ΠΑΤΡΕΑΣ

Κενά Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας + ΕΑΕ Γενικής Παιδείας για B’ Φάση Αναπληρωτών

Η Β φάση ΔΕΝ θα έχει Μαθητεία

Στην Παράλληλη θα είναι μικρό το ποσοστό κάλυψης σε σχέση με τα κενά, καθώς αναμένονται και τα αιτήματα της επόμενης φάσης υποδοχής αιτημάτων (μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022)

 

Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για B’ Φάση Αναπληρωτών:

ΕΙΔΙΚ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 148 6 0 154
ΠΕ02 211 11 66 288
ΠΕ03 74 6 39 119
ΠΕ04.01 56 1 26 83
ΠΕ04.02 25 2 16 43
ΠΕ04.04 32 1 15 48
ΠΕ04.05 4 4 0 8
ΠΕ05 83 1 4 88
ΠΕ06 181 6 15 202
ΠΕ07 88 4 5 97
ΠΕ08 60 27 0 87
ΠΕ11 166 6 0 172
ΠΕ34 1 0 0 1
ΠΕ78 18 2 0 20
ΠΕ79.01 42 28 0 70
ΠΕ80 83 1 29 113
ΠΕ81 37 2 6 45
ΠΕ82 132 0 21 153
ΠΕ83 93 0 15 108
ΠΕ84 18 0 5 23
ΠΕ85 16 0 4 20
ΠΕ86 174 3 45 222
ΠΕ87.01 13 0 1 14
ΠΕ87.02 54 0 11 65
ΠΕ87.03 17 0 3 20
ΠΕ87.04 5 0 2 7
ΠΕ87.08 11 0 0 11
ΠΕ87.09 19 0 5 24
ΠΕ87.10 1 0 0 1
ΠΕ88.01 32 1 4 37
ΠΕ88.02 10 0 1 11
ΠΕ88.03 1 0 0 1
ΠΕ88.04 6 0 0 6
ΠΕ88.05 7 0 0 7
ΠΕ89.01 19 0 5 24
ΠΕ89.02 2 0 0 2
ΠΕ90 6 0 2 8
ΠΕ91.01 2 0 0 2
ΠΕ91.02 3 0 0 3
ΤΕ01.19 6 0 0 6
ΤΕ02.04 1 0 0 1
ΔΕ01.17 4 0 0 4
ΔΕ02.01 8 0 0 8
ΔΕ02.02 12 0 0 12
ΣΥΝΟΛΟ 1981 112 345 2438

Τα κενά είναι κατά 90% Πλήρους Ωραρίου, οπότε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα ο διαχωρισμός τους στον ανωτέρω πίνακα.
Προβλέπεται 100% κάλυψη των ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ και από τα υπόλοιπα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ θα υπάρξει διαφοροποίηση ανά ειδικότητα (υπολογίστε μεσοσταθμικά στο 45%), για έναν αριθμό περίπου 1375 προσλήψεων.
Άλλες 250 ΠΕ02 και 250 ΠΕ03 προσλήψεις θα γίνουν στο ΜΝΑΕ (185 ΑΠΩ + 65 ΑΜΩ σε κάθε ειδικότητα).
Ονόματα σήμερα Παρασκευή για ανάληψη στα σχολεία την ερχόμενη εβδομάδα

 

Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Β’ Φάση Αναπληρωτών (άγνωστο ακόμα το ποσοστό κάλυψης):

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ Τ.Ε.-ΑΠΩ Τ.Ε.-ΑΜΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ
ΠΕ01.ΕΑΕ 2 2 0 0 0 0
ΠΕ02.ΕΑΕ 58 + 11 ΚΕΔΑΣΥ 5 165 10 274 28
ΠΕ03.ΕΑΕ 29 + 8 ΚΕΔΑΣΥ 4 161 11 113 33
ΠΕ04.01.ΕΑΕ 15 + 2 ΚΕΔΑΣΥ 6 50 2 73 13
ΠΕ04.02.ΕΑΕ 5 1 18 1 18 3
ΠΕ04.04.ΕΑΕ 1 1 15 3 13 3
ΠΕ04.05.ΕΑΕ 0 0 5 1 4 2
ΠΕ06.ΕΑΕ 3 3 0 0 0 0
ΠΕ08.ΕΑΕ 11 4 0 0 0 0
ΠΕ11.ΕΑΕ 16 8 0 0 0 0
ΠΕ78.ΕΑΕ 15 3 0 0 0 0
ΠΕ79.01.ΕΑΕ 11 6 0 0 0 0
ΠΕ80.ΕΑΕ 10 2 0 0 0 0
ΠΕ81.ΕΑΕ 1 1 0 0 0 0
ΠΕ82.ΕΑΕ 3 0 0 0 0 0
ΠΕ83.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ84.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ86.ΕΑΕ 19 5 0 0 0 0
ΠΕ87.05.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ87.06.ΕΑΕ 4 0 0 0 0 0
ΠΕ87.09.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ88.01.ΕΑΕ 15 3 0 0 0 0
ΠΕ88.02.ΕΑΕ 10 2 0 0 0 0
ΠΕ88.03.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ88.04.ΕΑΕ 13 3 0 0 0 0
ΠΕ88.05.ΕΑΕ 0 1 0 0 0 0
ΠΕ89.01.ΕΑΕ 5 0 0 0 0 0
ΠΕ89.02.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ91.01.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΤΕ01.19.ΕΑΕ 1 2 0 0 0 0
ΤΕ02.07.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 278 62 414 28 495 82

 

Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για B’ Φάση Αναπληρωτών:

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΠΩ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΜΩ ΔΥΕΠ – ΑΠΩ ΔΥΕΠ – ΑΜΩ
ΠΕ05 13 26 0 0
ΠΕ06 178 23 0 8
ΠΕ07 3 31 0 0
ΠΕ08 303 24 0 1
ΠΕ11 248 35 0 4
ΠΕ60 405 0 41 0
ΠΕ70 616 0 14 1
ΠΕ79.01 113 26 0 1
ΠΕ86 72 24 0 2
ΠΕ91.01 137 30 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 2088 219 55 17

Στη ΓΕΝΙΚΗ η κάλυψη (λόγω ΕΣΠΑ) θα είναι σαφώς υψηλότερη από τη Δευτεροβάθμια, τουλάχιστον στους ΠΕ60 και ΠΕ70 (περίπου 90%).
ΔΥΕΠ κάλυψη 100%
Άλλες 1014 προσλήψεις  ΠΕ70 ΑΠΩ θα γίνουν στα ΖΕΠ.
Επίσης αναμένονται περίπου 275 προσλήψεις ΠΕ06 ΑΜΩ στα Νηπιαγωγεία.

 

Στην Παράλληλη βέβαια θα είναι μικρό το ποσοστό κάλυψης σε σχέση με τα κενά, καθώς αναμένονται και τα αιτήματα της επόμενης φάσης υποδοχής αιτημάτων (μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022).

 

Όπως τα ανάρτησε ο Πατρεας

Αναπληρωτές: Ενημέρωση για καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών – παράλληλη στήριξη

Όπως μας ενημέρωσε ο Πατρέας σε χθεσινή δημοσίευση του:

Το πλάνο φέτος για την Παράλληλη Στήριξη είναι 80% την 1η Σεπτεμβρίου και 20% την 1η Νοεμβρίου.

Το 100% δεν ξέρω όμως τι νούμερο θα είναι τελικά. (Σύντομα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε αριθμούς)

 

Επειδή υπάρχουν ερωτήσεις για διευθύνσεις που γίνανε πολλοί διορισμοί αν θα θεωρήσουμε ότι δε θα πάρει πολλούς αναπληρωτές ;

Απάντηση Πατρέα:

Δεν είναι απαραίτητο, μιας και μπορεί να έχουν δημιουργηθεί αρκετά λειτουργικά κενά λόγω αποσπάσεων (προς άλλες Διευθύνσεις – αρκεί να ήρθαν λιγότεροι, σε Φορείς κτλ.) καθώς και λόγω μακροχρόνιων αδειών.
Οπότε η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ποικίλλει για κάθε ειδικότητα και από Περιοχή σε Περιοχή.

 

 

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 12/8/2022 και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις μέχρι και την Παρασκευή 19/8/2022

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [85.30 KB]

 

 

 

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και την Τρίτη 16/8/2022 και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις μέχρι και τη Δευτέρα 22/8/2022

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [204.35 KB]

Δεδομένα Πατρέα για τους επικείμενους διορισμούς σε Αβαθμια, Δβθμια, ΕΕΠ ΕΒΠ

Δεδομένα Πατρέα:

 

Παρότι πρόκειται για διορισμούς Μονίμων, είναι καλύτερο να δούμε τον αριθμό των διορισμών ανά πρόγραμμα πρόσληψης Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚΗ
ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. (Αβάθμια και Ββάθμια): γύρω στο 1250, δηλ. 100% κάλυψη των οργανικών κενών (στη Ββάθμια θα γίνονταν και παραπάνω, αλλά σε κάποιες ειδικότητες οι εναπομείναντες στους πίνακες είναι λιγότεροι από τα οργανικά κενά)
ΕΕΠ-ΕΒΠ: 750-1500, δηλ. 50%-100% κάλυψη των οργανικών κενών
ΓΕΝΙΚΗ
Μουσικά: γύρω στο 250
Ββάθμια: γύρω στο 2100, δηλ. 100% κάλυψη των οργανικών κενών και τουλάχιστον 60% στο ΠΕ04.04
Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (ΠΕ60): γύρω στο 900 (τα επίσημα οργανικά κενά είναι 975)
Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΠΕ70 και ειδικότητες): 2500-3250

Στις 2 περιπτώσεις (ΕΕΠ-ΕΒΠ και ΕΤΟΔΣ) που αναφέρω εύρος τιμών, αν η μια περίπτωση κινηθεί στο άνω όριο, η άλλη περίπτωση θα κινηθεί στο κάτω όριο (αν και με το συγκεκριμένο ΓΓ, είναι προφανές ποιο είναι το πιο πιθανό σενάριο).
Επίσης στο ΕΤΟΔΣ υπάρχει και εσωτερικός “ανταγωνισμός” μεταξύ ΠΕ70 και ειδικοτήτων (δηλ. όσο περισσότεροι ΠΕ70, τόσο λιγότερες ειδικότητες και το αντίστροφο).

 

Νομιζω οτι η ακριβεια του αριθμου δηλωνει οτι η κατανομη ειναι ετοιμη

Θα το απέδιδα στο εξής (πάντως όχι στην τύχη): το 2.236 των οργανικών κενών Δευτεροβάθμιας (είτε αυτούσιο είτε με -100/150 ΠΕ04.04) προστέθηκε με τα υπόλοιπα που είναι στρόγγυλα στα 00/50 και γι’ αυτό ο αριθμός που ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ λήγει σε 86 (άντε τώρα να το σκεφθούν αυτό όσοι τους είπαν λίγο αλλαγμένα τα νούμερα).

 

Καλή τοποθέτηση στους νεοδιόριστους συναδέλφους και υπομονή στους υπόλοιπους. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και πρέπει να ανοιχθεί κουβέντα πέρα από την ξερή κάλυψη των επίσημων οργανικών κενών.

 

 

Πατρέας: Κλείδωσε ο Αριθμός διορισμών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδική και γενική αγωγή

Πάλι θα δούμε χιλιάδες οργανικά κενά ακάλυπτα και τη νεα σχολική χρονιά.

 

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο ο Πατρέας:

“Ολοκληρώθηκαν αυτή την εβδομάδα. Όπως είχαμε πει, αν πουν και ασχοληθούν σοβαρά τα 2 μέρη (ΥΠΑΙΘ και ΥΠΕΣ), είναι το πολύ 2-3 μέρες υπόθεση να καταλήξουν τουλάχιστον στον αριθμό. Είναι ένα νούμερο under 9000. Δεν έμαθα, όμως, πού ακριβώς κατέληξαν στα 2 βασικά ανοιχτά μέτωπα που είχαν σημαντική διαφορά (ΠΕ70 και ΕΕΠ-ΕΒΠ) και στο θέμα των ΠΕ79.01 στην Πρωτοβάθμια, καθώς όσοι ξέρουν είναι πολύ φειδωλοί στα λόγια τους.

 

Ως προς τα επίσημα οργανικά κενά, είναι εδώ και χρόνια γνωστό ότι υπάρχει ένας προκρούστειος αλγόριθμος υπολογισμού τους στη σχετική εγκύκλιο της Δευτεροβάθμιας. Αυτός σε συνδυασμό με τη θεώρηση ότι οι θέσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία δεν ανήκουν στις Οργανικές Θέσεις της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οδηγεί στα νούμερα που όλοι είδαμε στην εγκύκλιο των μετατάξεων. Τα αποτελέσματα αυτού του αλγορίθμου δήλωσαν οι ΔΔΕ στο e-DataCenter, βάσει αυτών των στοιχείων πραγματοποιήθηκαν οι μεταθέσεις του 2022 και ΟΛΑ τα εναπομείναντα οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας τα συμπεριέλαβε το Υπουργείο στην εγκύκλιο των μετατάξεων.

 

Το ίδιο έγινε και στους ΠΕ60 και ΠΕ70 (που έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο υπολογισμού), ενώ ΔΕΝ έγινε το ίδιο στις Ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας, όπου από τα εναπομείναντα Οργανικά Κενά το Υπουργείο εμφάνισε όσα ήθελε (με αποκορύφωμα την “εξαφάνιση” των 600 Οργανικών Κενών των ΠΕ79.01).”

 

 

ΠΕ70: Οργανικά Κενά για Μετατάξεις (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) vs. Λειτουργικά Κενά για Αποσπάσεις (62174/Ε2/26-05-2022)

ΠΔΕ ΔΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Κενά Μετατάξεων Κενά Αποσπάσεων
ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ -16 -3
ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ -26 -51
ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ Β΄ ΕΒΡΟΥ
ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ -96 -81
ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ -8
ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ -12 -5
ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ -28 -12
ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ -343 -390
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ -147 -186
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ -148
ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ -131 -317
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ -287 -92
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ -168 -164
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ -171 -167
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ -372 -160
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ -59
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ -4
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ -122 -183
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ -32
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ -1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΣΑΜΟΥ -1 -27
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Β΄ ΣΑΜΟΥ -5
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Γ΄ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ Α΄ ΧΙΟΥ -10 -14
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ Β΄ ΧΙΟΥ -2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ -203 -59
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ -64 -44
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ -125 -33
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -5 -1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -29 -24
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ +7
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ -78 -33
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ -33 -12
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ +3
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -7
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ +8
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -5
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -21
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ +20
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -56 -32
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -60 -50
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -5
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -24 -18
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ -11 -11
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ +6
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -50
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ -72 -39
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ -53 -48
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ -57 -21
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ +17
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ +16
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ -125 -119
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -133 -173
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ -5 -8
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ -80 -45
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ -95 -62
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ -11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ -3
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ -8
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ -2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -5 -77
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -30 -10
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ -15 -26
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -32
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ -114 -48
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -43 -63
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -133 -45
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ -86 -61
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ -35
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -21 -6
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ -123 -37
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ -3 -15
    ΣΥΝΟΛΟ -4173 -3106

Επειδή οι Μετατάξεις πραγματοποιούνται σε Περιοχή Μετάθεσης (εκτός αν είσαι ο… Άγγελος που τις έκανε σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης), ενώ οι αποσπάσεις σε Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις που έχουν περισσότερες από μία Περιοχές Μετάθεσης τα κενά των Αποσπάσεων αναφέρονται στην Α’ Περιοχή.
Τώρα πώς γίνεται στα Οργανικά Κενά να προστέθηκαν και τα κενά από (Σ.Σ. πρόκειται για στήλες του Excel που συμπλήρωσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης):
– ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
– ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ-ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ κλπ.)
– ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
– ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ
και να προκύπτουν Λειτουργικά Κενά λιγότερα από τα Οργανικά Κενά, είναι ένα θέμα που αφορά ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

Πληροφορίες Σαββατοκύριακου από τον Πατρέα για ανακοινώσεις και διορισμούς

Η ημερομηνία υπολογίζεται (αν κατάλαβα καλά) για ανακοίνωση περίπου στις 15 με 19 του Ιουνίου με βάση τα γραπτά του Πατρέα..

Σε προηγούμενο άρθρο μας αυτό είχε πάρει το αυτί μας, αλλά δεν ξαναρισκαρουμε με ημερομηνία, γιατί μας πιάνει και το μάτι και οι κατάρες 😉 👁️‍🗨️

📍Νεότερες πληροφορίες μας λένε ότι ούτε την επόμενη εβδομάδα θα βγει άσπρος καπνός απο το ΥΠΑΙΘ για αριθμό και κατανομή, πάει για τουλάχιστον μετά τα μέσα Ιουνίου η ανακοίνωση!!

➡️Στο ΥΠΑΙΘ δεν προτίθενται να δημιουργήσουν νέες οργανικές αυτή τη στιγμή, αλλά…ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί!!”

https://www.facebook.com/105402208234839/posts/372259038215820/

Πατρέας: “Μακάρι να γίνουν αυτή την εβδομάδα που ξεκινά μεθαύριο Δευτέρα 6/6 και να είναι και οι τελικές, αφού (όπως είπα και σε προηγούμενη ανάρτηση) θεωρώ ότι είναι το πολύ 2-3 μέρες υπόθεση να καταλήξουν τουλάχιστον στον αριθμό. Ακόμα κι αν είχαν καταλήξει στον αριθμό, η επίσημη ανακοίνωσή του είναι σίγουρο ότι για επικοινωνιακούς λόγους δεν θα γινόταν τις προηγούμενες ημέρες (αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τον μαθαίναμε τον αριθμό). Επίσης, για τα αρκετά αβέβαια θα έχετε προσέξει ότι μιλάω με πιθανότητες, όπως θεωρώ ότι είναι το σωστό.

Πάντως δεν είναι ντροπή να παραδεχτώ/-είς ότι πήγα/-ες κουβά σε μια πληροφορία, δεν χρειάζονται εγωισμοί σε αυτά τα θέματα και δεν μπορεί να βγαίνουν πάντα όλες οι πληροφορίες.

Όταν, π.χ., λες στα μέσα Μαΐου ότι: «Μέσα στις επόμενες μέρες-το πολύ σε μια βδομάδα-αναμένεται να ανακοινωθεί ο αριθμός των μόνιμων διορισμών που θα γίνουν φέτος, μέχρι το καλοκαίρι, στην εκπαίδευση.» και μετά το γυρνάς στο «Πάντα τον Αύγουστο γίνονται οι διορισμοί, πού διαβάσατε ότι θα γίνουν νωρίτερα, στο FB?”, ε εντάξει τότε. Λες και η κουβέντα και το ενδιαφέρον των συναδέλφων ήταν για την ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμών και όχι για τον αριθμό και (κυρίως) την κατανομή τους.

Η οποία εξ αρχής είπα ότι είναι (και εξακολουθεί να είναι) ανοιχτή στη Γενική της Πρωτοβάθμιας, ενώ πράγματι προστέθηκε στο ερωτηματικό και το θέμα των ΕΕΠ-ΕΒΠ, πιστεύω πως θα καλυφθούν τα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ στους επικείμενους διορισμούς αλλά δεν έχει κλειδώσει (όπως όντως φαίνεται ότι δεν έχει κλειδώσει).

Σχετικά με τους αιρετούς: και όταν ήταν στο Υπουργείο, συνέβαιναν πολλά πράγματα δίπλα τους και δεν έπαιρναν χαμπάρι. Πολλοί εξ αυτών διατηρούν ακόμα και σήμερα κάποια συνδικαλιστική ιδιότητα (π.χ. στην ΑΔΕΔΥ) και έχουν την ευχέρεια με αυτή τη θεσμική τους ιδιότητα να μιλούν άμεσα με πρόσωπα-κλειδιά. Τώρα αν και έτσι δεν μπορούν να μάθουν πράγματα αξιόπιστα, δεν τους φταίω.


Εγώ πάντως θα πρόσθετα περισσότερα για τους “αγαπημένους επαγγελματίες” αιρετούς του κλάδου, αλλά το ότι “κοιμούνται” χρόνια τωρα τα “κουρασμένα παλικάρια” μας θα το αφήσω σε σας να το ανακαλύψετε.. αν όχι… θα τους δείτε σύντομα στις ίδιες θέσεις που έχουν τα τελευταία 10, 15, 20 ή 25 χρόνια. Αρα, δε μας φταίει κανένας για τις επιλογές μας, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε και το μαχαίρι 🔪 και το καρπούζι 🍉 στις εκλογες αντιπροσώπων…

Νεότερα για διορισμούς και ανακοινώσεις από τον PATREAS/PDE

Κατανοώ ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά χρειάζεται υπομονή και γερά νεύρα. 

 

Για αυτό ευθύνονται οι δηλώσεις των «αρμοδίων» που δημιούργησαν προσδοκίες για ανακοίνωση του αριθμού (ίσως και της κατανομής) των διορισμών πολύ νωρίτερα από πέρυσι, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που φαινόταν ότι «έρχεται» (και βάσει των αναφερόμενων στη 14η έκθεση αυξημένης εποπτείας), σαν να «πάγωσε» ο χρόνος από πλευράς ΥΠΑΙΘ (προφανώς επικοινωνιακός ο λόγος). Πάντως, αν πουν και ασχοληθούν σοβαρά τα 2 μέρη (ΥΠΑΙΘ και ΥΠΕΣ), θεωρώ ότι είναι το πολύ 2-3 μέρες υπόθεση να καταλήξουν τουλάχιστον στον αριθμό.

Πάμε τώρα στην ουσία με αφορμή την ανάρτηση “γνωστής εκπ. σελίδας”: γνωστό ότι το συγκεκριμένο site κάνει ΚΑΙ πολιτική, οπότε με αυτά που αναφέρει θεωρώ ότι διαμορφώνει κλίμα για «κακό» Μάκη που δεν ήθελε και «καλή» Νίκη που τα κατάφερε, καθώς οτιδήποτε >8000 θα καταγραφεί ως… Νίκη (Κεραμέως).

 

Οι προτάσεις των 2 Υπουργείων δεν διαφέρουν μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Ας τις συγκρίνουμε head-to-head που λένε και στο χωριό μου:

 

ΕΙΔΙΚΗ

Αβάθμια και Ββάθμια: Συμφωνούν σε 100% κάλυψη των οργανικών κενών
ΕΕΠ-ΕΒΠ: ΥΠΕΣ προτείνει 100% κάλυψη σε Αβάθμια, Ββάθμια και ΣΔΕΥ, ενώ ΥΠΑΙΘ μόνο κάτι ψίχουλα σε ΣΔΕΥ (ίσως έπαιξε ρόλο σε αυτό ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ στην προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής). Πόντος στο ΥΠΕΣ εδώ.

ΓΕΝΙΚΗ

Μουσικά: ΥΠΑΙΘ λέει 350+, ΥΠΕΣ προτείνει 250+
Ββάθμια: Συμφωνούν σε 100% κάλυψη των οργανικών κενών (με ό,τι έχουμε πει για τους ΠΕ04.04). Εδώ να αναφέρω ότι σε όσα έχω δει, το ίδιο το ΥΠΑΙΘ δεν ζητά περισσότερους διορισμούς στη Δευτεροβάθμια από όσα τα οργανικά κενά που περιέχει η εγκύκλιος των μετατάξεων. Έχω δει αυτά που αναφέρει η αγαπητή Κίρκη και δεδομένης της περυσινής ευστοχίας της στο θέμα των διορισμών (που όμως δεν παραβίασαν κάπου τα κενά των μετατάξεων, απλώς έγιναν όλοι σε μια χρονιά) τα ακούω κατ’ αρχάς.

 

Αβάθμια:

ΠΕ60: ΥΠΑΙΘ θέλει 100% (975/975), ΥΠΕΣ φαίνεται να συμφωνεί σε 9xx
ΠΕ70: ΥΠΑΙΘ θέλει 4000+, ΥΠΕΣ ξεκινά από τις συνταξιοδοτήσεις (1300), για λόγο που έχει αναφερθεί παλιότερα. Πόντος στο ΥΠΑΙΘ εδώ.
Ειδικότητες: εδώ δεν μου είναι ξεκάθαρο τι προτείνει ο καθένας, αλλά τα ελάχιστα κι από τις 2 πλευρές είναι:
ΠΕ05: 30
ΠΕ06: 100
ΠΕ07: 2
ΠΕ08: 22
ΠΕ11: 100
ΠΕ79.01: Τα σίγουρα: α) δεν βγαίνει το 10.000 με 0 (μηδέν) ΠΕ79.01, β) το ΥΠΕΣ προτείνει τουλάχιστον 100 (πάντως είναι «ρόμπα» να σου προτείνει το ΥΠΕΣ να κάνεις κι εσύ να εξαφανίζεις όλα τα κενά αυτού του κλάδου στην εγκύκλιο των μετατάξεων).
ΠΕ86: ?
ΠΕ91: ?

Διορισμοί: πληροφορίες Πατρέα & ΠΕΑΔ – κονδύλι

Όπως μας ενημέρωσε ο Πατρέας σήμερα:

Tο ΥΠΕΣ έχει ζητήσει όλα τα στοιχεία, δεν περίμενε την εγκύκλιο των μετατάξεων, όπως αναμέναμε οι περισσότεροι.

Τώρα βρίσκονται στα “παζάρια”: λίγο πάνω από 7.500 το ΥΠΕΣ, λίγο πάνω από 10.000 το ΥΠΑΙΘ (στην Πρωτοβάθμια εντοπίζεται η διαφορά). Θα πάρει κάποιο χρόνο αυτή η διαδικασία.

Δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τους διορισμούς.

https://e-wall.net/2022/04/29/17884/

 

Από την άλλη με σημερινό της δημοσίευμα- ποστ και η ΠΕΑΔ:

Η ΠΕΑΔ ήρθε σε επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας σχετικά με το θέμα των διορισμών που όλοι περιμένουμε . Το υπουργείο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι θα γίνουν διορισμοί εκ νέου αλλά καθυστερεί τις ανακοινώσεις το υπουργείο Εσωτερικών καθώς είναι ακόμα σε διαπραγματεύσεις για τον αριθμό . Έτσι λοιπόν , το προεδρείο της ΠΕΑΔ ήρθε σε επαφή με τον υπουργό Εσωτερικών και πληροφορήθηκε ότι ο ελάχιστος αριθμός διορισμών θα είναι 7500 και ο μέγιστος 11500 . Η ΠΕΑΔ βέβαια , άσκησε πίεση στον υπουργό για τον μέγιστο αριθμό διορισμών .

Συνάδελφοι , περιμένουμε άμεσα εξελίξεις ευνοϊκές για όλους μας .

https://e-wall.net/2022/04/26/17535/

Εμείς πρόσφατα σας είχαμε ενημερώσει ότι το κονδύλι έχει βρεθεί και για γενική και για ειδική, το μόνο που απομένει είναι ο αριθμός και να βγει η κατανομή!!

Δεδομένα-Αναλυτική Ενημέρωση για διορισμούς!!

Διαβάσαμε και σας μεταφέρουμε τις πληροφορίες/εκτιμήσεις από το PDE/Patreas.

Συμπίπτουν τα περισσότερα με ό,τι γράψαμε και εμείς προχθές. Βλέπουμε δυστυχώς στο PDE ο εκτιμώμενος αριθμός ΠΕ70, να είναι κατώτερος ακόμα και απο το 1500 που είχαμε δώσει εμείς και να είναι για το PDE κοντά στον αριθμό των φετινών συνταξιοδοτήσεων(1300). (Πιστεύουμε θα φτάσει τον αριθμό 1800+)

https://e-wall.net/2022/06/02/20717/

Εδώ πια έχουμε ξεφύγει, αν το υπουργείο προχωρήσει με τέτοιο νούμερο, μιλάμε προφανώς για άνιση μεταχείριση. Δεν γίνεται να έχουμε κάλυψη 30% σε μια ειδικότητα και 100% στις περισσότερες από τις άλλες. Δεν έχουν καμία δικαιολογία για κατι τέτοιο, θα αφήσουν πάρα πολλά πραγματικά οργανικά κενά ακάλυπτα έτσι. Ολόκληρα σχολεία δε θα έχουν ούτε έναν εκπ/κο πάλι. Εμάς και το 1500 μας φαινόταν παράλογα μικρό, αλλά το βγάλαμε γιατί αυτό μαθαίναμε. Δεν είμαστε μεροληπτικοί για καμία ειδικότητα και ξέρουμε ότι οι ηγεσίες αδιαφορούν πλήρως και εξίσου για όλες τις ειδικότητες. Τους ενδιαφέρει μόνο να καλύπτουν τη λειτουργια του σχολείου με το μικρότερο κόστος και συνήθως αδιαφορούν για τις μικροπιέσεις που δέχονται ενίοτε, απο κάποια συντεχνιακή ομάδα.

 

Εμείς θα είμαστε εδώ για να πούμε ότι μας κοροιδεύει το ΥΠΑΙΘ αν έρθει να μας πει οτι καλύπτει το 100% των ΠΕ60 πχ όταν δεν έχει ιδρύσει μία οργανική λόγω  δίχρονης προσχολικής, όταν δεν έχει ιδρύσει ακόμα τα ΤΕ που είναι έτοιμα στο συρτάρι και θα μας πει για τάχα κάλυψη 100% στην ειδική, όταν δεν ιδρύει οργανικές σε Θεατρολόγους, Εικαστικους, ΠΕ06 και άλλους που παρά τα πολλά λεοτουργικά δεν έχουν οργανικά κενά για να διοριστούν. Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστο κάλυψης των δασκάλων. Ας μην αρχίσουμε να τρωγόμαστε μεταξύ μας λοιπόν. Το αίτημα είναι κοινό περισσότερους διορισμούς για όλους!

https://e-wall.net/2022/04/26/17535/

Τάδε εφη Πατρέας/pde forums

Σε όλους κάτι πρέπει να «πουλήσει» η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Στην Ειδική θα «πουλήσει» 100% κάλυψη των οργανικών κενών και την προοπτική ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης και σύστασης νέων οργανικών θέσεων στο μέλλον.

Στη Δευτεροβάθμια Γενική θα «πουλήσει» 100% κάλυψη των οργανικών κενών (πλην ΠΕ04.04) και την προοπτική αλλαγής του αλγορίθμου στο μέλλον.

Στην Πρωτοβάθμια Γενική θα «πουλήσει» σε κάποιες ειδικότητες 100% κάλυψη των οργανικών κενών και στις υπόλοιπες 100% κάλυψη των συνταξιοδοτήσεων. Σε όλες βέβαια θα «πουλήσει» και την προοπτική σύστασης νέων οργανικών θέσεων στο μέλλον.

Στους ΠΕ60 θα «πουλήσει» υπερκάλυψη (2,5x-3x) των συνταξιοδοτήσεων και την προοπτική σύστασης πολλών νέων οργανικών θέσεων στο μέλλον, λόγω της πλήρους εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Στους ΠΕ70 δεν έχει πολλά να «πουλήσει».
Και σε όλους θα «πουλήσει» την ελπίδα μόνιμων διορισμών κάθε χρόνο, τουλάχιστον στο ύψος των συνταξιοδοτήσεων, ζητώντας διακομματική δέσμευση/συναίνεση (αφού δεν θα είναι εκεί, είναι πολύ εύκολο να το «πουλήσει»).

Ειδικότητες πρωτοβάθμιας που πιθανόν να καλύψει το 100% στους ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91, που τυπικά είναι λίγα

ΠΕ08 και ΠΕ91 είναι οι ειδικότητες με το μεγαλύτερο ποσοστό Αναπληρωτών επί του συνόλου των εκπαιδευτικών τους (πάνω από τα 2/3), άρα προφανώς χρειάζονται σύσταση κι άλλων οργανικών. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, όπως έγινε και πέρυσι με το άρθρο 55 του Νόμου 4807/2021.

 

https://e-wall.net/2022/04/27/17290/

 

Πρόβλεψη για το συνολικό αριθμό των επικείμενων διορισμών τόσο στη γενική όσο και στην ειδική, θα ξεπερνά το νούμερο των 7.000

Μουσικά σχολεία

Μετά τους 451 διορισμούς στις Μουσικές Ειδικεύσεις (μόνο σε αυτές γίνονται απευθείας διορισμοί στα Μουσικά Σχολεία) με το ΦΕΚ 1817/τ.Γ’/10.8.2021 και τις φετινές μεταθέσεις προς τα Μουσικά Σχολεία, εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 650 οργανικά κενά Μουσικών Ειδικεύσεων. Το θέμα είναι ότι οι εναπομείναντες στους σχετικούς πίνακες δεν επαρκούν για να τα καλύψουν (π.χ. βλ. κενά Ταμπουρά). Οπότε μπορούν να καλυφθούν περίπου τα 200 (κι αυτό θα “πουληθεί” ως προσπάθεια 100% κάλυψης).

ΠΕ70 = Εκτιμώ κάτω από 2000 (αλλά δεν έχει κλειδώσει ακόμα).

Φυσικοί και Γεωλόγοι: 100% και στην Ειδική και στη Γενική. Ναι, η τεκμηριωμένη πρόταση του ΣΑΚΕΑ είναι πολύ κοντά, με εξαίρεση τα ΚΕΔΑΣΥ μιας και δεν αναφέρεται η λέξη διορισμός στο άρθρο 15 του 4823/2021 (όπως π.χ. αναφέρεται στο άρθρο 17 για τα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ).

Στους νηπιαγωγούς μιλάμε για 630-750 διορισμούς = παρότι φαίνεται περίεργο, λόγω δίχρονης και νέων οργανικών θέσεων που απαιτούνται (έχει να κάνει με το Πρωινό και το Ολοήμερο Πρόγραμμα, δεν είναι ακριβώς ισοδύναμα για τα θέματα διορισμών).

ΠΕ 80 ειδικής 40 –  ΠΕ 80 γενική 40 διορισμούς

ΠΕ79. 01(μουσικοί) – Περίπου 200 στα Μουσικά Σχολεία, 100% στη Δευτεροβάθμια (67/67) και τουλάχιστον άλλοι 100 στην Πρωτοβάθμια. Βιολιτζήδες – Μόνο για παραδοσιακό βιολί.

Γυμναστές ΠΕ11 = 100% στη Δευτεροβάθμια (35/35) και τουλάχιστον 50% στην Πρωτοβάθμια (100/200).

Πιθανόν να μην ανοίξουν όλες οι Περιοχές στην Πρωτοβάθμια για τους ΠΕ06

ΠΕ07 – 19+6=25. Οι περσινές συνταξιοδοτήσεις υπολογίστηκαν πέρυσι. Οι φετινές είναι πολύ λίγες και δυστυχώς στη Δευτεροβάθμια οι περισσότερες από περιοχές που εμφάνιζαν πλεόνασμα (με το γνωστό αλγόριθμο).

Σύσταση νέων οργανικών θέσεων – νηπιαγωγοί= Παρότι θα έπρεπε να έχει ήδη προγραμματιστεί με την έναρξη (ή στην πορεία) εφαρμογής της δίχρονης, δεν το βλέπω πριν από τους φετινούς διορισμούς.

θα επιτραπούν υπηρεσιακές μεταβολές στους διορισμένους του 2021 – Από τη στιγμή που βγήκαν οι εγκύκλιοι των αποσπάσεων (στις οποίες οι Διευθύνσεις θα κληθούν να δηλώσουν λειτουργικά κενά ανά ειδικότητα), φαίνεται ότι όλα ρέουν με business as usual και θεωρώ ότι το θέμα έχει λήξει

 

Οι φετινοί διορισμοί στη Γενική και Ειδική από υπάρχοντες πίνακες.

Δυστυχώς, όπως αναφέρει, δε θα υπάρξουν υπηρεσιακές μεταβολές(μεταθέσεις) για τους νεοδιόριστους.

Συνολικό αριθμό εκτιμά κάτω από 9.000 αλλά όλα είναι ρευστά ακόμα, δεν έχει κλειδώσει το νούμερο.


 

https://e-wall.net/2022/05/02/18028/

 

Τελευταία ενημέρωση 02/05/22

Συνάδελφοι, προφανώς δεν έχω απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Σε όσα έχω, θα προσπαθήσω να απαντήσω τις προσεχείς ημέρες (Σ.Σ. βλέπω ανοίγονται λογαριασμοί μόνο και μόνο για να με ρωτήσουν, είναι δύσκολο να τα προλάβω όλα).

Για σήμερα έχω το εξής: επειδή κάθε ειδικότητα χρησιμοποιεί την πιο ευνοϊκή για αυτήν μετρική (προφανώς αυτή που «οδηγεί» στα περισσότερα κενά) και επειδή αλλιώς υπολογίζονται τα οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια, αλλιώς στη Δευτεροβάθμια, αλλού πρέπει να συσταθούν οργανικά κενά, αλλού δεν φτάνουν οι εναπομείναντες στους πίνακες, αλλού δεν μπορούν να γίνουν απευθείας διορισμοί, άλλοι λένε ότι τα επίσημα κενά δεν είναι τα πραγματικά ή (των άλλων) είναι πλασματικά κτλ., έμαθα ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών είχαν μια διαφορετική προσέγγιση, που ναι μεν δεν είναι fool-proof, αλλά τη θεωρώ αρκετά πιο έξυπνη (σε σχέση με ό,τι έχω δει/ακούσει) για να αντιμετωπίσει τα ανωτέρω με ενιαίο τρόπο:
α) από τη μια πλευρά έχουμε τα μακροχρόνια λειτουργικά κενά κάθε ειδικότητας: λόγω αδειών (κύησης, λοχείας, ανατροφής, μακροχρόνιων αναρρωτικών, άνευ αποδοχών κ.ά.), λόγω στελεχών σε θέσεις ευθύνης, λόγω αποσπάσεων σε φορείς εντός και εκτός ΥΠΑΙΘ κτλ.
β) από την άλλη έχουμε σε κάθε ειδικότητα τις φετινές προσλήψεις Αναπληρωτών (που ανέλαβαν και συνεχίζουν να υπηρετούν στις σχολικές μονάδες).

Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:
i) Αν β=α, τότε (θεωρητικά) δεν χρειάζεται κανένας μόνιμος διορισμός.
ii) Αν β>α, τότε χρειάζονται β-α μόνιμοι διορισμοί (αλλά μπορεί να μην φτάνουν τα οργανικά κενά).
iii) Αν β<α, τότε υπάρχει και πλεόνασμα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα με «τυχαία» νούμερα για τους ΠΕ60 της Γενικής Παιδείας:
α) έστω 1000 μόνιμοι ΠΕ60 που απουσιάζουν φέτος και αφήνουν μακροχρόνια λειτουργικά κενά.
β) έστω 3200 οι προσλήψεις Αναπληρωτών ΠΕ60 Γενικής Παιδείας (μαζί με τους COVID, αφού ξέρουν ότι προσλήφθηκαν για κανονικά λειτουργικά κενά).
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται 3200-1000=2200 διορισμοί ΠΕ60. Τα οργανικά κενά των ΠΕ60 είναι περίπου 1000, όπερ σημαίνει ότι λείπουν (και πρέπει να συσταθούν) 1200 οργανικές θέσεις ΠΕ60.

Πού πιστεύω ότι «χάνει» αυτή η μέθοδος:
1) υποθέτει ότι η σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη των κενών σε κάθε ειδικότητα, ενώ αυτό δεν ισχύει για όλες τις ειδικότητες.
2) υποθέτει ότι έγινε ακριβοδίκαιη κατανομή των Αναπληρωτών βάσει αναθέσεων και δεν «έφαγε» κάποια ειδικότητα τα κενά της άλλης.
3) υποθέτει ότι όλη η Ελλάδα είναι μια ενιαία Διεύθυνση/Περιοχή.
4) (ευτυχώς) δεν λαμβάνει υπόψη της ότι προσλήψεις Αναπληρωτών γίνονται και για αδυνατούντες Μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Τροφή για σκέψη αυτή η μέθοδος.

https://e-wall.net/2022/04/05/15751/

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (μετά τις ανακλήσεις)

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (μετά τις ανακλήσεις)

ΠΗΓΗ: PDE/PATREAS

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 117 2 119
ΠΕ02 519 2 521
ΠΕ03 341 2 343
ΠΕ04.01 172 0 172
ΠΕ04.02 56 0 56
ΠΕ04.04 49 1 50
ΠΕ04.05 32 0 32
ΠΕ05 97 0 97
ΠΕ06 104 0 104
ΠΕ07 30 0 30
ΠΕ08 23 0 23
ΠΕ11 169 1 170
ΠΕ23 0 1 1
ΠΕ25 0 1 1
ΠΕ31 0 1 1
ΠΕ70 0 2 2
ΠΕ78 80 1 81
ΠΕ79.01 32 1 33
ΠΕ80 100 0 100
ΠΕ81 33 0 33
ΠΕ82 65 0 65
ΠΕ83 45 0 45
ΠΕ84 22 0 22
ΠΕ85 3 0 3
ΠΕ86 72 1 73
ΠΕ87.01 8 0 8
ΠΕ87.02 4 0 4
ΠΕ87.03 1 0 1
ΠΕ87.04 6 0 6
ΠΕ87.05 2 0 2
ΠΕ87.06 2 0 2
ΠΕ87.07 1 0 1
ΠΕ87.08 3 0 3
ΠΕ87.09 2 0 2
ΠΕ88.01 19 1 20
ΠΕ88.02 14 1 15
ΠΕ88.03 3 0 3
ΠΕ89.01 1 0 1
ΤΕ01.04 3 0 3
ΤΕ01.06 2 0 2
ΤΕ01.07 4 0 4
ΤΕ01.20 1 0 1
ΤΕ02.01 4 0 4
ΤΕ02.02 14 0 14
ΤΕ02.04 1 0 1
ΤΕ16 3 0 3
ΔΕ01.15 1 0 1
ΔΕ02.01 4 0 4
ΔΕ02.02 6 0 6
ΣΥΝΟΛΟ 2270 18 2288
Κύλιση προς τα επάνω