Τέλος παρακράτησης αυξημένων εισφορών νεοδιόριστων

Μισθοδοσία μονίμων Σεπτεμβρίου | Τέλος παρακράτησης αυξημένων εισφορών νεοδιόριστων 2022 για το ΜΤΠΥ.

Μισθοδοσία μονίμων Σεπτεμβρίου | Τέλος παρακράτησης αυξημένων εισφορών νεοδιόριστων 2022 για το ΜΤΠΥ.

Οπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Αχιλλέας Τσάμης / Παραθέτουμε την ενημέρωση του:

Μισθοδοσία / Επόμενες πληρωμές μονίμων και νεοδιόριστων / Αύγουστο – Δεκέμβριο του 2023

Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων και νεοδιόριστων!

  • Υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη 24 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για το Α’ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
  • Από αυτή τη μισθοδοσία οι νεοδιόριστοι του 2022 θα δουν αύξηση στο μισθό τους περίπου 100€ (καθαρά) καθώς σταματούν οι αυξημένες εισφορές για το ΜΤΠΥ που πλήρωναν κατά τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους.
  • Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο σε κάποιες Διευθύνσεις αυτό να συμβεί στη Μισθοδοσία του Οκτωβρίου, αναλόγως τη λειτουργία της κάθε Διεύθυνσης.

 

Κύλιση προς τα επάνω