Υπηρεσιακά Βιβλία – Έντυπα – Υποδείγματα και οδηγίες προς τους δασκάλους και τις δασκάλες των μονοθεσίων

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τι είναι το πρωτόκολλο;

Τι θα κάνω με το ταμείο;

 

Στα μονοθέσια σχολεία, όλες οι τάξεις κάνουν ξεχωριστά τα Μαθηματικά ενώ συνδιδάσκονται τα υπόλοιπα μαθήματα 

Τι θα πει συνδιδασκαλία: Επειδή δε φτάνει ο χρόνος στα μονοθέσια για το μάθημα, αφού πρέπει να γίνει σε όλες τις τάξεις από έναν δάσκαλο, έχει επινοηθεί από αμνημονεύτων ετών το εξής σύστημα: Τη μια χρονιά, η Τρίτη και η Τετάρτη κάνουν την Ιστορία της Τρίτης και την επόμενη κάνουν την Ιστορία της Τετάρτης. Το κακό είναι πως τη δεύτερη χρονιά, οι καινούριοι μαθητές της Τρίτης θα αναγκαστούν να κάνουν την Ιστορία της Τετάρτης ενώ την επόμενη θα διδαχθούν της Τρίτης που δεν κάνανε. Το καλό …δεν υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς τα ολιγοθέσια σχολεία είναι λύσεις ανάγκης.

Προσοχή στη διαχείριση του χρόνου: Ακολουθείστε το πρόγραμμα αυστηρά, διαφορετικά θα δείτε καθώς περνάει ο καιρός, να μαζεύονται ένα σωρό μαθήματα.

Για το ποιον κύκλο μαθημάτων ακολουθούν οι τάξεις αυτές, θα ενημερωθούμε από τα ίδια τα παιδιά έγκαιρα και θα φροντίσουμε για την προμήθεια των βιβλίων τους.

 

Όλα τα έγγραφα πρέπει να συντάσσονται σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων το ένα μένει στο αρχείο του σχολείου τόσο για εξασφάλιση της αποστολής όσο και για τη διευκόλυνση των επομένων συναδέλφων. Κάθε έγγραφο συνοδεύεται από διαβιβαστικό στο οποίο περιγράφεται με λίγα λόγια το θέμα για το οποίο γίνεται η αποστολή.

Με το διαβιβαστικό αλληλογραφούμε με όλες τις υπηρεσίες. Πρέπει να προσέξουμε ότι όταν στέλνουμε κάποιο έγγραφο, πίνακα, αίτηση κ.λ.π. στο Γραφείο Εκπαίδευσης, τότε στο διαβιβαστικό δε χρειάζεται σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας, παρά μόνο υπογραφή και ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Όταν αλληλογραφούμε όμως με άλλα σχολεία, φορείς ή ιδιώτες τότε στο διαβιβαστικό χρειάζεται απαραίτητα και η σφραγίδα (στρογγυλή) του Σχολείου και φυσικά πάντα υπογραφή καθώς και το ονοματεπώνυμο σας. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το κείμενο των διαβιβαστικών θα πρέπει να είναι σύντομο και περιεκτικό (δύο-τρεις σειρές).

Η μορφή ενός διαβιβαστικού είναι εξαιρετικά τυποποιημένη. Στην αριστερή γωνία του εγγράφου καταγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα, ενώ στην δεξιά βρίσκονται η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου, και στη συνέχεια τα στοιχεία του αποδέκτη. Εκεί επίσης τοποθετούνται και οι τυχόν κοινοποιήσεις του εγγράφου προς τρίτους.

Αφού αφήσουμε δυο τρεις σειρές κοινές γράφουμε το Θέμα του Διαβιβαστικού και ακριβώς από κάτω τα Σχετικά με αυτό έγγραφα (αν υπάρχουν) που το προκάλεσαν. Αν για παράδειγμα ήρθε από το Γραφείο ένα έγγραφο (με ημερομηνία 15-11-04 και αριθμ. πρωτ. 12234) που μας ζητάει να στείλουμε έναν πίνακα με τους μαθητές των τάξεων η μορφή του Διαβιβαστικού θα είναι κάπως έτσι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ

Δ/ΝΣΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

…….. ΓΡΑΦΕΙΟ …………….

…./ΘΕΣΙΟ…………..………

………………………………

Ταχ. Δ/νση: ………………..

Πληροφορίες: ………………

Ταχ. Κωδ ………………

Τηλέφωνο : ……………

…………………20….

Αριθμ. Πρωτ.: ……………..

Προς

Τον κ. Δ/ντη Εκπ/σης

Του …….. Γραφείου ……………………

Α/θμιας Εκπ/σης Ν. …………………….

Κοιν:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

____________________________

 

Θέμα : Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων

Σχετ : Δ/νση Π.Ε 12234/15-11-17

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα πίνακα στον οποίο φαίνονται οι μαθητές του σχολείου μας ανά τάξη και φύλλο όπως ζητήθηκε με το παραπάνω σχετικό σας

 

…. Δ/ντ… του Σχολείου

 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Από τον “Οδηγό του Εκπαιδευτικού” του Βασιλείου Παναγιωτίδη

Για να λειτουργήσει εύρυθμα μια σχολική μονάδα θα πρέπει πρώτα απ’ όλο να έχει οργανωμένο αρχείο. Γιατί ένα καλά οργανωμένο αρχείο βοηθάει τους συναδέλφους που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο σχολείο να βρίσκουν εύκολα όποιο στοιχείο θέλουν και όποτε το χρειαστούν.

Για το λόγο αυτό τα Βιβλία που πρέπει να έχει, να τηρεί κάθε Σχολική μονάδα είναι τα παρακάτω:

1. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

2. Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή

3. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

4. Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

5. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών

6. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

7. Αλφαβητικό Ευρετήριο μαθητών

8. Ημερολόγιο Σχολικής Τάξης

9. Βιβλίο Εποπτικών μέσων ή κινητής περιουσίας

10. Βιβλίο Βιβλιοθήκης

11. Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου.

Με έντονα γράμματα έχω σημειώσει τα απολύτως απαραίτητα. Τα άλλα μόνο αν έχετε διάθεση ή “κολλημένο” προϊστάμενο. Έχετε υπ’ όψιν όμως ότι τη δεκαετία του 1960 τηρούσαν διπλάσιο αριθμό βιβλίων και φρόντιζαν και για το συσσίτιο!

Αναλυτικά τώρα για το κάθε Βιβλίο :

1. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Το βιβλίο αυτό είναι το πλέον απαραίτητο για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία και σε αυτό γράφονται οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων για όλα τα σοβαρά θέματα λειτουργίας της Σχολικής μονάδας (όπως Κατανομή τάξεων-τμημάτων, Σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου, Εφημερία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Προγραμματισμός δραστηριοτήτων κ.λ.π.). Το βιβλίο αυτό κλείνεται από το Διευθυντή της Σχολικής μονάδας στο τέλος του σχολικού έτους (31 Αυγούστου …)

2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ : Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας όπως: Συγκρότηση Επιτροπής εξετάσεων, Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής, Καταγραφής Υλικού ή καταστροφής υλικού κ.λ.π.. το βιβλίο αυτό κλείνει στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ : Στο βιβλίο «Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας» καταχωρείται-γράφεται κάθε έγγραφο που εισέρχεται στη σχολική μονάδα ή εξέρχεται (στέλνεται) από αυτήν. (Από ή προς Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμο, Γραφείο Εκπαίδευσης, διάφορους φορείς. Το βιβλίο αυτό κλείνει στο τέλος του ημερολογιακού έτους (δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου ….). Αριστερά γράφονται τα εισερχόμενα έγγραφα και δεξιά τα εξερχόμενα. Όπως είναι φυσικό τα πρώτα θα είναι πολύ περισσότερα. Φροντίστε η καταγραφή του θέματος να είναι κάπως αναλυτική για να μην ψάχνετε ύστερα -εσείς ή κάποιος άλλος. Για παράδειγμα ένα θέμα με τίτλο “Αίτηση Στοιχείων” δε λέει τίποτα. Ενώ “Αίτηση στοιχείων για πλήθος μαθητών ανά τάξη” είναι κάπως καλύτερο…

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ : Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται έγγραφα αυστηρά εμπιστευτικά Έγγραφα που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, όπως εκθέσεις αξιολόγησης, Ένορκες διοικητικές εξετάσεις κ.λ.π. ή Σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων, Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κ.λ.π.

5. ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ : Στο βιβλίο Μητρώου γράφονται όλοι οι μαθητές μια φορά με την πρώτη εγγραφή, με βάση τα στοιχεία του Πιστοποιητικού γεννήσεως. Στοιχεία που αναγράφονται είναι τα εξής :

α.) Ονοματεπώνυμο μαθητή

β.) Όνομα πατέρα

γ.) Όνομα μητέρας και γένος

δ.) Τόπος γέννησης και Νόμος

ε.) Ακριβής ημερομηνία γέννησης (Ημέρα – μήνας – έτος )

στ.) Δήμος εγγραφής – Αριθμός Μητρώου – Δημοτολόγιο)

ζ.) Ιθαγένεια

η.) Επάγγελμα πατέρα – επάγγελμα μητέρας

θ.) Δ/νση κατοικίας και τηλέφωνο

ι.) Φύλο

Προσοχή για τα αγόρια συμπληρώνουμε και τον αριθμό Μητρώου και τον αριθμό Δημοτολογίου.

Για τα κορίτσια συμπληρώνουμε μόνο τον αριθμό Δημοτολογίου.

Το βιβλίο αυτό κλείνει κάθε 10 έτη. Τελευταία φορά άλλαξε το 2000, οπότε μάλλον δεν θα το κάνετε εσείς αυτό.

6. ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΗΣ Στο βιβλίο Πιστοποιητικού Σπουδής καταχωρείται κατά χρονολογική σειρά, κάθε τίτλος Σπουδής που δίνεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και να υπογράφει και ο ενδιαφερόμενος. Το βιβλίο κλείνει με τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου)

7. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά όλοι οι μαθητές του σχολείου. Και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, Αριθμός Βιβλίου Μητρώου-Προόδου μαθητών – τηλέφωνο. Για να είναι εύκολη και άμεση η εύρεση οποιουδήποτε στοιχείου του μαθητή.

8. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Το βιβλίο αυτό αποτελεί κύριο βιβλίο καταγραφής όλων των στοιχείων – γεγονότων –συμβάντων που αναφέρονται στη σχολική ζωή, στη λειτουργία του σχολείου. Καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά πληροφορίες για τις σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού κ.λ.π. (Το βιβλίο αυτό κλείνει στο τέλος του σχολικού έτους).

9. ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Στο βιβλίο καταχωρούνται όλα τα εποπτικά μέσα, υλικά που παίρνει η Σχολική μονάδα είτε από το ΥΠΕΛΘ Ο.Σ.Κ. είτε από φορείς είτε από το εμπόριο με χρονολογική σειρά. Αν καταστραφεί κάποιο υλικό για να διαγραφεί πρέπει να γίνει Πρακτικό Σ.Ε. και Πρωτόκολλο καταστροφής.

10. ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Το βιβλίο αυτό μπορεί να είναι κοινό με το Βιβλίο Εποπτικών μέσων διδασκαλίας με την ονομασία Βιβλίο Κινητής Περιουσίας ή χωριστό γνωστό ως Βιβλίο Βιβλιοθήκης. Σ’ αυτό καταχωρούνται όλα τα βιβλία που παίρνει η Σχολική μονάδα είτε από το εμπόριο είτε από Υπουργεία ή Φορείς. Η καταχώρηση γίνεται με χρονολογική σειρά. Καλόν είναι να είναι τα Βιβλία χωρισμένα κατά θέμα όπως : Λογοτεχνικά, Ιστορικά, Παραμύθια, Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά κ.λ.π. Η εγγραφή πρέπει να περιλαμβάνει :

α.) Τον αύξοντα αριθμό

β.) Τον Τίτλο του Βιβλίου

γ.) Συγγραφέα

δ.) Τον Εκδότη

ε.) Τόμους (αριθμό)

στ.) Χρονολογία

ζ.) Παρατηρήσεις

11. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο βιβλίο πράξεων σχολικού Συμβουλίου καταχωρούνται όλες οι πράξεις – αποφάσεις του Σχολικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου (Σχολικής ζωής).

Υπερωρίες και Ωράριο εκπαιδευτικών σε ολιγοθέσια σχολεία

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας στην Α’ τάξη γίνεται όταν ο μαθητής συμπληρώνει το 6ο έτος της ηλικίας του 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής).

Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας

2. Βιβλιάριο Υγείας (Έλεγχος εμβολίων)

3. Βεβαίωση οδοντολογικής εξέτασης

4. Λογαριασμός Δ.Ε.Η. για να ελεγχθεί αν η διεύθυνση κατοικίας του ανήκει στα όρια του σχολείου (μόνο για μαθητές που κατοικούν σε πόλεις)

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Δίνεται στους μαθητές και μας το επιστρέφουν)

6. Πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο από επίσημο μεταφραστή, προκειμένου για παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς μαθητές.

7. Θεωρημένο μεταφρασμένο αντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς μαθητές.

Οι μαθητές ή ο μαθήτριες εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών (Μαθητολόγιο) και συμπληρώνονται προσεχτικά τα εξής στοιχεία :

1. Ονοματεπώνυμο μαθητή – τριας

2. Όνομα πατέρα

3. Όνομα μητέρας – Γένος μητέρας

4. Τόπος Γεννήσεως – Νομός

5. Ημερομηνία γέννησης (Ημέρα – Μήνας – Έτος)

6. Δήμος ή Κοινότητα εγγραφής – Νομός

7. Αριθμός Μητρώου (μόνο για τα αγόρια)

8. Αριθμός Δημοτολογίου (Αγόρια – Κορίτσια)

9. Ιθαγένεια

10. Θρήσκευμα

11. Φύλο

12. Επάγγελμα πατέρα

13. Επάγγελμα μητέρας

14. Διεύθυνση κατοικίας και Τηλέφωνο

Επίσης στο πίσω μέρος του Πιστοποιητικού γεννήσεως θα πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω :

1.Διεύθυνση κατοικίας

2.Επάγγελμα πατέρα

3.Επάγγελμα μητέρας

4.Γραμματικές γνώσεις πατέρα

5.Γραμματικές γνώσεις μητέρας

Προσοχή: Αν κάποιος μαθητής μεταγραφεί σε άλλο σχολείο και επανέλθει στο σχολείο μας η επανεγγραφή του γίνεται στον ίδιο αριθμό Μητρώου του Μαθητή.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1 : Ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή που πρόκειται να μετεγγραφεί σε άλλο σχολείο υποβάλλει αίτηση (στο Διευθυντή του Σχολείου, στην οποία αναφέρει το λόγο της μετεγγραφής καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/96 για τη δ/νση κατοικίας του μαθητή (Υπόδειγμα 1ο). Καλό είναι την αίτηση να υπογράφουν και οι δύο γονείς.

2 : Ο Διευθυντής του σχολείου (παλιού) δίνει στον κηδεμόνα το Υπηρεσιακό Σημείωμα, ώστε με αυτό να παρουσιαστεί και να φοιτήσει ο μαθητής στο καινούργιο σχολείο μέχρι να φτάσουν τα δικαιολογητικά της μετεγγραφής. (Υπόδειγμα 2ο).

3 : Ο Διευθυντής συμπληρώνει το Αποδεικτικό Μετεγγραφής και διαβιβάζει υπηρεσιακά στο Διευθυντή του Σχολείου που θα φοιτήσει ο μαθητής μαζί με το φύλλο Ημερήσιου Ελέγχου καθώς και το Δελτίο Υγείας του μαθητή (Υπόδειγμα 3οΥπόδειγμα 4ο )

4 : Ο Διευθυντής του νέου σχολείου επιστρέφει το Αποδεικτικό Παραλαβής Δικαιολογητικών μετεγγραφής του μαθητή ή της μαθήτριας (Υπόδειγμα 5ο)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Στο τέλος της χρονιάς:

1. Συμπληρώνονται οι καρτέλες και τα φύλλα ελέγχου.

2. Περνιέται η Βαθμολογία στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.

3. Συμπληρώνονται οι Τίτλοι Σπουδών (για την Στ’ τάξη) και Προαγωγής (για τις υπόλοιπες βγάζουμε “Ενδεικτικά”).

4. Συμπληρώνεται το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, αρχίζοντας νέα σελίδα για τη φετινή χρονιά.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Οι εκδρομές του σχολείου πρέπει να έχουν παιδαγωγικό χαρακτρήρα. Καλό είναι να αποφεύγονται οι άσκοποι “περίπατοι”, καθώς ιδιαίτερα στα μονοθέσια ο χρόνος είναι πολύτιμος. Βέβαια τα παιδιά τις περιμένουν πώς και πώς, άρα κι εδώ χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τομή. Προτιμότερες εντούτοις είναι κάποιες μετακινήσεις με αυτοκίνητο αφού εκ των πραγμάτων τα παιδιά των μονοθεσίων έχουν πολύ λιγότερες εμπειρίες και κάθε ταξίδι είναι γι’ αυτά εμπειρία ζωής. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Το αυτοκίνητο του δασκάλου ή της δασκάλας δεν είναι το κατάλληλο μέσον για μετακίνηση των μαθητών. Στην πραγματικότητα απαγορεύεται ρητά. Όλοι οι συνάδελφοι εν τούτοις το χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση αυτή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο απαραίτητη είναι η γραπτή έγκριση των γονέων.

Σε γενικές πάντως γραμμές, οι εκδρομές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: Ολιγόωρες, ημιημερήσιες και ημερήσιες. Διανυκτέρευση απαγορεύεται στα παιδιά του Δημοτικού εάν δεν συνοδεύονται από γονείς.

Οι ολιγόωρες γίνονται κατά τμήμα ή τάξη και αφορούν επισκέψεις ενημερωτικές στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου (π.χ. Δημαρχείο, Εκκλησία, Μουσείο, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ταχυδρομείο, άλλες υπηρεσίες κ.λ.π.). Ο αριθμός τους είναι απεριόριστος.

Οι ημιημερήσιες – διδακτικές επισκέψεις μπορεί να γίνονται μια (1) το μήνα ή μέχρι τρεις (3) το τρίμηνο και πάντα οργανωμένα και να εξυπηρετούν τις διδακτικές ανάγκες του αναλυτικού Προγράμματος, και μπορούν για παράδειγμα να ενταχθούν στις δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης. Όταν γίνονται με Τουριστικό Λεωφορείο θα πρέπει να ζητείται η έγκριση πραγματοποίησης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η διαδικασία που απαιτείται για την έγκριση είναι η ακόλουθη :

Δέκα τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης θα πρέπει να ζητηθεί η έγκριση με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Έγκριση – Διδακτικής επίσκεψης (Υπόδειγμα)

2. Βεβαίωση Δ/ντη για τη συμμετοχή των ¾ μαθητών του σχολείου (Υπόδειγμα)

Σημειώνεται και πάλι ότι ο Διευθυντής θα ζητήσει από τους γονείς με Δήλωση (Υπόδειγμα) την συγκατάθεση τους για την συμμετοχή των παιδιών τους στη διδακτική επίσκεψη ή εκδρομή.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι ημερήσια εκδρομή επιτρέπεται μόνο μια (1) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και η διαδικασία έγκρισης της είναι η ίδια ως της ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης.

Όλη αυτή η διαδικασία πάντως είναι δυνατό να αποφευχθεί αν η εκδρομή γίνει Σαββατοκύριακο και την ευθύνη της αναλάβουν, οι γονείς των παιδιών οι οποίοι μάλιστα και θα τα συνοδεύσουν.

 

Οικονομικά

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Για κάθε πληρωμή που κάνει το σχολείο καλό είναι να παίρνουμε τιμολόγιο. Αν όμως αυτός που μας έκοψε τα ξύλα για παράδειγμα, δεν μπορεί να μας δώσει τιμολόγιο, γιατί δεν έχει, φτιάχνουμε μια απόδειξη πληρωμής (από το ειδικό μπλοκ που πουλάνε στα βιβλιοπωλεία) και πάνω σ’ αυτή γράφουμε το ποσό που πληρώνουμε. Στο πίσω μέρος της όμως πρέπει να γράψουμε και τις κρατήσεις που θα καταθέσουμε στην Εφορία (ΔΟΥ) κάθε εξάμηνο . (Τέλος Δεκεμβρίου και αρχές Ιουνίου). Πρέπει να σημειωθεί ότι στη ΔΟΥ κατατίθενται τα ποσά συνολικά, χωρίς να ενδιαφέρει από ποιες αποδείξεις έγιναν οι κρατήσεις. Η αναλυτική κατάσταση θα σταλεί στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκεί θα δικαιολογούνται τα ποσά που αναφέρονται συνολικά στα μπλε αποδεικτικά της ΔΟΥ.

Αυτό σημαίνει ότι αν πληρώσουμε έναν για να μας κόψει τα ξύλα, άλλον για να κουβαλήσει χαλίκι για την αυλή και έναν τρίτο για να φτιάξει ένα πεζούλι, τότε θα κόψουμε τρεις αποδείξεις. Θα αθροίσουμε τις κρατήσεις που κάναμε στο πίσω μέρος τους και θα πάμε στην Εφορία. Εκεί θα δώσουμε στον ταμία το σύνολο των χρημάτων και θα μας δώσει ΜΙΑ απόδειξη, συνολική. (Ένα μπλε …ημιδιαφανές χαρτί). Αυτό θα το βάλουμε στις αποδείξεις μας και θα το καταγράψουμε και ως έξοδο στο Βιβλίο Ταμείου. Όταν στείλουμε στον Επίτροπο όλα τα παραστατικά για έλεγχο, θα φτιάξουμε και μια κατάσταση όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι κρατήσεις, ανά απόδειξη πληρωμής, που στο σύνολό τους βέβαια θα ισούνται με το ποσό που θα αναγράφεται στο μπλε χαρτί της Εφορίας.

 


Ενέργειες Πρόσληψης καθαρίστριας

Ενέργεια 1η : Στην αρχή του διδακτικού έτους (1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου) συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή με θέμα την πρόσληψη εργολάβου καθαρισμού της Σχολικής Μονάδας και παίρνει απόφαση για προκήρυξη θέσης εργολάβου καθαρισμού.

Ενέργεια 2η : O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ανακοινώνει με έγγραφο στον τοπικό τύπο, το Δημοτικό Κατάστημα, τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους (Καφενεία), την επιθυμία της Σχολικής Επιτροπής να προσλάβει καθαρίστρια ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ________________

Δ/ΝΣΗ Π. Ε. ΝΟΜΟΥ ______________

__/ΘΕΣΙΟ Δ.ΣΧ_______________

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(εργολάβου καθαρισμού του ……/θέσιου Δημοτικού Σχολείου)

……………………………….

Η Σχολική Επιτροπή του ………/θέσιου Δημοτικού Σχολείου ……………………………………… ανακοινώνει ότι :

Πρόκειται να προσλάβει εργολάβο του Σχολείου για το Σχολικό Έτος ………

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τη Σχολική Επιτροπή μέχρι …………………

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Διευθυντή του Σχολείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

………………………………. 20……

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ενέργεια 3η : Αφού υποβληθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους στο Διευθυντή ή Προϊστάμενο της Σχολικής Μονάδας συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή και αποφασίζει την Πρόσληψη του εργολάβου καθαρισμού.

Πράξη ………/20………

ΘΕΜΑ : « Πρόσληψη καθαρίστριας»

 

Στ……….. και στο γραφείο του …………………………. σήμερα ……………., ημέρα …………….. και ώρα ………… συνήλθε σε συνεδρίαση η Σχ. Επιτροπή με θέμα την πρόσληψη εργολάβου καθαρισμού του σχολείου για το διδακτικό έτος ……………..

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος :

1.)…………………… 2.) ………………… 3.)……………….

Η Σχολική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :

1. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα συνοδευτικά σε αυτές στοιχεία

2. Την εισήγηση του δ/ντή του σχολείου

αποφασίζει ομόφωνα

1. Να προσλάβει ως εργολάβο καθαριότητας του σχολείου για το σχ. Έτος …………. την κ. ……………….. και αναθέτει στο δ/ντή να καταρτίσει τη σχετική σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί από τον Προϊστάμενο του ……………….. Γραφείου Εκπ/σης.

2. Για τον ορισμό της αμοιβής ορίζονται αίθουσες, στις οποίες περιλαμβάνονται αίθουσες διδασκαλίας, η αίθουσα προβολών, η βιβλιοθήκη και το γραφείο εκπ/κών. Ο εργολάβος καθαρισμού υποχρεούται σε καθαρισμό όλων των κοινόχρηστων χώρων και του προαυλίου.

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη και υπογράφεται

 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας τα Μέλη

Τ.Σ.Υ.

1.

2.

Ενέργεια 4η : Τέλος υποβάλλονται στον Προϊστάμενο του Γραφείου Εκπαίδευσης όπου ανήκει η Σχολική Μονάδα τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Απόφαση Σχολικής Επιτροπής για πρόσληψη καθαρίστριας

2. Οι Αιτήσεις των ενδιαφερόμενων

3. Τέσσερα (4) ιδιωτικά συμφωνητικά πρόσληψης υπογεγραμμένα από την καθαρίστρια

……… ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΔΗΜΟΥ …………………….. Σχολικό Έτος ……….

….. ΓΡΑΦΕΙΟ ……………….

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Καταρτίζεται σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικού ποσού ……….. δρχ. διεπόμενη από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 της παραγρ. 15 του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 και τις διατάξεις του αστικού Κώδικα για μίσθωση έργου.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _______________

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ : Το Γραφείο του Δντή Π.Ε. Ν. ____________

3. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ : α.) Ο Δ/ντής του ……. Γραφείου Π.Ε. …………. αφ’ ενός και β.) …………………… αφ’ ετέρου, κάτοικος ……………………….

4. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο πρώτος αναθέτει το έργο του καθαρισμού της Σχολικής Μονάδας στο δεύτερο – Εργολάβος καθαρισμού που το αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

5. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ

Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ο καθαρισμός αιθουσών, των γραφείων, του προαυλίου και όλων των κοινόχρηστων χώρων του …………………

Β.) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ : α.) Καθημερινός άψογος καθαρισμός μετά τη λήξη της σχολικής εργασίας, β.) Γενικός καθαρισμός όταν αρχίζει το σχολικό έτος και κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα (σφουγγάρισμα κάθε Παρασκευή – Ξαράχνιασμα – Ξεσκόνισμα), γ.) Συμμόρφωση του εργολάβου με τις υποδείξεις του Δ/ντή του Σχολείου.

Γ.) ΤΟΠΟΣ : ……………………………………………………

Δ.) ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Η σύμβαση συνάπτεται για το διδακτικό έτος ……………… ήτοι από …………………………….

6. ΑΜΟΙΒΗ : α.) Η αμοιβή του εργολάβου καθαρισμού για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη σχολική διάρκεια της συμβάσεως ανέρχεται σε συνολικό ποσό που ορίζεται κατά το άρθρο 113 παρ. 5 του Ν. 1892/90 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών για ……… αίθουσες ……….. καθαρισμό των οποίων αναλαμβάνει με την παρούσα η κ. ….. ………………………… Το ύψος του ποσού της παρούσης συμβάσεως θα οριστεί με βάση την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση. Η αμοιβή θα πληρώνεται από την αντίστοιχη Σχολ. Επιτροπή σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. του Ν. 1894/90

β.) Στην αμοιβή περιλαμβάνεται : Εισφορά του εργολάβου στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ 15,67% ή όση τυχόν ορισθεί με νεότερη απόφαση (ΝΔ 78/73) Χαρτοσήμανση της εξοφλητικής αποδείξεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Η εισφορά του εργοδότη στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ 23,58% καταβάλλεται από το Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής πέραν της αμοιβής.

γ.) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ : Η αμοιβή του εργολάβου κατανέμεται σε 10 ισόποσες δόσεις και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με εξοφλητική απόδειξη

δ.) Ο εργολάβος καθαρισμού δε δικαιούται δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζόμενους δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας

ε.) στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών αυξηθεί ή ελαττωθεί, η αμοιβή αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα, με βάση πάντα την κατ’ αποκοπή αμοιβή ανά αίθουσα και σχολικό έτος που προβλέπει η παραπάνω υπουργική απόφαση

7. Η ανάθεση του έργου καθαρισμού στον πιο πάνω αναφερόμενο ιδιώτη δε θεωρείται μίσθωση εργασίας ούτε είναι δυνατή η μετατροπή της σε μίσθωση εργασίας.

8. Αποχή του εργολάβου καθαρισμού από την εργασία του μια ή περισσότερες μέρες στο διάστημα ενός μηνός συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ή την καταγγελία της σύμβασης.

9. Το έργο το εκτελεί αυτοπροσώπως ο εργολάβος και δε μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ασθένειάς του αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον ίδιο, αλλά θα εγκρίνει και ο πρώτος συμβαλλόμενος.

10. Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς άλλη ειδοποίηση γίνεται και σε περίπτωση που ο εργολάβος καθαρισμού δεν τηρεί έστω και έναν από τους όρους της σύμβασης αυτής.

Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται.

Το ένα, αφού χαρτοσημανθεί με χαρτόσημο των 150 δρχ. κατατέθηκε στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής, το δεύτερο το παρέλαβε ο εργολάβος καθαρισμού και το τρίτο κρατείται στο γραφείο Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δ/ντής Π.Ε Η εργολάβος καθαρισμού

Ενέργεια 5η : Ο Προϊστάμενος αφού προσλάβει την καθαρίστρια υπογράφει τα ιδιωτικά συμφωνητικά για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από 01.09.20…. έως 30.06.20…. του επόμενου έτους.

Ενέργεια 6η : Επιστρέφονται τα τρία (3) συμφωνητικά στην Προϊσταμένη του σχολείου από αυτά το ένα (1) αντίγραφο δίνεται στην καθαρίστρια, ένα (1) στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής και ένα (1) μένει για να υποβληθεί με τον Απολογισμό του οικονομικού έτους.

 


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την κατάρτιση του απολογισμού στο τέλος κάθε οικονομικού έτους πρέπει να κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες. Κάντε κλικ στους συνδέσμους για να δείτε τα υποδείγματα των εγγράφων :

1η Ενέργεια :

• Καταχώρηση όλων των παραστατικών εσόδων και εξόδων στο βιβλίο ταμείου.

• Άθροιση εσόδων και εξόδων.

• Προσεκτικός έλεγχος τόσο της στήλης των εσόδων, όσο και της στήλης των εξόδων.

• Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (Ι.Κ.Α., Δημόσιο).

• Έλεγχος δικαιολογητικών : Των παραστατικών στοιχείων (τιμολογίων), δαπανών καθώς και Διπλοτύπων απόδοσης κρατήσεων.

2η Ενέργεια :

• Κλείσιμο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου……….

• Κλείσιμο Διπλοτύπου Είσπραξης με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου

• Κλείσιμο Διπλοτύπου αποδείξεων πληρωμής με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου (προσοχή το Μπλοκ δεν μπαίνει στον απολογισμό).

• Συμπλήρωση συνοπτικού απολογισμού πίνακα

• Συμπλήρωση λοιπών πινάκων : α.) Κατάσταση Μελών Σχολικής Επιτροπής, β) Βεβαίωση υπολοίπου βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου ή φωτοτυπία της τελευταίας ενημερωμένης σελίδας του βιβλιαρίου, γ.) Βεβαίωση υπολοίπου προηγούμενης οικονομικής χρήσης, δ.) Βεβαίωση λειτουργούντων τμημάτων ε.) Βεβαίωση Μετρητών στα χέρια του ταμία την 31 Δεκεμβρίου του οικ. Έτους ζ.) Κατάσταση συγκεντρωτική Κρατήσεων.

3η Ενέργεια :

• Στις αρχές του Ιανουαρίου συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού και σύνταξη σχετικού πρακτικού

4η Ενέργεια :

• Υποβολή του Απολογισμού στο Δήμο για έγκριση στο δήμο τέλος του Ιανουαρίου υποβάλλονται με διαβιβαστικό τα εξής δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο βιβλίου εσόδων-εξόδων

2. Κατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής

3. Συνοπτικός Πίνακας εσόδων-εξόδων οικ. Έτος

4. Απόφαση έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής

5η Ενέργεια :

• Υποβάλλονται στον Επίτροπο οι απολογισμοί των Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 2539/97 (ως υπόδειγμα 16ο σελ. 151). Τα στοιχεία του Απολογισμού φυλάσσονται από τις Σχολικές Επιτροπές μέχρι της υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6η Ενέργεια :

• Υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο Εκπ/σης τα παρακάτω δικαιολογητικά για ενημέρωση

1. Φωτοαντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων

2. Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού και

3. Εγκριτική απόφαση του Δήμου για τον απολογισμό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

1. Διαβιβαστικό. – Όλες οι αποδείξεις και τα τιμολόγια.

2. Το Διπλότυπο Μπλοκ Εισπράξεων, όπου κάθε χρόνο αναγράφονται τα νέα έσοδα του σχολείου. Ως πρώτη εγγραφή βάζουμε το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς.

4. Πράξη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται ο απολογισμός του οικονομικού έτους.

5. Πράξη Σύστασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής

6. Οι αποδείξεις είσπραξης της ΔΟΥ, συνοδευόμενα από μια λίστα όπου φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες του σχολείου και οι αντίστοιχες κρατήσεις που έγιναν, στην περίπτωση που δεν κόπηκαν τιμολόγια αλλά απλές αποδείξεις..

7. Αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού καταθέσεων της χρονιάς που διανύουμε. (Στο σχολικό έτος 2005-2006, αυτό σημαίνει την κίνηση για το 2005.)

8. Μια βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός των τμημάτων που λειτούργησαν στο σχολείο την χρονιά για την οποία υποβάλλουμε τον απολογισμό.

9. Μια βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται το χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

10. Μια βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται το χρηματικό υπόλοιπο της διαχείρησης την 31η Δεκεμβρίου της περασμένης χρονιάς.

11. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Ταμείου της χρονιάς για την οποία γίνεται ο έλεγχος.

 

Βιβλιογραφική αναφορά:

Παρούτσας, Δ., Κ., (1998),Παρούτσας, Δ., Κ., ( ), Υποδείγματα και οδηγίες προς τους δασκάλους και τις δασκάλες των μονοθεσίων, ανακτήθηκε στις 22/8/2022 από https://paroutsas.jmc.gr/monothesio.htm

Trending Now!!


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω