ΕΡΓΑΣΙΑ E-WALL

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 • Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, με την πράξη 14 στις 26 Απριλίου, επικύρωσε, κατά πλειοψηφία, τα οργανικά κενά Ειδικής και Γενικής Αγωγής, βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71 & Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, διορισμό, οποιοδήποτε άλλο λόγο ή έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ, θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

 

 • Κατά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων οι παραπάνω εκπαιδευτικοί συγκρίνονται από κοινού, αφού προηγηθεί η τοποθέτηση των ειδικών κατηγοριών. Στα οργανικά κενά έχουν προστεθεί και αυτά που προέκυψαν από τις φετινές παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις (βλ. σύνδεσμο: http://takisroumpis.gr/?p=18835).

 

 • Οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής θα υποβληθούν από τη Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 23.59, αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων στον σύνδεσμο: https://teachers.minedu.gov.gr, ενώ για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής στο email: [email protected] από τη Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 12.00.

 

 

 • Εξέφρασα τη διαφωνία μου για τα υπάρχοντα οργανικά κενά, γιατί δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Α΄ Αθήνας και δεν ανταποκρίνονται στις θέσεις του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, για μια ακόμα χρονιά, η μη σύσταση νέων οργανικών θέσεων νηπιαγωγών λόγω της εφαρμογής της δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και νέων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στη μεγαλύτερη Δ.Π.Ε. της χώρας! Επίσης, υποστήριξα την άποψη ότι είναι αδήριτη ανάγκη η σύσταση νέων οργανικών θέσεων που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και η δημιουργία νέων Τμημάτων Ένταξης για την κάλυψη αυτού του ευαίσθητου κομματιού της εκπαίδευσης.

 

 • Μεταξύ των είκοσι σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο της Α΄ φάσης, μπορούν να δηλωθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς και πιθανά οργανικά κενά (βλ. σύνδεσμο: http://takisroumpis.gr/?p=18436), καθώς υπάρχει περίπτωση να προκύψει οργανικό κενό, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, από τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

 

 • Σημειωτέον, οι αιτούντες βελτίωση θέσης που δεν επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων παραμένουν στην οργανική τους θέση.

 

 

 • Μετά τη διαδικασία της Α΄ φάσης, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση και δεν τοποθετήθηκαν οργανικά, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Β΄ φάσης (νέες δηλώσεις προτίμησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά, χωρίς πλέον πιθανά οργανικά κενά) και τέλος η διαδικασία της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση -χωρίς δήλωση προτίμησης σχολείων- στα εναπομείναντα οργανικά κενά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997)
 • Στη Β΄ φάση ΔΕΝ μπορούν να δηλώσουν σχολεία οι εκπαιδευτικοί που είχαν αιτηθεί βελτίωση θέσης και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν, κατά τη διαδικασία της Α΄ φάσης, σε σχολείο της προτίμησής τους.

 

 • Στη Γ΄ φάση τοποθετούνται υποχρεωτικά και οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν, βάσει της εγκυκλίου των μεταθέσεων (βλ. σύνδεσμο: http://takisroumpis.gr/?p=18120), αίτηση οριστικής τοποθέτησης στις καθορισθείσες ημερομηνίες, ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

 

 • Σε ό,τι αφορά στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4692/2020 οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.

 

 • Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης (βλ. σύνδεσμο: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ), εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, θα μπορούν να υποβληθούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραπάνω τοποθετήσεων (άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.100/1997 και το άρθρο 15, παρ. 13 του Π.Δ.50/1996).

 

 • Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής και Γενικής Αγωγής της Α΄ Αθήνας θα μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Θα ακολουθήσει από τη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις.

Αύξηση 8.1% στις Συνταξιοδοτήσεις Εκπαιδευτικών το 2024 – Χρονοδιάγραμμα και Σύγκριση με Προηγούμενες Χρονιές

Μισθολόγιο μόνιμων εκπαιδευτικών από 1-1-24

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω