Β΄ Φάσης

Προθεσμίες Β΄ Φάσης Στήριξης από Εκπαιδευτικό, ΕΒΠ και Σχ. Νοσηλευτή για το σχ. έτος 2023-24

Προθεσμίες Β΄ Φάσης Στήριξης από Εκπαιδευτικό, ΕΒΠ και Σχ. Νοσηλευτή για το σχ. έτος 2023-24

Σε συνέχεια της με αριθμ. 62191/Δ3/02-06-2023 Εγκυκλίου με θέμα: “Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.”, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας θα παραλάβει έως και την Τρίτη 12/09/2023και ώρα 14.00 μ.μ. πίνακες αιτημάτων προς έγκριση, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 08/09/2023.

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Οδηγός για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Γ.Ε.

 * Μεμονωμένα αιτήματα που θα προωθηθούν εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επιπλέον, σας επαναπροωθούμε τους προς συμπλήρωση πίνακες τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την υποβολή των αιτημάτων.

 

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

                       Τμήμα Β΄​

Σχολικών Δομών, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

e-mail: deae2@minedu.gov.gr

Τηλέφωνa: 210 3442193, -2198, -2197, -3397

Κύλιση προς τα επάνω