Β/θμια: Δεδομένα – ανάλυση ακαδημαικών προσόντων ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02

📌Στοιχεία- δεδομένα του συνάδελφου Μάριου Μαγιολαδίτη

Σε μια προσπάθεια εκτίμησης πως θα κυμανθούν τα μόρια στους επικείμενους πίνακες ειδικής αγωγής παρουσιάζουμε μια ανάλυση των ακαδημαικών προσόντων των ειδικοτήτων ΠΕ02,ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ04.02 με βάση τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2019.

Τα στοιχεία δείχνουν τα περιθώρια αύξησης μορίων για όσους δεν διορίστηκαν αλλά και τα προσόντα όσων κατάφεραν και διορίστηκαν με την προκήρυξη 3ΕΑ/2019.

Χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του ΑΣΕΠ όπως αυτοί αναμορφώθηκαν τον Ιούνιο του 2021.

 

Ο Μάριος Μαγιολαδίτης είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακά διπλώματα στα Θεμέλια της Πληροφορικής (Παν. Κρήτης) και την Ειδική Αγωγή (Παν. Λευκωσίας – Παν. Πατρών) είναι διαχειριστής της σελίδας(Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και πρόεδρος του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕ02
ΣΠΟΥΔΕΣ
53 από τους 2773 (1,9%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν διδακτορικό.
34 από τους 2773 (1,2%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή ή κάπου αλλού.
256 από τους 2773 (9,2%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν 2 μεταπτυχιακά.
18 από τους 2773 (0%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν διδακτορικό και 2 μεταπτυχιακά.
151 από τους 2773 (5,4%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν δεύτερο πτυχίο.
————————

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
141 από τους 2773 (5%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν κανένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
228 από τους 2773 (8,2%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν άριστη γνώση σε 2 γλώσσες.
1706 από τους 2773 (61,5%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν άριστη γνώση σε τουλάχιστον μια γλώσσα.
—————-

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
220 από τους 2773 (8%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν πιστοποίηση Η/Υ.
1593 από τους 2773 (57%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν επιμόρφωση 300 ωρών.
————

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1459 από τους 2773 (52,6%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ) – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
BRAILLE (ΕΓΒ)
61 από τους 2773 (2,1%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕ03
ΣΠΟΥΔΕΣ
10 από τους 615 (1,6%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν διδακτορικό.
31 από τους 615 (5%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή ή κάπου αλλού.
171 από τους 615 (27,8%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν 2 μεταπτυχιακά.
7 από τους 615 (1,1%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν διδακτορικό και 2 μεταπτυχιακά.
21 από τους 615 (3,4%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν δεύτερο πτυχίο.
————————

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
48 από τους 615 (7,8%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν κανένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
44 από τους 615 (7,1%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν άριστη γνώση σε 2 γλώσσες.
343 από τους 615 (55,8%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν άριστη γνώση σε τουλάχιστον μια γλώσσα.
————————

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
19 από τους 615 (3%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν πιστοποίηση Η/Υ.
312 από τους 615 (51%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν επιμόρφωση 300 ωρών.
————

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
324 από τους 615 (52,7%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ) – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE (ΕΓΒ)
3 από τους 615 (0%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ03 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕ04.01
ΣΠΟΥΔΕΣ
6 από τους 235 (2,6%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν διδακτορικό.
15 από τους 235 (6,4%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) δεν έχουν μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή ή κάπου αλλού.
54 από τους 235 (23%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν 2 μεταπτυχιακά.
1 από τους 235 (0%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχει διδακτορικό και 2 μεταπτυχιακά.
8 από τους 235 (3,4%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν 2ο πτυχίο.
————————

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
19 από τους 235 (8,1%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) δεν έχουν κανένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
14 από τους 235 (5,9%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν άριστη γνώση σε 2 γλώσσες.
64 από τους 235 (27,3%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν άριστη γνώση σε τουλάχιστον μια γλώσσα.
—————-

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
13 από τους 235 (5,5%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν πιστοποίηση Η/Υ.
121 από τους 235 (51,7%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν επιμόρφωση 300 ωρών.
————

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
125 από τους 235 (51,7%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ) – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE (ΕΓΒ)
0 από τους 235 (0%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.01 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕ04.02
ΣΠΟΥΔΕΣ
0 από τους 73 (0%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν διδακτορικό.
16 από τους 73 (22%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) δεν έχουν μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή ή κάπου αλλού.
25 από τους 73 (34,2%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν 2 μεταπτυχιακά.
0 από τους 73 (0%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχει διδακτορικό και 2 μεταπτυχιακά.
4 από τους 73 (5,5%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν 2ο πτυχίο.
————————

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
5 από τους 73 (6,8%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) δεν έχουν κανένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
3 από τους 73 (0,4%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν άριστη γνώση σε 2 γλώσσες.
22 από τους 73 (30%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν άριστη γνώση σε τουλάχιστον μια γλώσσα.
—————-

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2 από τους 73 (2,7%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν πιστοποίηση Η/Υ.
30 από τους 73 (41,1%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί αναμορφωμένοι) δεν έχουν επιμόρφωση 300 ωρών.
————

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
34 από τους 73 (46,6%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ) – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE (ΕΓΒ)
0 από τους 73 (0%) στον κύριο πίνακα ειδικής ΠΕ04.02 στην 3ΕΑ/2019 (τελικοί) δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo