτούνται για διευθυντές και θα παραμείνουν συνάδελφοι στο πλευρό των συναδέλφων, πρώτοι μεταξύ ίσων στο σύλλογο διδασκόντων στο σχολείο τους και δε σκοπεύουν να το παίξουν αφεντικά και αξιολογητές! Μαζί τους και εμείς!

ΥΓ: Επειδή ρωτάνε πάρα πολλοί, φέτος θα βγουν τα αποτελέσματα των “κρίσεων” και πριν από τις εκλογές, αλλά θα αναλάβουν οι νέοι διευθυντές με τη νέα σχολική χρονιά. Αυτό προκύπτει από κάθε κουβέντα υψηλά ιστάμενου.

Καταγγελία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ: Μηνύματα 5:00 τα ξημερώματα στους Διευθυντές Εκπαίδευσης

 

Συζητούν για παράταση έως 10/1, στις αιτήσεις για διευθυντές σχολείων

Όπως έχουμε γράψει το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα(έως 28/12) που έχει θέσει το υπουργείο παιδείας για την κατάθεση αιτήσεων από τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων, ήταν πολύ δύσκολο να βγει.

 

Το ίδιο υπουργείο δεν προχώρησε καμία διαδικασία επί χρόνια και ξαφνικά επιδιώκει να “τελειώσει” τη δουλειά σε χρόνο ρεκόρ. Τα ρεκόρ αυτά όμως καλούνται να τα επιδιώξουν οι διοικητικοί υπάλληλοι, στις πλάτες των οποίων έχει πέσει απίστευτος φόρτος. Έτσι είχαμε και την κήρυξη απεργίας από το συνδικαλιστικό τους όργανο την ΠΟΣΥΠ, μια απεργία με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας. ΠΟΣΥΠ: Eξωπραγματικό χρονοδιάγραμμα για τις επιλογές Διευθυντών Σχολείων, προφανές ότι θα αποτύχει – Προκηρύσσεται απεργία, αποχή και στάση εργασίας

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι υποψήφιοι διευθυντές να μην μπορούν να εκδώσουν Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών(ΠΥΜ), ή τουλάχιστον “ΠΥΜ” χωρίς λάθη και έτσι να αδυνατούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης με έμφαση στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι το υπουργείο προσανατολίζεται αναγκαστικά στο να “κάψει” άλλο ένα χρονικό στόχο που είχε θέσει, με την ανακοίνωση παράτασης.

Οι αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ για τυχόν παράταση θα ανακοινωθούν αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα.

 

ΕΛΙΞ: Πρόγραμμα “All Children in Education (A.C.E)” – «Όλα τα παιδιά στην εκπαίδευση»

Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κύλιση προς τα επάνω