ΙΑΤίΣΕ – Ινστιτούτο για την Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού

  Το ΑΤΕΕΝ παύει (μέσα στο 2022) να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα υπαχθεί στο νέο ΔΟΑΤΑΠ ως Δ/νση

Περισσότερα