ΔΗΜΟΣΙΟ

Πανεπιστημιακοί: Ελεύθερο είναι μόνο το αναβαθμισμένο δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο – Η κυβέρνηση υποβαθμίζει την ανώτατη εκπαίδευση για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων

Κύλιση προς τα επάνω