Νέος οδηγός / Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών 2024: Πλήρης ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πλήρης ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης

 • Ορισμένα βασικά σημεία του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των εκπαιδευτικών:
  • Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη είναι τα 67 έτη, εκτός αν έχουν θεμελιωθεί δικαιώματα με βάση τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των ετών 2010, 2011, 2012.
  • Οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία 67% και άνω μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 15ετή υπηρεσία.
  • Οι γυναίκες με ανίκανο σύζυγο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 25ετή υπηρεσία και 50 έτη ηλικίας.
  • Με 40 έτη υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη.
 • Προθεσμίες και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης:
  • Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης για το έτος 2024 υποβάλλονται από 1η έως 12η Φεβρουαρίου.
  • Μετά την 12η Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με απόφαση των ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή βαριές και δυσίατες ασθένειες.
 • Υπολογισμός της κύριας σύνταξης:
  • Η κύρια σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών από το 2002 μέχρι το έτος αφυπηρέτησης.
  • Η σύνταξη επιβαρύνεται με 30% ποινή για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
 • Υπολογισμός της επικουρικής σύνταξης:
  • Η επικουρική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και το ποσό της εισφοράς που καταβλήθηκε στο ΤΕΑΔΥ.
  • Η επικουρική σύνταξη επιβαρύνεται με 30% ποινή για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη.
 • Εφάπαξ παροχή:
  • Το εφάπαξ υπολογίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών από το 2009 μέχρι το 2013.
  • Το εφάπαξ για τα έτη υπηρεσίας μετά το 2014 υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών και τα έτη υπηρεσίας.
 • Προτάσεις για βελτίωση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των εκπαιδευτικών:
  • Επαναφορά του Ν.3075/02, με ρητή αναφορά στην αποχώρηση των εκπαιδευτικών με 30 εργασιακά (συμπληρωμένα με πλασματικά) και 60 ηλικιακά, χωρίς τιμωρητικές διατάξεις.
  • Επιτρέπεται η αποχώρηση των τρίτεκνων-πολύτεκνων εκπαιδευτικών με 25 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας, αναλογικά των ετών που έχουν, χωρίς τιμωρητικές διατάξεις.

Συνταξιοδοτικό καθεστώς εκπαιδευτικών 2024: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – πίνακες με τα όρια ηλικίας, τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, το εφάπαξ και το μέρισμα

Ένας οδηγός από τους αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

Ακολουθεί το κείμενο των αιρετών

Από την εποχή που οι συντάξιμες αποδοχές για την κύρια σύνταξή μας υπολογιζόταν στο 80% του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας και οι επικουρικές στο 35%, φθάσαμε ελέω μνημονίων στη ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ που αποτελείται από τα εξής μέρη:

 1. Εθνική, η οποία φέτος θα διαμορφωθεί στα 426 Ευρώ από 413,76.
 2. Ανταποδοτική, η οποία θα διαμορφώνεται από τις εισφορές των εργαζομένων σε όλο τον εργασιακό τους βίο.
 3. Τα επικουρικά ταμεία Μ.Τ.Π.Υ και Επικουρικό που ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Με τον Ν.4387/2016(Κατρούγκαλος) και τις ρυθμίσεις Βρούτση έχουμε:

 1. Διατηρούνται τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 για όλους και υπό προϋποθέσεις από τα 62 έως τα 66.
 2. Διατηρούνται οι μνημονιακές μειώσεις στις επικουρικές και το εφ’ άπαξ  στο 50% περίπου.
 3. Μ.Τ.Π.Υ και Επικουρικό συγχωνεύονται με πιθανή μελλοντική μείωση.
 4. Τα ποσοστά αναπλήρωσης μέχρι τα 30 χρόνια υπηρεσίας παραμένουν σταθερά και βελτιώνονται από τα 31 έως τα 40 χρόνια υπηρεσίας.
 5. Καμία πρόβλεψη για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Συντάξεις 2024: Ποιους αφορά η πρόωρη έξοδος έως και 7 χρόνια πριν τα 62 – Τι ισχύει για Δημόσιο

Μισθολόγιο μόνιμων εκπαιδευτικών από 1-1-24

Δημοφιλή!!  Οδηγός Διαδικασίας Τοποθετήσεων από Υπεραριθμίες, Μεταθέσεις και Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Με βάση τα παραπάνω και μετά από ερωτήματα πολλών συναδέλφων, σας παραθέτω έναν επικαιροποιημένο συνταξιοδοτικό οδηγό προς ενημέρωσή σας.

 • Οι αιτήσεις αφυπηρέτησης που φέτος θα υποβληθούν από την Πέμπτη 1η και έως τη Δευτέρα 12η Φεβρουαρίου γίνονται αποδεκτές και λύεται  αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου του ίδιου έτους!
 • Ανάκληση παραίτησης μπορεί να γίνει μέσα σε έναν μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης παραίτησης!
 • Αιτήσεις παραίτησης που γίνονται μετά  από αυτό το διάστημα  με απόφαση των ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ γίνονται αποδεκτές για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή βαριές και δυσίατες ασθένειες που αποδεικνύονται με παραστατικά από Δημόσιο Νοσοκομείο, Υγειονομική Επιτροπή ή την Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή!
 • Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 67 ηλικιακά έτη απολύονται αυτοδίκαια με το τέλος του σχολικού έτους, λόγω ορίου ηλικίας με πλήρη σύνταξη, αναλογική των ετών που έχουν και με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 15ετή υπηρεσία!
 • Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, παραπληγικοί και άλλοι με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, που πιστοποιείται από την Α.Σ.Υ.Ε (Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή) μπορούν με τη συμπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας.)
 • Γυναίκες /Άνδρες με ανίκανο σύζυγο(ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω ,ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της ΑΣΥΕ) μπορούν να αποχωρήσουν  με τη συμπλήρωση 25 εργασιακών και 50 ηλικιακών  ετών..

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Με 12 έτη ελάχιστης υπηρεσίας μπορούμε να εξαγοράσουμε τα έτη σπουδών, του πτυχίου διορισμού ή μέρος αυτών!
 • Με 15 έτη υπηρεσίας μπορούμε να εξαγοράσουμε για 1 παιδί, 1 έτος.
 • Για 2 παιδιά μέχρι 3 έτη και για 3 παιδιά μέχρι 5 έτη. Το όριο των 5 πλασματικών ετών ισχύει και στην περίπτωση της ύπαρξης περισσότερων από τρία παιδιά!
 • Τα έτη σπουδών, παιδιών και στρατού για τους άντρες μπορούν να αξιοποιηθούν και αθροιστικά!

Η αίτηση εξαγοράς πλασματικών ετών μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης!

Δυστυχώς, από την 1/1/2017 το κόστος εξαγοράς έχει τριπλασιαστεί και φθάνει –πλέον- περίπου τα 3800 ευρώ κατ’ έτος, από τα 1400 περίπου ευρώ που ήταν για όσους πρόλαβαν και έκαναν αίτηση εξαγοράς μέχρι 31-12-2016!

ΠΛΗΡΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗ

Όσοι συνάδελφοι που με βάση τους πίνακες 1&2 του ν.4336/2015 θεμελίωσαν, έστω και με πλασματικά έτη έως 31-12-2021 τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας/ασφάλισης και το αρχικό αφετηριακό έτος που προέβλεπε ο συγκεκριμένος νόμος αλλά το νέο ηλικιακό όριο συμπληρώνεται μετά τις 1-1-2022,η σύνταξη θα αποδοθεί κατά το έτος που θα συμπληρωθεί το νέο ηλικιακό όριο!

 • Όσοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν 25ετία το 2010, το 2011, το 2012 και να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις εκείνων των ετών, πλήρη σύνταξη μπορούν να εξασφαλίσουν με 40 (εργασιακά+ πλασματικά έτη ) και τουλάχιστον 62 ηλικιακά έτη!
 • Με τουλάχιστον 15 υπηρεσιακά έτη στα 67 ηλικιακά έτη!

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη  άλλαξαν και πάλι.

Με  το άρθρο 20 του ν.4997/2022 μεταλήθηκαν και από 01/01/2023 τα όρια ηλικίας για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου που δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δηλ. 25ετία το 2010 και ηλικία 55 για όσους είχαν διοριστεί μέχρι 31 -12-1982 ή 25ετία το 2010 και ηλικία 60 για (γυναίκες/άνδρες) που διορίστηκαν μετά την 1-1-1983,25ετία το 2011 και  56 ηλικιακά μέχρι 31-12-2022 ή 25ετία το 2012 και  58 έτη ηλικιακά αντίστοιχα μέχρι 31-12-2022  για χορήγηση μειωμένης σύνταξης. Για όλους όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το γενικό όριο ηλικίας μειωμένης σύνταξης διαμορφώνεται στο 62ο έτος. Η αύξηση αυτή των ορίων ηλικίας μειωμένης σύνταξης για τους δημόσιους υπαλλήλους συνεπάγεται μια αύξηση μέχρι 7 έτη.

Δημοφιλή!!  Διαδικασία Ρύθμισης Λειτουργικών Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών και Κριτήρια Καθορισμού

Οι έχοντες, τις προϋποθέσεις (χρόνια υπηρεσίας και όριο ηλικίας), σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,μέχρι και τις 31/12/2022 μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, όποτε το επιθυμούν,

Όσοι συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη έχουν ποινή 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη με τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τον πίνακα 2 του ν.4336/2015. Η ποινή εφαρμόζεται στο ποσό της Εθνικής Σύνταξης, με ανώτατο όριο το 30%. Η μείωση της Εθνικής Σύνταξης που θα προκύψει θα είναι για ολόκληρο το συνταξιοδοτικό τους βίο.

Στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης, το ίδιο ποσοστό μείωσης μέχρι 30% ισχύει και στην επικουρική σύνταξη από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ – πρώην ΤΕΑΔΥ) για τα έτη ασφάλισης έως 31-12-2014.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 του ν.4151/2013, υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας  3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτήν δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλονται αποδοχές γι’αυτό.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦ’ΑΠΑΞ

Δυστυχώς, στα χρόνια που ακολούθησαν τα μνημόνια το Εφ’ άπαξ έχει πλέον δύο τμήματα.Το Α’ τμήμα είναι το 60% του Μ.Ο των αποδοχών μας από το 2009 έως το 2013 Χ έτη στο Δημόσιο πριν το 2014 και το Β’ τμήμα για τα έτη από το 2014 και μετά το οποίο υπολογίζεται ως εξής: Μ.Ο Χ0,04Χ12 μήνες Χ έτη υπηρεσίας μετά το 2014.Με τα νέα δεδομένα και ειδικά για τα χρόνια μετά το 2014 το εφ’ άπαξ έχει καταλήξει να είναι άτοκη επιστροφή των παρακρατηθέντων. Πρακτικά μπορεί να υπολογιστεί με μεγάλη προσέγγιση από  τον μαθηματικό τύπο: Εφάπαξ= ‘Ετη υπηρεσίας στο δημόσιο Χ 850€

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται πλέον ο Μ.Ο. των μηνιαίων αποδοχών από το 2002 μέχρι το έτος αφυπηρέτησης! Με μεγάλη προσέγγιση μπορούμε να υπολογίσουμε για ένα συνάδελφο με 30 έτη υπηρεσίας τις συντάξιμες αποδοχές που του αντιστοιχούν χωρίς penalty, ως εξής και με δεδομένο πως από 1-1-2024 η Εθνική Σύνταξη από 413,76€ γίνεται 426€.

Δημοφιλή!!  Διαδικασία Τοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά Εκπαιδευτικών / Νομικό Πλαίσιο

Με 30 έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο                          με penalty 30%  στα 30 έτη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:426 €                                                 426€   Χ30%=127,80 €

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ:30έτη Χ 15€=450€

ΕΤΕΑΕΠ-πρώην ΤΕΑΔΥ:30 έτη Χ8,5€=255€              20έτη Χ8,5€ Χ30%=51  €

ΣΥΝΟΛΟ=1131€                                                   ΣΥΝΟΛΟ:1131€-178,80€=952.2€

Εφ’απαξ:30 έτη Χ850€=25.500€

Με 35έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο:                        με penallty 30% στα 35 έτη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:426  €                                                 426 Χ30%=127,80 €

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ:35έτη Χ17€=595 €

ΕΤΕΑΕΠ-πρώην ΤΕΑΔΥ:35έτη Χ8,5€=297,5€        25έτη Χ8,5€Χ 30%=63,75 €

ΣΥΝΟΛΟ=1318,5 €€                                  ΣΥΝΟΛΟ:1318,50-191,55 €=1126,95€

ΕΦΑΠΑΞ:35 έτη Χ850€=29.750€

Με 40έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:426€

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ:40 έτη Χ19€=760€

ΕΤΕΑΕΠ-πρώην ΤΕΑΔΥ:40 έτη Χ8,5€=340€

ΣΥΝΟΛΟ=1526€

ΕΦΑΠΑΞ:40έτη Χ850€=34.000€

Με βάση τον υπολογισμό των penalty σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης ,θεωρούμε απαραίτητη την επαναφορά του Ν.3075/02 και μάλιστα βελτιωμένο με ρητή αναφορά πως οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν με 30 εργασιακά (συμπληρωμένα με πλασματικά αν χρειαστεί) και 60 ηλικιακά να αποχωρούν αναλογικά των ετών που έχουν, χωρίς τιμωρητικές διατάξεις.

Επίσης προτείνουμε ,σε μία χώρα με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, οι τρίτεκνοι-πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αποχωρήσουν με 25 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας, αναλογικά των ετών που έχουν χωρίς τιμωρητικές διατάξεις!

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Καθησύχαζαν εκπαιδευτικό που βρέθηκε σε αδυναμία για να του πλειστηριάσουν ξαφνικά το σπίτι – Τα fund κοράκια και η αρπαγή της πρώτης κατοικίας

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω