ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Επιστολή για διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αθήνα, 02/03/2022

Αρ. Πρωτ.: 04

       Προς:

– Την Υπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ν. Κεραμέως

– Την Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ζ.  Μακρή

   – Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

– Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου

Θέμα: «Διορισμοί ΕΕΠ – ΕΒΠ»

Α// Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας, το σημαντικό ζήτημα που αφορά στους διορισμούς μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις οργανικές θέσεις των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Σας υπενθυμίζουμε, ότι στους προηγούμενους διορισμούς στην εκπαίδευση υπήρξε πλήρη αναντιστοιχία μεταξύ του νόμου 4589/2019, κατά τον οποίο προβλέπεται ότι οι διορισμοί μόνιμων Ε.Ε.Π. πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις και του νόμου 4547/2018 – άρθρου 9 περί στελέχωσης των ΚΕΣΥ κατά τον οποίο δυστυχώς δεν είχε προβλεφθεί η πλήρωση θέσεων από διορισμό. Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης ευθυνών από την πολιτική ηγεσία τη σοβαρή αυτή αβλεψία η οποία παρά τις εκκλήσεις μας δε διορθώθηκε ούτε στο νόμο 4823/21.

Ο αρνητικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα τα ΚΕΔΑΣΥ που αντικατέστησαν τα ΚΕΣΥ να συνεχίζουν να στελεχώνονται κατά συντριπτική πλειοψηφία από αναπληρωτές, οι περισσότεροι χωρίς προηγούμενη εμπειρία στα ΚΕΣΥ,  κατάσταση η οποία κατά κοινή παραδοχή δημιουργεί  σοβαρές δυσκολίες στη διαγνωστική, αξιολογική και υποστηρικτική τους λειτουργία σε παιδιά, οικογένειες και σχολεία.

Δημοφιλή!!  7 ΣΕΠΕ  καλούν τη ΔΟΕ  και τους υπόλοιπους συλλόγους σε  αποκλειστικά «δια ζώσης» διαδικασίες και αρχαιρεσίες - Λέμε ΟΧΙ στο ν. Χατζηδάκη και στις ηλεκτρονικές εκλογές

 Το ΥΠΑΙΘ πρέπει να λάβει υπόψη του την ραγδαία αύξηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας σε υποστηρικτικές υπηρεσίες που προκύπτουν από τα συνεχή αιτήματα από τις σχολικές μονάδες και τις οικογένειες των μαθητών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια γκάμα προβλημάτων ψυχοκοινωνικής φύσεων, που επιδεινώνονται ως συνέπεια της πανδημίας. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ που εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες κι έχουν υψηλά προσόντα και πολύτιμη εμπειρία. Τα ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ έχουν αποδείξει, και στα 21 χρόνια λειτουργίας τους, τόσο στην εκπαιδευτική, όσο και στην επιστημονική κοινότητα, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών τους και την υποστήριξη τεράστιου όγκου μαθητικού πληθυσμού, οικογενειών και σχολείων με πενιχρά μέσα και εν μέσω συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων. Η άμεση κάλυψη των οργανικών κενών των ΚΕΔΑΣΥ και των ΕΔΥ που υπάγονται σε αυτά είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί κατά την νέα φάση διορισμών.

Οι οργανικές θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τον νόμο 4823/21 άρθρο 15 ορίζονται σε 609 ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ το σχολικό έτος 20-21 υπηρετούσαν σε αυτά μόλις 149 μόνιμοι:

Δημοφιλή!!  Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030: "Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους"
ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21 71 15 67
Ψυχολόγων (ΠΕ23) 223 66 251
Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28) 33 5 14
Εργοθεραπευτών (ΠΕ29) 53 5 23
Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) 223 55 249
Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31) 6 1  
ΣΥΝΟΛΟ 609 147 604

Β// ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ

Οι διορισμοί του 2020 για το ΕΕΠ ΕΒΠ μπορεί να κάλυψαν κάποιες  οργανικές θέσεις και να στελέχωσαν εν μέρη τις ΣΜΕΑΕ, ωστόσο οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται καλύπτουν επί χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες με σαφώς πολύ μεγάλη διαφορά του ποσοστού ανάμεσα σε μόνιμους και αναπληρωτές.

Για το λόγο αυτό καθίσταται ιδιαίτερα επιβεβλημένο να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις για το ΕΕΠ ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες και σύνθετες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Γ// ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ: ΕΔΥ Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το νόμο 4823/21, άρθρο 17 ορίζεται ότι: «αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. της παρ. 3 συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29. Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με την τοποθέτηση μελών του Ε.Ε.Π. με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό».

Δημοφιλή!!  Επισημάνσεις σχετικά με την εγκυρότητα των γνωματεύσεων/βεβαιώσεων για έγκριση στήριξης από Σ.Ν. μαθητών/τριών, διδακτικό έτος 2024-25

Επιπλέον θα πρέπει να επανεξεταστεί η  δημιουργία νέων οργανικών θέσεων Ε.Δ.Υ. σε συνδυασμό με την ίδρυση των νέων Τ.Ε..

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ανάγκες ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι συνεχείς και αδιαμφισβήτητες πόσο δε μάλλον σε μια τόσο ψυχοπιεστική συγκυρία για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και το προσωπικό των σχολικών μονάδων λόγω σχολικής βίας, περιστατικών κακοποίησης κ.α.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε σύμφωνα με τα πάγια αιτήματα  της ΠΟΣΕΕΠΕΑ:

  • Διορισμούς στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
  • Διορισμούς στις ΕΔΥ
  • Αύξηση οργανικών θέσεων για το ΕΒΠ και το ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ
  • Ένταξη των μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση με τη δημιουργία οργανικών θέσεων και με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ

 

ΙΜΕΓΕΕ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κάλεσμα για ομάδα εργασίας σχολικών νοσηλευτών

 

Trending Now!!


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω