Πληροφορική στην Εκπαίδευση

15ο Συνέδριο για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση / Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση!!

15th Conference on Informatics in Education / Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

15ο Συνέδριο για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση / Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση!!

( 15th CIE2023  http://events.di.ionio.gr/cie/ )

3, 4 και 5 Νοεμβρίου 2023Διαδικτυακά

Βήμα βήμα / Δωρεάν εργαλεία: Δημιουργία βίντεο για το τέλος της σχολικής χρονιάς!

Το διεθνές Συνέδριο 15th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (15th CIE 2023)|, διοργανώνεται από το  Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ. Έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του ΥΠΑΙΘ.

Άξονες του Συνεδρίου:

  • Πληροφορική στην Εκπαίδευση(Καινοτόμες προτάσεις ή/και πρακτικές στη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως STEM, Physical Computing, Ρομποτική κ.ά. με ένταξη υλικού/hardware και λογισμικού/software)
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση– Καινοτομία (Εκπαιδευτικές Καινοτόμες προτάσεις ή/και πρακτικές με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και διεπιστημονικές προσεγγίσεις με ένταξη υλικού/hardware και λογισμικού/software)
  • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσηκαι Ψηφιακές Τεχνολογίες

Απευθύνεται:

σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές/ήτριες όλων των βαθμίδωνΠληροφορικής αλλά και όλων των ειδικοτήτων, της τυπικής εκπαίδευσης –Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια, ΣΔΕ), Τριτοβάθμια– όσο και της μη τυπικής καθώς και της άτυπης εκπαίδευσης.

Project Tailwind / Σημειωματάριο Τεχνητής Νοημοσύνης – Για φοιτητές, συγγραφείς και αναλυτές!

Δημοσίευση άρθρων, μετά από κρίση:

α) Δημοσιεύονται στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN και αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, με τη διαχρονική δυνατότητα on line ανεύρεσης.

β) Υπάρχει η δυνατότητα, άρθρα να δημοσιευτούν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Engineering and Technology Research (EJ-ENG), με παράλληλη ανακοίνωση στο Συνέδριο.

Γλώσσα των άρθρων:

α) του Συνεδρίου Ελληνικά/Αγγλικά

β) του επιστημονικού περιοδικού μόνον Αγγλικά.

 

Το νέο παραμύθι του AMBER Alert Europe για τη Διεθνή Ημέρα των Εξαφανισμένων Παιδιών

Η παρακολούθηση, καθώς και οι e-βεβαιώσεις παρακολούθησης θα είναι και πάλι χωρίς κόστος.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο Συνέδριο και με συγγραφική εργασία σας

Κύλιση προς τα επάνω