υπαιθα

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με άδεια ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. Φ.12.1/11715/16-11-2021 έγγραφό σας, με αρ. πρωτ. 147493/Ε3/17-11-2021 εισερχομένου εγγράφου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ν. 3305/2005 (Α΄ 17), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κατόπιν της έκδοσης του ν. 4808/2021 (101 Α΄), σύμφωνα με το άρθρο 33 «Πεδίο εφαρμογής», «Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται, με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης: α) στον ιδιωτικό τομέα, β) σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία……».

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι: «Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/ 2005 (Α’ 17), δικαιούνται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)».

Καθότι δεν ισχύουν ειδικές διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς, σας παραπέμπουμε και στο κεφ. Β’ παρ. 9 (σελ. 21) της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/08-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. για υπαλλήλους με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. Ως εκ τούτου, η προαναφερθείσα άδεια δύναται να χορηγηθεί στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και στα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.Μαρούσι, 02-02-2022

Αρ. Πρωτ.: 10957 /Ε3ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ—–ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ—–ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ—–Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ (Π.Ε.) & Β’ (Δ.Ε.)ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Χ. Μυλωνά (Π.Ε.) Γλ. Γκίνου (Δ.Ε.) Κ. Μιλάνου (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) Τηλέφωνο: 210- 344 3131 (Π.Ε.) 210-3442417 (Δ.Ε.) 210-3442332 (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.)e-mail: [email protected] (Π.Ε.) [email protected] (Δ.Ε.) [email protected] (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.)Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΚΟΙΝ.: 1. Περιφ/κές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.2. Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Γενικότερα, σχετικά με τις άδειες που δικαιούνται οι μόνιμοι ή/και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, υπάρχει αναρτημένος σχετικός πίνακας στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (minedu.gov.gr) στη διαδρομή (i) Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί/Μόνιμοι/Άδειες για μόνιμους και (ii) Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί/Αναπληρωτές/ Άδειες για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω