διορισμοί

Διορισμοί / Γ.Γ. Α. Κόπτσης – Τα ονόματα των διοριστέων για τις θέσεις της Γενικής Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα!

Γ.Γ. Α. Κόπτσης – Τα ονόματα των διοριστέων για τις θέσεις της Γενικής Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα!

Διορισμοί / Η ΠΕΑΔ επικοινώνησε με τον ΓΓ γραμματέα Α. Κόπτση ο οποίος αναφέρει για ανακοίνωση ονομάτων την ερχόμενη εβδομάδα!

Βέβαια ο ΠΑΣΑΔ, ο Δ. Μπρατης και το αρμόδιο Τμήμα Διορισμών & Προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας διαφωνούν! ΟΨΟΜΕΘΑ

Ανακοίνωση ΠΕΑΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από επικοινωνία με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, τον κ. Αλ. Κόπτση πληροφορηθήκαμε πως τα ονόματα των διοριστέων για τις θέσεις της Γενικής Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο ίδιος τόνισε αρκετές φορές πως επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες αυτή την περίοδο (με ό,τι αυτό συνεπάγεται).
Ελπίζουμε πως το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει σύντομα τέλος στην αγωνία των χιλιάδων συναδέλφων αναπληρωτών και θα ανακοινώσει σύντομα τα ονόματα όσων διορίζονται.
Οι μόνιμοι διορισμοί αποτελούν επιτακτική ανάγκη, θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο και δεν επιτρέπεται να συγχέονται με πολιτικά παιχνίδια και σκοπιμότητες!
Από το Δ.Σ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 – 2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 – 2022

 

 

 

Διορισμοί: Εκκαθαρισμένοι πίνακες Trust/e-wall – συνταξιοδοτήσεις – ποσοστά κάλυψης της κάθε ειδικότητας και στατιστικά στοιχεία!!

 

Όλο το Χρονοδιάγραμμα Μόνιμων Διορισμών για το 2023!!

 

 

Διορισμοί: Εκκαθαρισμένοι πίνακες Trust/e-wall – συνταξιοδοτήσεις – ποσοστά κάλυψης της κάθε ειδικότητας και στατιστικά στοιχεία!!

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο συνάδελφος από το pde/forum που εχει δημιουργήσει τους παρακάτω πίνακες..

Οι φετινοί διορισμοί στη γενική αγωγή θα γίνουν από τους πίνακες 1-2-ΓΕ/2019

Λοιπόν, με δεδομένο (κάτι που δε ξέρουμε αν θα ισχύσει) ότι θα καλυφθούν οι συνταξιοδοτήσεις της κάθε ειδικότητας και με δεδομένα τα κενά μεταθέσεων, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας με το ποσοστό κάλυψης της κάθε ειδικότητας. Είναι μόνο για τη γενική (για την ειδική δεν έχω αντίστοιχο πίνακα με τα κενά) κι έχω αφαιρέσει τις 2 συνταξιοδοτήσεις των ΠΕ73 στην πρωτοβάθμια.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WX8uJ4fxByf2XIljXu37oLvCUwdgs9lzksBo5_tmCE4/edit?usp=sharing

 

Πίνακας με τα στατιστικά της Δευτεροβάθμιας. Αγνόησα για κάθε ειδικότητα όλες τις διευθύνσεις που δεν είχαμε αρχικά κενά (που άρα σημαίνει πλεόνασμα ή 0 κενά) κι έτσι υπολόγισα τα εναπομείναντα οργανικά κενά. Ο πίνακας είναι εδώ:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XRaxfrQo7lq4r8PV3Iui9Y6TuWTv0_S7S3TtOh4k5Yk/edit?usp=sharing

 

Ο εκκαθαρισμένος της γενικής – όλες οι ειδικότητες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια):

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15uZt7YXv1fnD9GoPJt__iH6em1Hi9o7Q9shalqDAeF8/edit?usp=sharing

 

Δεδομένα από το Pde/forum/trustnoone

 

Παρακάτω ακολουθούν και οι πίνακες του e-wall ώστε να έχετε ολα τα δεδομένα για τυχον διαφοροποιήσεις στους πίνακες είναι φυσιολογικό διότι οι αλγόριθμοι δεν εντοπίζουν αλλαγές ταυτότητας κτλ!!

 

Εκκαθαρισμένοι πίνακες e-wall μετά από τους τελευταίους διορισμούς του 2022!!

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

 

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

 

Καλη επιτυχία σε ολους/όλες

 

 

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Διευθυντές, ΑΕΙ, Διορισμοί & ΑμεΑ!

Οι ρυθμίσεις που κατατέθηκαν σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ και ψηφίστηκαν στη Βουλή

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για Οδηγούς Κατάρτισης ΙΕΚ!

Άρθρο 27 – Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιαν πκών µεταβολών κατά τηροεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994

Άρθρο 29 – Γονικές άδειες στον δηµόσιο τοµέα – Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 100 – Ρυθµίσεις σχετικές µε τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων και µε την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021

Άρθρο 101 – Ρύθµιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών µονάδων

Άρθρο 102 – Θέµατα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4957/2022

Άρθρο 103 – Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022

Άρθρο 104 – Ρύθµιση για την προθεσµία επαναπροκήρυξης θέσεων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 105 – Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

 

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

 

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ – Εξαιρούνται διορισμοί, γραπτός ΑΣΕΠ & κρίσεις διευθυντών κατά την προεκλογική περίοδο!

Στο πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνεται διάταξη στο άρθρο 21, η οποία αναφέρει ότι από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθμισης προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους..

εξαιρούνται μεταξύ άλλων:

Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού,  εφόσον πριν την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δημοσιευθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς και προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 και έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων από το Α.Σ.Ε.Π.

Οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 75) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Τοποθετήσεις προϊσταμένων εφόσον μέχρι την προκήρυξη των εκλογών έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης από τα αρμόδια Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26).

Όλα αυτά  περιλαμβάνονται στο άρθρο  21 (“Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994”) του  νομοσχεδίου που έθεσε προς διαβούλευση ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών έχει τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».  

 

Οδηγίες πρόσβασης στο υλικό της πλατφόρμας CINEDU (Δωρεάν Κινηματογραφικές Ταινίες)!!

Ανακοίνωση ΠΕΑΔ: Ίσα βάρκα ίσα πανιά… οι νέοι 3.700 διορισμοί στην Εκπαίδευση!!

Η “χαρμόσυνη” είδηση της εξαγγελίας νέων διορισμών στην Εκπαίδευση κατά το τρέχον έτος έφτασε στ’ αυτιά μας ανήμερα του Ευαγγελισμού και του εορτασμού της εθνικής μας επετείου.
Η Υπουργός Παιδείας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου να πραγματοποιήσει νέους 3.700 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό δυναμικό. Προφανώς, κάθε ενέργεια που οδηγεί σε στελέχωση των σχολικών μονάδων με μόνιμο και σταθερό προσωπικό είναι θετική και την επικροτούμε. Ωστόσο, ο αριθμός μόνιμων διορισμών που ανακοινώθηκε προκάλεσε έκπληξη, επειδή είναι απρόσμενα μικρός, αν λάβουμε υπόψη πως αφορά και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλες τις ειδικότητες.
Επιπλέον, ο αριθμός αυτός -που ταιριάζει κατά μεγάλη σύμπτωση με το σύνολο των φετινών συνταξιοδοτήσεων- δεν συμπεριλαμβάνει τις οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν με διορισμούς τα δύο προηγούμενα έτη. Άλλωστε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων αποκαλύφθηκαν τα οργανικά κενά κάθε ειδικότητας, τα οποία είναι κατά πολύ περισσότερα από τον συνολικό αριθμό των συνταξιοδοτήσεων.
Η πολιτική απόφαση να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς μόνο οι οργανικές θέσεις που αφήνουν πίσω τους οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτούνται δημιουργεί την αίσθηση του “ίσα βάρκα ίσα πανιά”, καθώς δεν οδηγεί σε μείωση του αριθμού των αναπληρωτών που θα χρειαστούν την επόμενη σχολική χρονιά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γεννάται το εύλογο ερώτημα πώς θα μπορούσε να γίνει πράξη η επαναλαμβανόμενη επωδός της Υπουργού Παιδείας, σχετικά με την πρόθεση “να εκλείψει ο στρεβλός θεσμός του αναπληρωτή”.
Καλούμε, λοιπόν, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επανεξετάσει τα δεδομένα και να προβεί σε γενναία αύξηση του αριθμού των νέων μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά που προέκυψαν μετά από τις μεταθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εξαγγελίες αυτές θα μοιάζουν περισσότερο προσχηματικές παρά ουσιαστικές. Επίσης, αποτελεί απαίτηση των εκπαιδευτικών να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες για την υλοποίηση των διορισμών, δεδομένου ότι πολύ σύντομα θα παγώσουν οι διαδικασίες ενόψει εθνικών εκλογών.
Τέλος, όσον αφορά στην κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κλάδο θεωρούμε δεδομένο πως αυτή θα γίνει με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες και με δίκαιο και διαφανή τρόπο.
Εξάλλου, μπροστά στις ανάγκες της Εκπαίδευσης δεν πρέπει να προτάσσεται από κανέναν το συντεχνιακό συμφέρον.
Από το Δ.Σ.

Κεραμέως: 3.770 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών και φέτος 2023!!

Κεραμεως: 3.770 διορισμοί εκπαιδευτικών

Η Κεραμέως ανακοίνωσε 3.770 διορισμούς σε συνέντευξη της στον Αυτιά στο ΣΚΑΙ!!

Όπως σας είχαμε ενημερώσει πρώτοι στο e-wall από την αρχή της σχολικής χρονιάς, συνεχίζονται οι διορισμοί και φέτος, γιατί ασχέτως εκλογών το κράτος εχει συνέχεια, αν και προφανώς είναι μια σταγόνα στον ωκεανο των οργανικών κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση και είναι ελάχιστοι.

Μηδαμινούς αριθμούς ανακοίνωσε η υπουργος  με 50.000 αναπληρωτές, χωρίς αλλαγή του κοφτη δευτεροβάθμιας, νεα σύσταση οργανικών, νεα ΤΕ, οργανικά ΕΕΠ-ΕΒΠ , νηπιαγωγών και νέες οργανικές ειδικοτήτων…

Επιπλέον, για να δούμε για πόσα χρόνια ακόμα θα παραμείνουν και οι παλιοί νεοδιόριστοι – δόκιμοι!!

Οι διορισμοί θα γίνουν με τους πίνακες 19 / ΑΣΕΠ για τη Γενική και με τους  νέους πίνακες στην Ειδική Αγωγή, αναμένουμε τους οριστικούς..

Ενημέρωση για διορισμούς – Παραιτήσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 2023 (μετά τις ανακλήσεις)

 

 

Αναλυτικά οσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας:

“Υπάρχουν κάποιοι βασικοί άξονες όταν μια Πολιτεία θέλει να επενδύσει στην παιδεία. Ένας από αυτούς είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Τι διδάσκουμε και πώς το διδάσκουμε. Για αυτόν τον λόγο τα τελευταία χρόνια ετοιμάσαμε 166 νέα προγράμματα σπουδών, νέα ύλη, με μια προσέγγιση βιωματική, διαδραστική, με έμφαση στις δεξιότητες και νέες θεματικές όπως ρομποτική στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ένας δεύτερος άξονας είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στους εκπαιδευτικούς μας. Με επιμορφώσεις, με βελτιωτική αξιολόγηση, με κάλυψη αναγκών μέσω διορισμών. Μετά από 12 χρόνια που δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός, από το 2019 έχουμε διορίσει 25.000 εκπαιδευτικούς, και προχωράμε φέτος σε ακόμα 3.700 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στα σχολεία μας.”

 

https://fb.watch/jul0OGxyxM/

 

 

Πώς θα φύγουμε από το στρεβλό θεσμό του αναπληρωτή σε σχολεία και φορείς που δεν μπορούν να γίνουν διορισμοί;

Με επιστολή τους εκπαιδευτικοί μας αναφέρουν πως λέει το υπουργείο και η υπουργος παιδείας οτι θέλουν να φυγουμε από τη στρεβλή εφαρμογή του θεσμού του αναπληρωτή όταν το ιδιο το υπουργείο νομοθετεί προς αυτή την κατεύθυνση!!

Πάμπολλες φορές η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει αναφέρει ότι στόχος είναι να φύγουμε επιτέλους από τη στρεβλή εφαρμογή του θεσμού του αναπληρωτή, δηλαδή οι αναπληρωτές να καλύπτουν μόνο έκτακτα κενά.

Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν σχολεία και φορείς με πάγιες ανάγκες στις οποίες νομοθετικά δεν επιτρέπεται ο διορισμός εκπαιδευτικών, καθώς και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τις μεταθέσεις στην πρωτοβάθμια & στην δευτεροβάθμια ’23!!

Αυτά τα σχολεία είναι τα Πρότυπα Σχολεία, τα Πειραματικά Σχολεία (εκτός των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενώ οι φορείς είναι Υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες), Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Ε.Κ.Φ.Ε. κ.α.

Αναρωτιέται κανείς πώς θα φύγουμε από το στρεβλό θεσμό του αναπληρωτή σε σχολεία και φορείς που δεν μπορούν να γίνουν διορισμοί, όταν δεν αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να επιτρέπονται διορισμοί στα παραπάνω σχολεία και φορείς.

Σε συνδυασμό με το διπλασιασμό των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων επί Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως το όλο φαινόμενο έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του στρεβλού θεσμού του αναπληρωτή.

Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό!!

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν έως και 13-2-2023 στην Α/βθμια ανα ειδικότητα και περιοχή!!

Και να μην ξεχνάμε τις εξαγγελίες τους..

 • Που είναι η ίδρυση οργανικών ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια (3000)??
 • Που είναι η σύσταση οργανικών ΕΕΠ/ΕΒΠ (1.500)??
 • Που είναι η σύσταση οργανικών στους νηπιαγωγούς για τη δίχρονη (1000)??
 • Τι θα κάνουν με τον αλγοριθμικο κοφτη στη δευτεροβάθμια (-)??
 • Που είναι τα Τ.Ε. (τμήματα ένταξης)??

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»

Επιστολή της ΠΕΑΝ για άμεση σύσταση οργανικών θέσεων στους νηπιαγωγούς και συνέχιση των διορισμών και το 2023!!

Ακολουθεί η επιστολή

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την κατάσταση που
επικρατεί στα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας, εξαιτίας του φαινομένου των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών/νηπιαγωγών, τη στιγμή που τα νέα κενά που προέκυψαν
από την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης είναι αυταπόδεικτα πάρα
πολλά.

Εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία: Πολλαπλά τα οφέλη από την εφαρμογή της

Πιο συγκεκριμένα, η τριετής και σταδιακή εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης δημιούργησε 1496 νέες οργανικές θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, το έτος
2017-2018, δηλαδή το έτος πριν την έναρξη της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
οι προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών της Α’ φάσης ήταν 1404 και τα
οργανικά κενά 1071. Το πρώτο έτος εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης, δηλαδή το 2018-2019 κατά την Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών
είχαμε αύξηση 231 νέων θέσεων. Το δεύτερο έτος εφαρμογής της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή το 2019-2020 κατά την Α’ φάση προσλήψεων
αναπληρωτών είχαμε αύξηση 645 νέων θέσεων. Το τρίτο έτος εφαρμογής της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή το 2020-2021 κατά την Α’ φάση προσλήψεων
αναπληρωτών είχαμε αύξηση 620 νέων θέσεων. Δυστυχώς, οι 1496 νέες θέσεις δεν
μετατράπηκαν έως και σήμερα σε οργανικές, αλλά παρέμειναν ως λειτουργικά κενά.
Παρόλο που ζητούσαμε έστω τη σύσταση 1100 κενών από τα 1496, καμία προσπάθεια
δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η πολιτική απόφαση επιφέρει σοβαρά
προβλήματα στην ποιοτική αναβάθμιση της προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, η
συνεχής αλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού δημιουργεί δυσκολία στην προσαρμογή

των προ-νηπίων και των νηπίων, καθώς σε αυτή την ηλικία τα παιδιά χρειάζονται
σταθερότητα και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Με την αλλαγή
του/της νηπιαγωγού κάθε χρόνο είναι δύσκολο τα παιδιά να μεταβαίνουν ομαλά από
το προ-νήπιο στο νήπιο, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής των
μικρών μαθητών. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί κάτι πολύ σημαντικό. Η ασφάλεια των
παιδιών και η αποφυγή ατυχημάτων εξαρτάται και από τη σταθερότητα του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν μια μόνιμη θέση μαζί με
τον προϊστάμενο του νηπιαγωγείου μπορούν να προβλέπουν και να αποτρέπουν μια
σειρά από ατυχήματα, καθώς αναγνωρίζουν τους παράγοντες κινδύνου και
καταγράφουν σχέδια δράσης για αποφυγή αυτών των ατυχημάτων.
Επιπλέον, στις μεγάλες πόλεις, όπου και υπάρχουν τα περισσότερα κενά με τα
πολυπληθή τμήματα, η συνεχής αλλαγή αναπληρωτών δημιουργεί πολλαπλά
προβλήματα. Αρχικά, υπάρχουν πολλά νηπιαγωγεία που οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί
καλούνται να γίνουν προϊστάμενοι της σχολικής μονάδας. Πρέπει να καταστεί σαφές
πως αυτή τη αιφνίδια απόφαση δημιουργεί προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης των
νηπιαγωγείων. Μια σχολική μονάδα χρειάζεται μια σταθερή ομάδα εκπαιδευτικών για
να λειτουργεί το σχολείο με έναν σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο. Αναντίρρητα,
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η δημιουργία μιας σχολικής κουλτούρας
χρειάζεται έναν σύλλογο διδασκόντων που να αποτελείται από μόνιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό με νέο εκπαιδευτικό αίμα, με σκοπό να αναβαθμιστεί η ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο χώρος της Παιδείας και δε της προσχολικής εκπαίδευσης
δεν μπορεί να λειτουργεί με ημίμετρα.
Ως Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ζητάμε από την παρούσα
κυβέρνηση να προβεί σε σύσταση του 100% των οργανικών μας κενών, δηλαδή 1496
νέα οργανικά κενά. Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν αναμένουμε αρκετές νέες

συνταξιοδοτήσεις για το 2023. Τα οργανικά κενά του κλάδου μας φαίνεται πως θα
ξεπεράσουν μαζί με τις συνταξιοδοτήσεις του 2023 τα 1800 οργανικά κενά. Επίσης,
γνωρίζουμε πως εκτός από την δική μας ειδικότητα υπάρχουν και άλλες ειδικότητες
στις οποίες δεν έχουν συσταθεί τα οργανικά τους κενά. Δε γίνεται να δημιουργείτε
ειδικότητες Α’ και Β’ κατηγορίας. Θεωρούμε πως θα πρέπει να συσταθούν όλα τα
οργανικά σε όλες τις ειδικότητες με σκοπό να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.
Τέλος, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την αγωνία μας για την υλοποίηση νέων
διορισμών το 2023. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η εκπαίδευση χρειάζεται και τη φετινή
χρονιά έναν γενναίο αριθμό διορισμών, έτσι ώστε ο Σεπτέμβρης να βρει τα σχολεία με
μόνιμο προσωπικό. Ως εκ τούτου ευελπιστούμε σε έναν αριθμό διορισμών από 10000
έως 12000, έτσι ώστε όλες οι ειδικότητες να λάβουν την κατανομή που τους αναλογεί
με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Για την ειδικότητα μας ΠΕ60-Νηπιαγωγών
επιθυμούμε την κάλυψη των 1800 κενών στους νέους διορισμούς για το έτος 2022-
2023 στη γενική αγωγή και όλα τα τμήματα ένταξης της ειδικής αγωγής, με σκοπό να
περιοριστούν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν εξαιτίας του φαινομένου του
αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

Με εκτίμηση
Π.Ε.Α.Ν

Τι συζητήθηκε στη σημερινή κινητοποίηση ΔΟΕ-ΟΛΜΕ στο ΥΠΑΙΘ με την Υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή (ΑΣΕΠ, φάση αναπληρωτών, νέες οργανικές, διορισμοί, μονιμοποιήσεις)

Στη σημερινή κινητοποίηση των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) στο ΥΠΑΙΘ,  η Υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή, ανέφερε τα εξής:

 

 • Επιθυμούν εκ νέου την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης και διορισμού, αλλά
  δεν έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής.

 

 • Δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτε, για μόνιμους διορισμούς το 2023.

 

 • Μέχρι να τοποθετηθούν οι νέοι σχολικοί σύμβουλοι, δεν πρόκειται να μονιμοποιηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.

 

 • Είναι πολιτική απόφαση να μην προχωρήσει η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων και να γίνει μετά από αξιολόγηση

 

 • Δημιουργία νέων οργανικών θέσεων: Προχωρά η διαδικασία δημιουργίας νεων οργανικών για να δοθουν στις μεταθέσεις 23-24.

 

 • Επόμενη φαση προσλήψεων αναπληρωτών: Θα έχουμε σύντομα (μέχρι τέλος του μηνά) εκτιμούν την επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών σε γενική και ειδικη (για ΕΕΠ/ΕΒΠ απο τον οριστικο πίνακα)

 

Κύλιση προς τα επάνω