info

Τεχνητή Νοημοσύνη & Εκπαίδευση: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) Εφαρμόζεται στην Εκπαίδευση

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Με τον όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη» αναφερόμαστε στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων. Στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι:

  • η μάθηση,
  • ο σχεδιασμός και
  • η δημιουργικότητα.

Μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης οι μηχανές μπορούν να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα, τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών. (https://www.europarl.europa.eu/)

Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε ένα ορισμένο βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία.

Εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία: Πολλαπλά τα οφέλη από την εφαρμογή της

Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα:

  • Οι έξυπνοι «βοηθοί», πχ SIRI, Alexa, Google assistant.
  • Η αυτόνομη οδήγηση.
  • Η αναγνώριση προσώπων, εικόνων και ήχων.
  • Τα συστήματα συστάσεων πχ για ταινίες, μουσική, ξενοδοχεία.

Τα παραπάνω, αποτελούν ένα μικρό μέρος όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας.

 

Πώς ενσωματώνεται η ΤΝ στην εκπαίδευση;

Υπάρχουν αρκετές πολλά υποσχόμενες χρήσεις της ΤΝ που προοικονομούν τον τρόπο που η ΤΝ μπορεί να μετασχηματίσει την εκπαίδευση τις επόμενες δεκαετίες. Η ΤΝ μπορεί να επιταχύνει την εξατομικευμένη μάθηση, να παρέχει στους μαθητές συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση και να εφαρμόσει τη μαθησιακή αναλυτική για τη διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών σε πραγματικό χρόνο (UNESCO, 2020). Έχουν ήδη φανεί οι εξαιρετικές δυνατότητες της ΤΝ όσον αφορά την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες, καθώς ανταποκρίνεται στις ικανότητές τους. Άλλες πολλά υποσχόμενες χρήσεις της ΤΝ περιλαμβάνουν την αξιολόγηση νέων συνόλων δεξιοτήτων και προληπτικές αναλύσεις για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΣΑ), καθώς και τη βελτίωση της μεταγνώσης και την αποτελεσματική συνεργατική μάθηση. Η στήριξη της συνεργατικής μάθησης με ΤΝ περιλαμβάνει τον σχηματισμό ευπροσάρμοστων ομάδων, τη διευκόλυνση των ειδικών, εικονικούς πράκτορες (virtual agents) και έξυπνο συντονισμό για τον σχηματισμό της καταλληλότερης δυνατής ομάδας για μια ορισμένη συνεργατική εργασία (Luckin, Holmes).

Δημοφιλή!!  Φροντιστήρια γράφουν σχολικά βιβλία: Σκανδαλώδης επιλογή ή ευκαιρία για εκσυγχρονισμό

Το γράφημα απεικονίζει ορισμένες από τις λύσεις που η ΤΝ μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση:

AI in Education

Βασισμένο στο: How artificial intelligence is disrupting education | e27

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί η ΤΝ στην τάξη;

Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις για την εφαρμογή της ΤΝ στην τάξη, ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους:

  1. Μάθηση με ΤΝ, με άλλα λόγια, ενσωμάτωση τεχνολογιών ΤΝ στην τάξη για την ενίσχυση της μάθησης και τη βελτίωση της διδασκαλίας. Παρότι τα εργαλεία και οι τεχνολογίες ΤΝ αναπτύσσονται πρωτίστως για επιχειρήσεις και βιομηχανίες, υπάρχει ήδη μια σειρά εργαλείων ΤΝ για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ΤΝ για να ενισχύσουν τη μάθηση των μαθητών. Ορισμένα παραδείγματα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μαθήματα των τομέων STEM είναι το PhotoMath, μια δωρεάν εφαρμογή ΤΝ διδασκαλίας μαθηματικών και το Seek by iNaturalist, μια εφαρμογή που βοηθάει την αναγνώριση ειδών από φωτογραφίες. Για τα γλωσσικά μαθήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Verse by Verse, με το οποίο οι μαθητές μπορούν να γράψουν ένα ποίημα με τη βοήθεια της ΤΝ και να μάθουν για Αμερικανούς ποιητές και το Duolingo, για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Για τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, των καλλιτεχνικών και της μουσικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Newspaper Navigator, ένα εργαλείο αναζήτησης εκατομμυρίων ιστορικών φωτογραφιών από εφημερίδες και το MuseNet, για τη διερεύνηση και τη δημιουργία μουσικής. Εργαλεία όπως το Socratic και το Brainly μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα διδακτικά αντικείμενα.
  2. Μάθηση για ΤΝ, δηλαδή κατάκτηση νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη ζωή και την εργασία σε έναν κόσμο διαμορφωμένο από την ΤΝ. Για να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες της ΤΝ και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός κόσμου διαμορφωμένου από την ΤΝ, οι μαθητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και με δεξιότητες δημιουργίας κωδίκων και εγγραμματισμού δεδομένων (data literacy). Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Code Week) μπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μεγάλη ποικιλία διδακτικών και μαθησιακών πόρων.
  3. Μάθηση ΤΝ ή, αλλιώς, εφαρμογή δεξιοτήτων σχετικών με την ΤΝ για την αποτελεσματική χρήση της ΤΝ και τη δημιουργία νέων εργαλείων και τεχνολογιών ΤΝ. Η αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση υπαρχόντων συστημάτων ΤΝ μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει τρόπους χρήσης συστημάτων ΤΝ, με την παρακολούθηση του MOOC AI Basics for Schools.
Δημοφιλή!!  ΑΔΕΔΥ: Νομοσχέδιο-ταφόπλακα της δημόσιας ψυχικής Υγείας και της δημόσιας Απεξάρτησης δεν πρέπει να περάσει!

 

Ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση

Παρακάτω θα δείτε πως μερικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΣΗ ΤΝ
Το τυποποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται σε ατομικές ανάγκες. Εξατομικευμένη μάθηση.
Η βαθμολόγηση και αξιολόγηση είναι χρονοβόρες διαδικασίες και βασίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιολογεί ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε πραγματικό χρόνο.
Ο μεγάλος αριθμός μαθητών συνεπάγεται ότι δεν δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις όλων των μαθητών. Εικονικοί βοηθοί τάξης.
Η εξατομικευμένη επικοινωνία είναι ανέφικτη. Με τα chatbot μπορούν να απαντηθούν αμέσως διοικητικές ερωτήσεις γονέων, προσωπικού και μαθητών.
Αυξανόμενα ποσοστά εγκατάλειψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ανάλυση συναισθήματος με Τεχνητή Νοημοσύνη (sentimental analysis).
Λογοκλοπή. Η φυσική γλωσσική επεξεργασία μπορεί να αναγνωρίσει μοτίβα και δεδομένα από πηγές.
Βασισμένο στο How artificial intelligence is disrupting education

 

Δημοφιλή!!  1ο διαδικτυακό Θερινό Σχολείο Πληροφορικής MakerLab 2024

info

Ο Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης Σπύρος Παρασκευάς στο Data project του CNN Greece

 

ΠΗΓΕΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη & Εκπαίδευση!

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/resources/tutorials/ai-in-education-tutorial.htm

https://www.cnn.gr/a/data-project-ekpaideusi-ai/

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω